Besedy a přednášky
 

Europoslankyně Olga Sehnalová besedovala se studenty 
Další z mnoha besed s českými europoslanci proběhla v pátek 3. března. Za našimi studenty přijela debatovat europoslankyně Olga Sehnalová, která se mimo jiné zaměřuje na ochranu spotřebitele. Úvodem besedy studentům přiblížila fungování Evropského parlamentu. Poté přišla řada na otázky studentů, kteří se zajímali o kvalitu potravin a s tím související rozdíly mezi východním a západním trhem, ale také o aktuální dění v EU a ČR.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/37185-studenti-sospo-besedovali-s-olgou-sehnalovou
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/19063-europoslankyne-sehnalova-besedovala-se-studenty-sospo

Nahoru

Přednášky o sportovním marketingu
8. a 22. února 2017 proběhla přednáška dvě přednášky jednatele společnosti TKplus Dr. Miroslava Černoška. Studenti 3. ročníku se v rámci výuky dozvěděli zajímavé informace o historii a současných trendech sportovního marketingu.

Nahoru

Přednáška o nových formách zaměstnávání
Nové formy zaměstnávání - freelancing a coworking bylo téma zajímavé přednášky vedoucí Katedra aplikované ekonomie Jaroslavy Kubátové z Filozofické fakulty v Olomouci. Přednáška byla určena studentům 4.EP.

 

Nahoru

Přednáška o rysech zpravodajství
4. ledna proběhla přednáška zabývající se rysy zpravodajství, obsahem, objektivitou a stereotypizací zpráv. Studenty marketingových komunikací a žurnalsitiky s touto problematikou seznámila Zdenka Burešová z Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci.

 

Nahoru

Přednáška s tiskovou mluvčí Agelu
V pondělí 12. prosince proběhla přednáška tiskové mluvčí Agelu Radky Miloševské. Studenti Marketingových komunikací a žurnalistiky se měli možnost dozvědět praktické informace z oblasti media relations. Společnost AGEL je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

 

Nahoru

Přednáška s ředitelkou Okresní hospodářské komory
5. prosince proběhla zajímavá přednáška ředitelky Okresní hospodářské komory Heleny Chalánkové. Studenti se měli možnost dozvědět informace týkající se této organizace, která sdružuje podnikatele a hájí jejich zájmy.

Nahoru

Europoslanec Pavel Svoboda besedoval se studenty
2. listopadu 2016 proběhla na naší škole další z besed s českými europoslanci. Přednášky poslanců Evropského parlamentu a následné besedy jsou určeny převážně studentům zaměření na Mezinárodní obchod a projektové řízení (Evropskou unii). Pavel Svoboda je odborníkem na evropské právo a v Evropském parlamentu se zabývá právě touto problematikou.

Nahoru

Assessment centre
Studenti 4.EP se měli možnost na Burze práce, která proběhla 22. září zúčastnit Assessment centre, což je skupinová metoda výběru. Tuto metodu založenou na pozorování účastníků výběrového řízení v navozených modelových situacích a následném porovnání jejich znalostí, schopností a dovedností s požadavky na výkon konkrétní pracovní pozice jim předvedl personální zástupce švýcarské společnosti Nestlé.

Nahoru

Beseda s tenistou Jiřím Veselým
18. září 2016 proběhla beseda s profesionálním tenistou Jiřím Veselým, který je zároveň studentem naší školy. Jirka je v současnosti druhým nejlepším českým hráčem a na světovém žebříčku ATP zaujímá 51. pozici.

Nahoru

Naši školu navštívil vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek
Ve čtvrtek 8. září navštívil naši školu místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Při besedě se studenty odpovídal na dotazy týkající se například oblastí školství, hospodářství a Evropské unie. Vedením školy byl seznámen s problémy, s nimiž se škola aktuálně potýká. Ty jsou spojeny zejména s odlišným přístupem státu k financování škol dle zřizovatele a také s obavami potencionálních zájemců o středoškolské studium z jednotných přijímacích zkoušek a z nástupu povinné maturity z matematiky.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:
http://pvnovinky.cz/sospo/34325-vicepremier-belobradek-navstivil-sospo-v-prostejove
Úřad vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vicepremier-belobradek-navstivil-olomoucky-kraj-148556/

Nahoru

Beseda s Jiřím Novákem
V úterý 25. 2. proběhla beseda studentů s bývalým českým profesionálním tenistou Jiřím Novákem, který v průběhu své kariéry vyhrál 7 turnajů ATP ve dvouhře a 18 ve čtyřhře. Jiří Novák byl šest let byl nejvýše postaveným českým tenistou na světovém žebříčku ATP (v roce 2002 na 5. místě). V současnosti je trenérem v TK Agrofert Prostějov.

