Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

 


                     pod záštitou europoslance Jana Březiny

Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol je zaměřena na podporu turistického ruchu v Olomouckém kraji. Projekt vede žáky k lepšímu poznání kraje, v němž žijí. Cílem je také aktivní samostatná práce. Žáci si informace o daných regionálních specificích vyhledávají sami. Výstupem projektu je prezentace žáka, ve které je schopen pojmenovat turisticky zajímavou lokalitu, případně turisticky zajímavý projekt a okolnosti jeho vzniku. Vedle cestovního ruchu má projekt rozměr ekonomický. Žák má možnost se v rámci soutěže zaměřit na hospodářské odvětví spojované s regionem tím, že představí firmu, která toto odvětví svou činností zastupuje.

Cíle soutěže
- projekt přispívá k uvědomění si kulturních zajímavostí v kraji
- seznamuje žáky s kulturními a hospodářskými tradicemi dané lokality
- vede k lepší orientaci žáka v regionu
- identifikuje žáka s místem bydliště
- rozvíjí schopnost komunikovat a argumentovat
- prakticky aplikuje IT gramotnost

Průběh soutěže
1.kolo, tzv. vyřazovací
- projekty budou hodnotit specialisté z oborů cestovní ruch a projektový management
- 10 vybraných prací postoupí do krajského kola
2. kolo – krajské
- projekty bude hodnotit odborná komise
- žáci představí svůj projekt odborné komisi a navrhnou jednodenní turistický program pro návštěvu ze zahraničí

Pravidla 1. kola soutěže:
Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Olomouckého kraje.
Účastní se jednotlivci.
V 1. kole je úkolem žáků vytvořit PowerPointovou prezentaci, ve které:
A) představí turistickou lokalitu, která by se mohla stát turistickou atraktivitou Olomouckého kraje
B) najde a popíše nový projekt, který pomohl rozvoji turismu v dané lokalitě
C) navrhne projekt, který by dle jeho názoru rozvoji turismu pomohl
D) představí firmu, která má v místě tradici a má nadregionální potenciál
Prezentace musí obsahovat:
- jméno autora prezentace a identifikaci školy, za kterou žáci soutěží
- název a místo vzniku práce
- stručné představení dané lokality/regionu
- popis projektu nebo firmy
- důvody, pro které lze projekt nebo firmu zařadit mezi turistické zajímavosti kraje
- důležitým bodem je také použití vizuálních prvků, které PowerPointová prezentace umožňuje (tabulky, obrázky, video sekvence, audio sekvence)
- maximální počet listů v prezentaci je 20; prezentace musí být samospouštěcí

Pravidla 2. kola soutěže
1. Představení projektu z 1. kola
2. Úkolem žáka je podle zadání navrhnout jednodenní turistický program pro kamaráda z jiné evropské země. Zpracované informace převede do PowerPointové prezentace a představí odborné komisi.

Soutěž bude probíhat na Střední odborné škole podnikání a obchodu, Rejskova 4, Prostějov.

Termíny
1. kolo probíhá od 22. 11. 2012 do 4. 1. 2013
Práce se odesílají nejpozději do 4. 1. 2013 elektronicky na mail krsa@euroskop.cz nebo na uložené na CD nosiči na adresu Eurocentra Olomouc.
2. kolo (krajské) proběhne 16. 1. 2013 na SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově

Ceny
Soutěžící
Každý postupující žák základní školy obdrží knižní odměny, stolní hry a propagační předměty.
1. místo tablet
2. místo digitální fotoaparát
3. místo tiskárna

Škola
Základní škola s největším počtem odeslaných projektů získá scanner.
Základní škola, jejíž žák soutěž vyhraje, získá multifunkční tiskárnu.

Hodnocení
Hodnotiteli jsou specialisté z oboru cestovní ruch a projektový management.

Informační leták k soutěži ke stažení
: zde.

Nahoru

Minulá soutěž měla úspěch

Zájem o naši soutěž nás mile překvapil. Celkem se zapojilo 95 soutěžících ze sedmi základních škol Prostějovska. Otázky prvního internetového kola byly voleny tak, aby každý účastník pracoval s informačními zdroji. Do finálového kola postoupilo 10 soutěžících, sedm ze základní školy v Plumlově, dva ze základní školy Kollárova v Prostějově a jeden soutěžící ze základní školy v Klenovicích na Hané.

Finálové kolo proběhlo 28. ledna 2008 v multimediální učebně školy. Soutěžící odpovídali na 20 otázek, přičemž mohli získat až 50 bodů. Otázky se týkaly základních údajů z geografie, historie, ale také všeobecného rozhledu – politika, ekonomika a turismus.
Nejvyššího počtu bodů dosáhla Klára Valterová z Klenovic na Hané, na 2. místě skončila Nikol Abrahámová z Plumlova a na 3. místě Jakub Zapletal také ze Základní školy v Plumlově.

Na všechny finalisty čekaly pěkné ceny. Odměny také získaly základní školy. ZŠ Plumlov obdržela DVD přehrávač za nejvyšší počet účastníků ve všech 8 kolech 1. části soutěže a ZŠ Klenovice získala díky úspěchu své žákyně multifunkční tiskárnu.

Nahoru