Den otevřených dveří
 

- Den otevřených dveří 2012
- Den otevřených dveří 2011
- Den otevřených dveří 2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2012

Ve školním roce 2012/2013 proběhly čtyři dny otevřených dveří. Poprvé také 15. listopadu 2012 proběhl Den otevřených dveří soukromých škol ČR. Škola se připojila k celorepublikové akci, která měla za cíl propagovat soukromé školství. Zájemci mohli mimořádně nahlédnout i do výuky a udělat si tak prvotní představu o průběhu vzdělávání na naší škole. Žáci základních škol také mohli využít možnosti nechat se provést centrem Prostějova nebo kostelem Povýšení sv. Kříže. Tradičně byl největší zájem o marketing turismu, což je vzdělávací program zaměřený na umění propagovat cestovní ruch. Součástí Dne otevřených dveří soukromých škol ČR byly také multimediální výukové programy o Německu, které se rovněž setkaly s kladným přijetím žáky základních škol. Dnů otevřených dveří se zúčastnilo 147 žáků 9. tříd ZŠ. Mimo dny otevřených dveří se také škola prezentovala na přehlídkách středních škol v Prostějově a Olomouci .

Nahoru

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2011

Po vloni změněné koncepci organizace dnů otevřených dveří, která se setkala s přívětivým přijetím návštěvníků, jsme i ve školním roce 2011/2012 zorganizovali tři dny otevřených dveří. Mimo standardní prohlídky budovy školy, na kterých se podíleli studenti školy, byly vytvořeny tématické prezentace vzdělávacích programů. Zájemci o studium a jejich rodiče byli seznámeni s učebnicemi, podle kterých se na škole vyučuje, dále s odbornými časopisy či didaktickými pomůckami do výuky. Dne otevřených dveří se zúčastnilo 123 žáků 9. tříd ZŠ. Převážná část z nich byla z Prostějovska. Naprostná většina návštěvníků organizaci dne otevřených dveří hodnotila pozitivně. Mimo dny otevřených dveří se také škola prezentovala na přehlídkách středních škol v Prostějově, Olomouci a Přerově.

Nahoru

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2010

Dne 10. listopadu 2010 proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří. Letos však ve výrazně pozměněné podobě. Cílem bylo, aby zájemci o studium a jejich rodiče odcházeli s přesvědčením, že jsme jim poskytli maximální množství informací. Proto jsme kromě standardní prohlídky budovy školy, na které se podílely studentky 1. ročníku, vytvořili sedm zastavení. Ta byla věnována následujícím oblastem: výuce cizích jazyků, český jazyk a literární výchovy, aplikaci školních vzdělávacích programů, úspěchů studentů v soutěžích a olympiádách, uplatnění absolventů, poznávacím zájezdům a exkursí. Zájemci o studium a jejich rodiče byli seznámeni s učebnicemi, podle kterých se na škole vyučuje, dále s odbornými časopisy či didaktickými pomůckami do výuky. Dozvěděli se informace jak škola připravuje ke státní maturitě (včetně výsledků maturitní generálky) a k mezinárodním jazykovým zkouškám. Dne otevřených dveří se zúčastnilo stovka zájemců o studium. Převážná část byla z okresu Prostějov, ale přijeli také zájemci z Olomouce, Tovačova, Slatinic či Mohelnice. 63 % zúčastněných odcházelo s pocitem, že informace, které získali, byly vyčerpávající. 27 % hodnotilo informace jako dostačující. Nikdo v závěrečném dotazníku nehodnotil informace jako nedostačující. Ve stejný den proběhla také ve Společenském domě Přehlídka středních škol – Scholaris. Také naše škola se této přehlídky účastnila ve vlastním prezentačním stánku v hlavním sále.
 


Den otevřených dveří

10. listopadu 2010

Scholaris - 10. listopadu 2010

Nahoru