Nahoru

Přednáška o spotřebitelské politice
V pátek 14. února proběhla pro studenty 4. ročníku přednáška vrchního rady České obchodní inspekce Zdeňka Krula věnovaná spořebitelské politice a změnám v oblasti ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku. Na naší škole se intenzivněji věnujeme spotřebitelské problematice, všichni studenti mají ve 4. ročníku předmět Ochrana spotřebitele, který je seznamuje s právy spotřebitele, reklamací, záruční dobou nebo například s označováním potravin.

Nahoru

Cestovatelská přednáška o Bulharsku
11. února 2014 navštívila naší školu cestovatelka Marie Klementová s cestopisným programem o Bulharsku. Studenti měli možnost seznámit se s turistickými atraktivitami této země a s prací průvodce cestovního ruchu.

Nahoru

Studenti žurnalistiky se prakticky seznámili s prací televizního redaktora

V pátek 7. února 2014 proběhla zajímavá akce pro studenty se zaměřením na marketingové komunikace a žurnalistiku. Redaktor České televize Jan Plachý představil studentům práci televizního reportéra, studiového moderátora a editora zpravodajství. Po exkursi v regionální redakci Českého rozhlasu v Olomouci to bylo další praktické doplnění výuky.

Nahoru

Náš absolvent Martin Fryč pořádá cestovatelské přednášky a píše cestopisy
Náš absolvent Martin Fryč publikuje cestopisné články na zpravodajském portálu iDNES. Doporučujeme k přečtení...
http://cestovani.idnes.cz/dubaj-mesto-superlativu-08m-/rady-na-cestu.aspx?c=A131101_140416_rady-na-cestu_tom
http://cestovani.idnes.cz/dubaj-cnt-/rady-na-cestu.aspx?c=A131205_162413_rady-na-cestu_tom
Martin absolvoval na naší škole obor se zaměřením cestovní ruch a v současnosti pracuje jako stevard letecké společnosti Emirates Airlines v Dubaji. V rámci současné i předchozí práce (stevard na zaoceánské lodi) procestoval celý svět. O své zážitky se také dělí na multimediálních přednáškách pro žáky základních a středních škol. V pátek 13. 12. 2013 se tato cestovatelská přednáška konala na naší škole. Během dvou vyučovacích hodin studenti navštívili USA, Kanadu, Mexiko a Dubaj. Škoda, že jen prostřednictvím prezentace…

Nahoru

Diskusní fórum o Sýrii
V pondělí 23. září 2013 proběhlo na naší škole diskusní fórum věnované současné situaci v Sýrii. V rámci své cesty do Prostějova nás navštívil chargé d´affaires Syrské arabské republiky pan Ibrahim Ibrahim.
Po krátkém představení Sýrie následovala diskuse se studenty. Studenti měli možnost v rámci diskusního fóra vyslechnout přednášky o historii Sýrie a cestovním ruchu v této arabské zemi, které si pro ně učitelé připravili. Druhou část fóra vedl známý politolog a vysokoškolský pedagog
Petr Sokol. Studentům se snažil objasnit současnou politickou situaci v Sýrii a důvody občanské války. Diskuse na závěr ukázala, že studenti mají o danou problematiku velký zájem.

Nahoru

Návštěva bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga

Naši školu ve druhé polovině září 2013 navštívil bývalý ministr zahraničí Karel Schwareznberg. Úvodem seznámil studenty s českou zahraniční politikou a pak poskytl asi hodinový prostor na dotazy mladých lidí. A těch měli studenti opravdu hodně. Zajímali se o mezinárodní vztahy, Českou politiku, problematiku Evropské unie - přijetí eura, rozšíření o Turecko, ale také o soukromý život Karla Schwareznberga.

