Aktuální informace

Přejeme všem studentům příjemné prožití letních prázdnin a všem ostatním krásnou dovolenou.
Informace pro zájemce o studium

Vážíme si projevené důvěry ke vzdělávání na naší škole podáním přihlášky. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny pod registračními čísly v budově školy a na webových stránkách školy – zde.
V příštím školním roce (2017/2018) otevíráme všechny nabízené vzdělávací programy:
- ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- ŠVP Sportovní management
V případě dotazů ohledně volné kapacity v 1. ročníku Vám rádi odpovíme.
Bližší informace na tel. číslech 602 427 712 a 602 325 932.

3. 7. 2017Školní hřiště je otevřeno veřejnosti 

Díky finanční podpoře statutárního města Prostějova může veřejnost navštěvovat naše školní hřiště. Zájemci mohou využít sportovní areál k míčovým hrám a tenisu. V červnu je hřiště přístupné každý den od 16.00 do 19.00 hod. O letních prázdninách se otevírá o hodinu dřív.

3. 7. 2017

Závěr školního roku ve fotografiích

3. 7. 2017

Průvodcovská činnost našich studenů 
V červnu připravili naši studenti vzdělávacího programu marketing turismu komentované prohlídky centra Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže pro seniory z Vrablovce u Hlučína, Napajedel a Soběsuk. O letních prázdninách pan naše škola zajišťuje průvodcovskou službu pro veřejnost. Každou prázdninovou sobotu a neděli studentky 3. ročníku provádí centrem Prostějova (od 14.00 hod.) a kostelem Povýšení sv. Kříže (od 15.30 hod.).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/38880-studenti-sospo-se-venuji-pruvodcovske-cinnosti
Magistrát města Prostějova:
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/studentky-provadely-historickym-centrem.html

3. 7. 2017

Marek Moudrý a Petr Komárek napsali knihu o Prostějovu 
Prostějov - Hanácký Jeruzalém je název nové knihy o Prostějovu, která byla 16. června v městské knihovně pokřtěna. Je to první fotografická publikace od roku 1990, která představuje současnou podobu Prostějova. Autoři Marek Moudrý (zástupce ředitele školy) a Petr Komárek (absolvoval naši školu letos v květnu) se snažili představit to nejkrásnější, čím se Prostějov může pochlubit. Své místo v knize mají také památky nebo stavby, které zrakům obyvatel města zůstávají skryty. Kmotry knihy se stali ředitel knihovny Aleš Procházka a hokejista Marek Černošek. Slavnostního křtu se také zúčastnily primátorka Alena Raškova a náměstkyně Ivana Hemerková.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/kultura/39157-obrazem-prostejov-ma-novou-knihu
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizovano-prostejov-ma-novou-publikaci.html
Prostějovský deník
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/devatenactilety-spisovatel-knihu-o-prostejove-jsem-chtel-hlavne-cucavou-20170627.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-o-prostejove-je-na-svete-nezapomina-na-parky-ani-kuriozity-20170627.html
Prostějovský večerník
http://www.vecernikpv.cz/kultura/21019-hanacky-jeruzalem-ocima-zaka-i-ucitele
 

3. 7. 2017

Naši studenti získali 2. místo v celostátním kole branného závodu
Pěknou tradicí se na naší škole stala účast na branném závodu LEGIE v Olomouci. Letos jsme do této sportovně - historické soutěže s tématikou 1. světové války vyslali dvě skupiny studentů. Družstvo s bitvou u Arrasu získalo v krajském kole 1. místo s postupem do ústředního kola a druhé družstvo s bitvou u Zborova obsadilo 4. místo. V celostátním kole naši studenti vybojovali 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
 

3. 7. 2017

Dobrodružství s němčinou 

Již druhým rokem připravujeme pro žáky 8. tříd základních škol v Prostějově soutěž nazvanou Abenteuer in der Stadt neboli Dobrodružství ve městě. Chlapci a dívky, kteří se učí němčinu teprve prvním nebo druhým rokem, si mohli své znalosti vyzkoušet na deseti stanovištích v centru Prostějova. Soutěž finančně podpořilo Statutární město Prostějov.

Napsali o nás…
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/dobrodruzstvi-ve-meste-zaci-si-zasoutezili-s-nemcinou.html

3. 7. 2017

Marek Moudrý napsal knihu o Evropské unii

V červnu byla v Praze slavnostně představena publikace týkající historického vývoje a současnosti Evropské unie. Jejím autorem je zástupce ředitele Marek Moudrý, který se problematice Evropské unie věnoval již v učebnici určené studentem středních škol Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ. Publikaci finančně podpořil poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil.

