Charitativní akce na škole

Studenti na naší škole se dlouhodobě věnují také aktivitám souvisejícím s pomocí potřebným. Jedna z prvních sbírek ve prospěch dětí z dětského domova proběhla již v roce 2003. Naše škola se pravidelně účastní charitativní akcí, např. Srdíčkový den (3 x ročně) a Český den proti rakovině (květen). Studenti a pedagogové finančně pomáhali Jiřímu Márovi nebo také absolventce školy Zdence Kotyzové, předávají také Českému červenému kříži nebo místní Charitě staré oblečení, plyšáky, sbírají vršky z PET lahví a staré mobily. V roce 2015 proběhla také velká charitativní akce organizovaná třídou 2.TM.

 

Nahoru