Nahoru

Vybrané besedy a přednášky ve školním roce 2012/2013

Finanční gramotnost - Ing. Němec

Marketing – značky a ochranné známky firmy Granette&Starorežná Distilleries v Prostějově

Zeměpisný pořad - „Čína - říše mocného draka“

Výukový pořad „Guatemala - mayské poselství roku 2012“

Cestovatelská přednáška Jiřího Máry

Politická situace po 2. sv. válce, zahraniční politika v 90. letech a správa v restituci navráceného majetku - beseda s hrabětem Belcredim, majitelem zámku v Brodku u Prostějova a bývalým velvyslancem ve Švýcarsku

Islám, světový terorismus a kriminalita -  kpt. Dočekal

Postavení českých zemí v Rakousku - Uhersku  - Pavel Andrš

Výukové programy  Ekocentra IRIS a Hvězdárny v Prostějově

Nahoru
 

Vybrané besedy a přednášky ve školním roce 2011/2012

Politický marketing – Ladislav Burgr (agentura Vendi)

Fungování a marketingové komunikace pivovaru Berndard – Stanislav Bernard

Interaktivní výukový program společnosti Fair Trade - „Coca - colonizace“ 

Zeměpisný pořad „Planeta Země – Česká republika – země známá neznámá“

Výukový pořad o Islandu

„Holocaust a antisemitismus“ v rámci akce Dny pro Izrael

Přednáška Policie ČR - Základní právní vědomí a trestní odpovědnost

Výukový program - Cestování vesmírem

Cestovatelská přednáška Jiřího Máry

Politická situace po 2. sv. válce, zahraniční politika v 90. letech a správa v restituci navráceného majetku - beseda s hrabětem Belcredim, majitelem zámku v Brodku u Prostějova a bývalým velvyslancem ve Švýcarsku

Výukový program o lidských právech - „Ženská práva“ – pořad Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Nahoru

Přednáška Pavla Andrše o postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku

14. 11. 2011 proběhla v rámci výuky předmětů česká společnost a dějepis přednáška MUDr. Pavla Andrše – předsedy místní společnosti Koruna Česká věnovaná historii českých zemích a významu monarchie pro státní uspořádání. Studenti se dozvěděli základní informace o postavení Českého království a Markrabství moravského v R-U monarchii. Pan André studentům také vysvětlil podstatu monarchistického uspořádání v 21. století na příkladech v současnosti fungujících monarchií Evropy. Závěrečná diskuse se týkala především problematiky přechodu z republiky na monarchii, dynastické posloupnosti a případné změně právního systému.

Nahoru

Beseda: hrabě Richard Belcredi (2012)

Dne 21. května 2012 naši školu podruhé navštívil pan hrabě Richard Belcredi. Studenti byli velmi netrpěliví na to, až se dozví jeho dobrodružný životní příběh. Pan hrabě nás od první chvíle velmi zaujal, všichni měli nastražené uši a připravené otázky, které mu byly pokládány během jeho besedy. Dozvěděli se opravdu mnoho zajímavých věcí. Svěřil se nám se svými zážitky z mládí, proč jej vyloučili ze studia práv a jak v červenci roku 1949 při emigraci přeplaval řeku Dyji. Přes Vídeň se dostal do Tyrolska, USA i do Francie, kde se seznámil se svoji životní láskou z rodu Rohanů. Třicet let působil v rozhlase Svobodná Evropa, která vysílala do tehdejšího Československa. V roce 1989 si Richard Belcredi splnil svůj sen a konečně se mohl vrátit do své rodné vlasti. Nyní se pan hrabě věnuje opravě svého zámku v Brodku u Prostějova. Během přednášky nám s úsměvem vyprávěl svůj životní příběh. Příjemně strávené dopoledne zakončil poděkováním za milé přivítání. Studenti mu návštěvu oplatili bouřlivým potleskem.

Markéta Smékalová
studentka 1. ročníku

Nahoru

Beseda: hrabě Richard Belcredi (2011)

