Aktuální informace

Aktuální informace o dění na naší škole můžete sledovat na Facebooku.

Informace pro zájemce o studium
Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě třídy kombinované ze všech vzdělávacích programů. Uchazeči o studium na naší škole budou konat v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Při hodnocení výsledků přijímacího řízení se bude postupovat podle výsledků jednotných přijímacích zkoušek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a z dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Informace o studium můžete získat v rámci dnů otevřených dveří, na přehlídkách středních škol v Prostějově a Olomouci nebo kdykoliv při osobní návštěvě školy.


15. 1. 2018

Přijímačky nanečisto na SOŠPO 

Pro zájemce o studium na naší škole organizujeme přijímací zkoušky nanečisto. Žáci 9. tříd základních škol si v reálném prostředí a za stejných podmínek mohou vyzkoušet přijímací testy z českého jazyka a matematiky. Zájemci se mohou hlásit do 31. ledna 2017 prostřednictvím on-line formuláře na tomto odkazu:
https://goo.gl/forms/ZuK2p31n0ebKpP1m1

Přijímací zkoušky nanečisto jsou zdarma. Kapacita je omezena na 60 přihlášených z každého předmětu. Povolené pomůcky: u českého jazyka pouze psací potřeby a u matematiky psací a rýsovací potřeby (ne kalkulačka) a tabulky. Výsledky budeme zasílat na mailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři do 10 dnů.
Termíny:
Test z českého jazyka (60 minut) proběhne 5. února 2018 od 14.00 hod.
Test z matematiky (70 minut) proběhne 6. února 2018 od 14.00 hod.


15. 1. 2018

Vyšlo první číslo SOŠPO NOVIN 

Před Vánocemi vyšlo první číslo školního časopisu, které připravili převážně studenti z 1. a 2. ročníku marketingových komunikací a žurnalistiky.
Ke stažení zde: SOŠPO noviny - prosinec 2017

Již druhým rokem studenti tvoří také svůj blog Mladý Prostějov a to v rámci přípravy k maturitní práci.
http://mladyprostejov.blogspot.cz/

23. 12. 2017

Naše škola získala dvě ocenění Talent Olomouckého kraje 
17. října 2017 převzal Filip Bašný (4.TM) ocenění Talent Olomouckého kraje za 1. místo v humanitní kategorii středních škol. Po loňském 2. místě získal nejvyšší ocenění za vynikající výsledky v olympiádě z německého jazyka. Naše škola byla zároveň oceněna jako nejlepší v humanitní kategorii za péči o talentované studenty a jejich podporu v soutěžích a olympiádách. Filipovi gratulujeme a my si ocenění velmi vážíme.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sospo/40911-filip-basny-ze-sospo-je-talentem-olomouckeho-kraje
Prostějovský deník
https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sospo-ziskalo-oceneni-talent-olomouckeho-kraje-20171018.html

07. 11. 2017

Naše škola pořádala mediální workshopy pro žáky 9. tříd 
Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol jsme třetím rokem připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy. Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sos-podnikani-obchodu/35566-na-sospo-poradali-workshopy-o-medialni-gramotnosti
Magistrát města Prostějova:
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/na-sospo-poradali-workshopy-o-medialni-gramotnosti.html

07. 11. 2017

Úspěchy našich studentů v atletických soutěžích

Na 10. ročníku Prostějovské výšky získala naše škola celkové 3. místo. V jednotlivcích byla nejlepší výškařkou Šárka Malíková, která výkonem 145 cm vybojovala zlatou medaili. Třetí místo v kategorii děvčat získala také naše studentka Míša Brančíková. Na atletických závodech v Prostějově obsadila družstva dívek i hochů, ze sedmi zúčastněných středních škol, 2. místo a postoupila do krajského kola. Z individuálních výkonů byli nejlepší Michaela Brančíková - 1. místo v hodu koulí a 2. místo ve výšce, Šárka Malíková - 2. místo ve výšce, Sabina Ganiecová - 2. místo na 60 m, Martin Hladký - 3. místo v hodu koulí, 3. místo na 100 m, Robert Sivoň - 1. místo v hodu koulí a Michal Zapletal - 2. místo na 400 m. Hoši také získali zlato ve štafetě. Na krajských atletických závodech se nejlépe umístili Michaela Brančíková ve vrhu koulí - 1. místo a Robert Sivoň 2. místo ve stejné disciplíně.