3. 7. 2017

Zájezd do Itálie a Švýcarska 

Začátkem června proběhl tradiční poznávací zájezd, během kterého realizují studenti marketingu turismu ze 3. ročníku průvodcovskou praxi. Studenti obdivovali krásy italské Lombardie a švýcarského Ticina. Navštívili města Cremona, Pavia a Lugano, klášter Certosa di Pavia, prohlédli si zábavný park Swissminiatur v Melide a výrobnu čokolády v Caslanu. Zlatou tečkou zájezdu byla jízda slavnou Rhétskou dráhou do Svatého Mořice.

3. 7. 2017

Maturitní zkoušky 2017 
V pátek 2. června 2017 proběhlo v Národním domě slavnostní předávání maturitních vysvědčení a ocenění nejlepších studentů. K maturitnímu vysvědčení dostali všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Tři studentky obdržely osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a devět studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 27 studentů denního a 5 studentů dálkového studia. Osm studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 2 se samými výbornými. Celková úspěšnost u maturitní zkoušky dosáhla 90 %. Z odborných profilových předmětů složili úspěšně maturitní zkoušky všichni studenti.

10. 6. 2017

Sportovní soustřední 

Poslední květnový týden proběhlo sportovní soustředění studentů ze sportovního managementu. Studenti sjeli na koloběžkách pod organizačním vedením Sportcentra cyklostezku vedoucí z Horní Bečvy do Přerova.

10. 6. 2017

Studenti ze 2.TM se zúčastnili Evropského setkání mladých ve Štrasburku 
Ve dnech 9. - 13. května se studenti ze třídy 2.TM zúčastnili zájezdu do Alsaska. Zájezd studenti vyhráli v rámci soutěže Euroscola. Hlavním cílem bylo celodenní setkání mladých lidí z 28 zemí v Evropském parlamentu. Studenti si užili prohlídky Colmaru (Alsaské Benátky), vinařské vesnice Riquewihr a metropole Alsaska Štrasburku. Toto nádherné město a jeho památky měli možnost poznat při plavbě lodí po řece Ill. Při zpáteční cestě studenti navštívili německé univerzitní město Tübingen.

10. 6. 2017

V kostele sv. Jana Nepomuckého proběhly prohlídky 

Studentky ze zaměření na marketing turismu provedly v sobotu 20. května desítky zájemců bývalým klášterním kostelem Milosrdných bratří na Svatoplukově ulici v Prostějově. Seznámily je s historií chrámu, jednotlivými oltáři a freskami, které prošly náročným restaurování. Jedná se o jedinečné zpracování života a smrti sv. Jana Nepomuckého od prostějovského malíře Jana Sebastiniho. Prohlídky byly oživeny varhanním vystoupením Ondřeje Muchy.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/zpravy/38501-studentky-predvedly-zajemcum-krasu-historie
FB magistrátu města Prostějova:
https://www.facebook.com/statutarni.mesto.prostejov/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
24. 5. 2017

Na výuce sportovního marketingu spolupracujeme se společností TK plus Prostějov 

Na výuce předmětu Sportovní marketing se podílí nejúspěšnější česká marketingová sportovní společnost TK plus Prostějov. Zajišťuje odborné přednášky z vybraných oblastí sportovního marketingu.
Přednášejícími ve školním roce 2016/2017 byli:
Miroslav Černošek (jednatel společností TK plus a Česká sportovní)
Úvod do sportovního marketingu a jeho historie
Aktuální otázky sportovního marketingu ve světě a v ČR
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu
Karel Tejkal (tiskový mluvčí Česká sportovní, PR manažer projektů Zlatá tretra, Davis Cup a Fed Cup)
PR podpora sportovních marketingových projektů
Jiří Mazánek (marketingový ředitel Česká sportovní)
Marketingový projekt jako základ úspěšnosti
Zdeněk Ertl (předseda Sdružení sportovních svazů České republiky)
Financování sportu v České republice
Jan Železný (atlet a držitel tří zlatých olympijský medailí v hodu oštěpem)
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu

Napsali o nás…
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/18635-miroslav-cernosek-prednasel-studentum-na-sospo
3. 3. 2017

Jsme partnerem jazykové školy Lingua
Od ledna 2017 spolupracujeme s jazykovou školou Lingua centrum z Prostějova, která je která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. Navázali jsme tak na předchozí spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. z Brna. Studenti, které k mezinárodním zkouškám dlouhodobě připravujeme, tak nebudou muset na realizaci zkoušet jezdit do Brna.

3. 3. 2017

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. V současnosti je toto studium realizováno v 1. - 3. ročníku.


25. 9. 2015


Nahoru