V dubnu jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu, byl jím bývalý velvyslanec ve Švýcarsku a dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa Dr. Richard Belcredi. Potomek Přemyslovců a příslušník starobylého lombardského hraběcího rodu Belcredi vyrůstal na rodném zámku v Líšni u Brna. V lednu 1949 po vyloučení ze studií práv emigroval do Rakouska. Jeho cesta za svobodou byla vskutku dobrodružná, 31. července 1949 přeplaval Dyji, přišel do tehdy Sovětským svazem okupované Vídně a s pomocí Francouzů se dostal do Tyrolska. Pracoval v USA a ve Francii, kde se také seznámil se svou budoucí manželkou ze šlechtického rodu Rohanů. Třicet let působil v rozhlase Svobodná Evropa, které začalo vysílat do tehdejšího Československa před šedesáti lety, v květnu 1961. V listopadu 1989 si Richard Belcredi splnil svůj velký sen, mohl se vrátit do vlasti. Roku 1992 zdědil po svém bezdětném strýci Gustavu hraběti Kálnokym, bratru jeho matky, zámek v Brodku u Prostějova. V devadesátých letech přijal nabídku diplomatické mise a stal se velvyslancem České republiky ve Švýcarsku. V polovině prosince roku 1998 se konečně vrátil do Brodku. V současnosti se věnuje opravám zámku a správě majetku. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka III. stupně, rytířem bavorského Řádu sv. Jiří a rytířem suverénního řádu Maltézských rytířů.
Ve své přednášce Belcredi seznámil studenty maturitních ročníků s politickou situací v Československu a Evropě po 2. světové válce, fungováním disidentu a českou zahraniční politikou v 90. letech. Poté následovala beseda, kdy odpovídal na otázky studentů, které nejvíce zajímala problematika restitucí, současná politická situace nebo diplomatické zkušenosti. Belcrediho návštěva studenty obohatila, měli možnost setkat se s člověkem, jehož životní osud a zkušenosti dokáží zaujmout i mladé lidi. Dr. Richar Belcredi v únoru oslavil 85 let, tak i touto cestou mu za studenty a školu gratulujeme a přejeme hodně zdraví a životního elánu do dalších let.

Nahoru

LiStOVáNí - Ekonomie dobra a zla

Letošní příchod jara si naši studenti 4. ročníku zpestřili návštěvou netradičního divadelního představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou, které je nenásilnou a hlavně zajímavou a humornou formou mělo navnadit ke čtení knih.Do prostějovského Národního domu totiž zavítali herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný se svým projektem scénického čtení LiStOVáNí, který sklízí vavříny po celé republice. Cílem projektu je představit každý měsíc novou knihu a přiblížit ji divákům. V našem případě se jednalo o knihu autora Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, která se stala bestsellerem, i když téma ekonomie je na hony vzdálené beletrii. Studenti se prostřednictvím rozličných scének dozvěděli mnoho zajímavého a užitečného o tématu a atmosféře knihy i o jazyku autora a připojili se tak pomyslně k velkému počtu fanoušků tohoto projektu. Příští školní rok chystá naše škola pro studenty další obdobnou akci. Studenti nižších ročníků se určitě mají na co těšit.

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: STANISLAV BERNARD

Stanislav Bernard přednášel našim studentům
Studenti 4. ročníku se 15. listopadu 2010 zúčastnili exkurse do rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Součástí prohlídky byla přednáška spolumajitele a zároveň generálního ředitele pivovaru Stanislava Bernarda, který se studentům věnoval přes dvě hodiny. Seznámil je nejen s ekonomickou stránkou podnikání, marketingem, managementem, ale také s budováním corporation identity ve firmě. Nejvíce studenty zaujaly reklamní kampaně, budování značky a další aktivity spadající pod oblast marketingových komunikací. Novodobá historie pivovaru se začala psát od roku 1991, kdy došlo k jeho prodeji. V současnosti patří pivo této značky k nejúspěšnějším na českém trhu. Veřejnosti je znám také obličej spolumajitele pivovaru. Stanislav Bernard se totiž stal jeho mediálním symbolem. Exkurse s přednáškou tak doplnila odbornou stránku výuky předmětů marketing a ekonomika.


Exkurse
rodinný pivovar Bernard

15. listopadu 2010


Nahoru

PŘEDNÁŠKA: Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení v Evropské unii

20. února 2009 proběhla v KK Duha v Prostějově přednáška europoslance Ing. Jana Březiny o ochranných známkách v Evropské unii. Přednášku zorganizovala naše škola ve spolupráci s   olomouckým Eurocentrem. Poslanec Evropského parlamentu Jan Březina se proslavil „bojem“ za získání ochranných označení původu (OP) a zeměpisného označení (ZO) zemědělských produktů a potravin v Evropské unii. Ochranné známky OP a ZO jsou na základě žádosti jednotlivých členských zemí přidělovány výjimečným zemědělským produktům a potravinám, které svou jedinečností, technologií výroby nebo tradicí patří k evropským specialitám. Tato označení jsou významným marketingovým nástrojem napomáhajícím v prodeji v  rámci Evropské unie i mimo ni. Po odborné přednášce pana europoslance následovala diskuse. Přednášky se zúčastnilo asi 100 zájemců z řad veřejnosti, podnikatelů  a studentů prostějovských středních škol.