11. 10. 2017

První prohlídky v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Na svátek sv. Václava připravily studentky z 1. a 2. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Tollerianové prohlídky kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově. K již zpřístupněným kostelům Povýšení sv. Kříže a Sv. Jana Nepomuckého tak přibyl další chrám, kde probíhají komentované prohlídky.

11. 10. 2017

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

V září se další skupina našich studentů zúčastnila poznávací cesty do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pozvání pana poslance Luďka Niedermayera navštívili Evropský parlament a prohlédli si pamětihodnosti Štrasburku.

11. 10. 2017

Lenka Halířová ze 3. ročníku napsala sbírku básní
V pátek 15. září 2017 byla na plumlovském zámku slavnostně pokřtěna sbírka básní Klub padlých andělů Lenky Haliřové, která studuje 2. ročník žurnalistiky. Svou první knihu "Síla osudu" Lenka vydala již před dvěma lety. Jedná se o velmi čtivý příběh o mladých lidech.

11. 10. 2017

Nový školní rok

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 216 studentů denního studia, což je nejvíc od roku 1994. Velkou měrou k tomu přispívají naše vzdělávací programy, pozitivní školní klima a individuální přístup učitelů ke studentům. Snažíme nabízet kvalitní služby tak, aby byli naši studenti a jejich rodiče maximálně spokojeni. Největší zájem je o Sportovní management a tradičně o Marketing turismu. Všechny ročníky se vyučují dle Školních vzdělávacích programů (ŠVP) vycházejících z platného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.
V průběhu letních prázdnin byla realizována další etapa výměny oken ve zbývajících dvou učebnách a ve společných prostorách školy. V počítačové učebně PU2 byly nahrazeny dosavadní počítače za nové, poslední učebna, která bude od letošního školního roku sloužit i jako kmenová, byla vybavena interaktivním dataprojektorem a novým nastavitelným školním nábytkem, ve třídě 1.OS a ve studovně byly vyměněny podlahové krytiny, proběhlo několik nezbytných oprav a výměn opotřebovaného zařízení a vybrané učebny a prostory školy byly nově vymalovány. Snahou bylo, aby se všichni studenti i učitelé ve škole cítili co nejlépe :-) . V nadcházejícím školním roce připravujeme další kroky, které povedou ke zkvalitňování výuky: chceme zmodernizovat vybavení jazykových učeben a studovny, rozšířit vzdělávací portál (e-studium) o nové odborné předměty (Teorie sportovních disciplín, Psychologie sportu) a budeme pokračovat v pořádání oblíbených exkurzí, zájezdů a besed.


3. 9. 2017

Marek Moudrý a Petr Komárek napsali knihu o Prostějovu 
Prostějov - Hanácký Jeruzalém je název nové knihy o Prostějovu, která byla 16. června v městské knihovně pokřtěna. Je to první fotografická publikace od roku 1990, která představuje současnou podobu Prostějova. Autoři Marek Moudrý (zástupce ředitele školy) a Petr Komárek (absolvoval naši školu letos v květnu) se snažili představit to nejkrásnější, čím se Prostějov může pochlubit. Své místo v knize mají také památky nebo stavby, které zrakům obyvatel města zůstávají skryty. Kmotry knihy se stali ředitel knihovny Aleš Procházka a hokejista Marek Černošek. Slavnostního křtu se také zúčastnily primátorka Alena Raškova a náměstkyně Ivana Hemerková.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/kultura/39157-obrazem-prostejov-ma-novou-knihu
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizovano-prostejov-ma-novou-publikaci.html
Prostějovský deník
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/devatenactilety-spisovatel-knihu-o-prostejove-jsem-chtel-hlavne-cucavou-20170627.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-o-prostejove-je-na-svete-nezapomina-na-parky-ani-kuriozity-20170627.html
Prostějovský večerník
http://www.vecernikpv.cz/kultura/21019-hanacky-jeruzalem-ocima-zaka-i-ucitele

3. 7. 2017

Marek Moudrý napsal knihu o Evropské unii

V červnu byla v Praze slavnostně představena publikace týkající historického vývoje a současnosti Evropské unie. Jejím autorem je zástupce ředitele Marek Moudrý, který se problematice Evropské unie věnoval již v učebnici určené studentem středních škol Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ. Publikaci finančně podpořil poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil.

3. 7. 2017

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci.


25. 9. 2015


Nahoru