   

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: STRATEGICKÝ ROZVOJ TURISMU OLOMOUCKÉHO KRAJE

26. února 2008 se studenti 3. a 4. ročníku se zaměřením cestovní ruch zúčastnili přednášky 1. náměstka olomouckého hejtmana Ing. Pavla Horáka se zaměřením na strategický rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Studenti byli seznámeni se základní charakteristikou Olomouckého kraje, dozvěděli se informace o dvou destinačních společností v kraji – Střední Morava a Jeseníky, o operačních programech s vazbou na turismus v kraji. Poutavý výklad byl doplněn prezentacemi, které napomohly k názornosti odborné stránky přednášky. Závěrem pak proběhla diskuse se studenty a pan náměstek odpovídal na dotazy týkající se např. využité zámku v Čechách pod Kosířem nebo nad možnostmi přilákání turistů do kraje.

 

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: SOCIÁLNÍ MARKETING

26. března 2008 přiblížil studentům 4. ročníku nový trend v marketingu majitel prostějovské reklamní agentury Vendi Ladislav Burgr. Budoucí absolventy seznámil se sociálním marketingem, které lze chápat ve dvou rovinách: nekomerční kampaně zaměřené na aktuální společenská témata a společensky odpovědný marketing komerčních firem. Největší pozornost pak vzbudily ukázky realizovaných kampaní sociálního marketingu. Tato přednáška proběhla jako součást výuky předmětu praktický marketing.

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

14. prosince 2007 se studenti 3. a 4. ročníku se zaměřením na legislativu a podnikání v EU zúčastnili přednášky ředitelky prostějovské Okresní hospodářské komory Heleny Chalánkové na téma činnost hospodářské komory a její projekty. Studenti byli seznámeni s hlavním posláním Hospodářské komory a s činností komory na okresní úrovni, která realizuje různé evropské projekty vč. poradenské činnosti široké podnikatelské veřejnosti.

   

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: BANKOVNÍ SLUŽBY

15. března 2007 proběhla přednáška ředitele prostějovské pobočky ČSOB Ing. Petra Šilhánka zaměřená na bankovní služby. Studenti se seznámili s elektronickým bankovnictvím, vkladovými a úvěrovými službami bank. Pomocí „finančního kalkulátoru“ si mohli vypočítat náklady na vedení různých typů účtů. Po přednášce následovala diskuse, kdy nejčastější dotazy směřovaly na spotřebitelské a podnikatelské úvěry.

Nahoru

PŘEDNÁŠKA: VENKOVNÍ REKLAMA

Přednáška zaměřená na out-of-home – venkovní reklamu se konala v rámci výuky předmětu praktický marketing. Pozvání přijal Ladislav Burgr, jednatel reklamní agentury Vendi, který se v reklamě pohybuje od roku 1991. V rámci přednášky se studenti dozvěděli informace o nosičích venkovní reklamy. Mohli se tak obohatit o informace, které běžně v učebnicích marketingu nenajdou. Po přednášce následovala prezentace reklamní kampaně Ogilvy & Mather, jedné z největších světových reklamních agentur, u nás známé „reklamou na soby“. Prezentace popisovala reklamní kampaň na Boha, která probíhala v letech 2001 a 2002 v Singapuru. Studenti mohli posoudit jak se agentura tohoto nelehkého úkolu zhostila.

   

Nahoru

BESEDA S JANEM BŘEZINOU (2010)

18. června 2010 již po čtvrté navštívil naší školu poslance Evropského parlamentu Ing. Jan Březina. V rámci projektu Jaro Evropy, do kterého se škola tradičně každým rokem zapojuje, proběhla přednáška spojená s následnou besedou. Pan poslanec Březina naši školu pravidelně navštěvuje již od roku 2005, kdy k nám poprvé zavítal. Jsme rádi, že si najde čas a z pohledu poslance seznámí studenty s fungováním jednoho z největších mnohonárodnostních parlamentů světa. A díky jeho výřečnosti a schopnosti odpovídat přímo na dotazy si vždy získává obdiv u mladých lidí, kteří nemají rádi diplomatické odpovědi. Přednáška europoslance Březiny byla zaměřena na fungování parlamentu, jeho členění na výbory a frakce. V následné diskusi se studenti 3. ročníků nejvíce zajímali o postoj EU a samotného poslance ke krizí zmítanému Řecku, ekonomické situaci Unie a pohledu poslanců parlamentu na Českou republiku. 

Nahoru

BESEDA S JANEM BŘEZINOU (2007)

Dne 3. dubna 2007
se konala na naší škole přednáška s europoslancem Janem Březinou. Besedě předcházela přednáška, která probíhala v nově zřízené multimediální učebně školy. Poslanec Evropského parlamentu Jan Březina školu navštívil v rámci projektu Jaro Evropy 2007, do kterého jsme se zapojili. Jedná se o aktivitu Evropské komise, která se snaží zapojit mladé lidi do děni v Unii. Letos se projekt zaměřil na 50. výročí podpisu Římské smlouvy. Přednášky se zúčastnili studenti 2., 3. a 4. ročníku se zaměřením na legislativu a podnikání v Evropské unii.
V rámci úvodní přednášky hovořil Jan Březina o budoucnosti České republiky v EU
a přibližoval studentům schvalování legislativních návrhů v Unii a komunikaci mezi jednotlivými europoslanci členských zemí. Hlavně se věnoval tématu Římských smluv. Posluchače seznámil s okolnostmi jejich podepsání a také se změnami, které poté v Unii nastaly. Po hodinové přednášce měli studenti možnost pokládat panu europoslanci různé otázky. Jan Březina byl velice vstřícný k dotazům, odpovídal pohotově, konkrétně
a s nadšením.
Nás, studenty, nejvíce zajímala současná situace a osobní názory europoslance. Mezi položené dotazy patřily např.: „Jaký je Váš názor na umístění raketové základny v ČR?“ „Co si myslíte o vstupu Turecka do EU?“ „Měla by mít EU vlastní armádu?“ „Jaký je pohled Evropské unie na globální oteplování?“ Závěrem následovala otázka, která Jana Březinu velice pobavila a na kterou uvolněně odpověděl: „Jaký je Váš názor na změnu názvu slivovice na Plum vodku?“
Přednáška se na naší škole konala již potřetí a stala se dobrou tradicí.

Michaela Maráková a Veronika Štefková
studentky 3.O

   

Nahoru

BESEDA S JANEM BŘEZINOU (2006)

V rámci Evropského dne (21. dubna 2006) navštívil naší školu europoslanec Jan Březina. V úvodním vystoupení se zaměřil na fungování Evropského parlamentu, legislativní procesy a vztahy této instituce s Evropskou komisí a Radou EU. druhá část jeho návštěvy byla věnována besedě se studenty. Ti se nejvíce zajímali o vstup Turecka do Unie, uvolňování pracovních trhů, zavedení eura, možnosti čerpání finančních prostředků, studium a uznávání našich maturitních vysvědčení v Unii.

 

Nahoru

BESEDA S JANEM BŘEZINOU (2005)

EVROPSKÝ DEN VÝMĚNY NÁZORŮ

Dne 22. března 2005 jsme se připojili k mezinárodnímu projektu Jaro v Evropě. Tento den byl tematicky zaměřen na bližší seznámení studentů s fungováním Evropské unie. Projekt Jaro v Evropě – Evropský den výměny názorů byl v naší škole rozčleněn do tří částí. V prvním bloku věnovaném rozšíření znalostí o EU a prohlubování vztahu k evropanství byli studenti seznámeni s hlavními hodnotami, které si stanovily členské státy EU v Ústavě. Těmito hodnotami jsou lidská práva
a důstojnost, pravidlo o zákonu, mír, demokracie, solidarita, svoboda, tolerance
a rovnost. Ve druhé části následovalo multimediální pásmo „Pětadvacítka“ a „Evropská unie“, které si připravili studenti 2.ročníku oboru zaměřeného na legislativu a podnikání v EU. Své spolužáky seznámili pomocí prezentace na dataprojektoru s 25 členskými zeměmi Unie, organizační strukturou EU a symboly EU. Třetí částí byla návštěva poslance Evropského parlamentu a bývalého olomouckého hejtmana Ing. Jana Březiny, který nejdříve studenty seznámil s prací poslance EP a poté dal prostor jejich dotazům. Po počátečním „otrkávání“ přišla celá řada dotazů, které směřovaly do ekonomické, kulturní a politické oblasti fungování Unie. Stranou nezůstala ani problematika navrhované Ústavy.

Nahoru