Exkurze
 

Součástí odborné teoretické výuky jsou i exkurze s různým zaměřením, které doplňují praktickou výuky a napomáhají studentům v prohlubování nabytých znalostí a dovedností. Pravidelnými a zároveň oblíbenými cíli odborných exkurzí ekonomického zaměření jsou výrobní a obchodní firmy, např. Škoda auto Mladá Boleslav, Hanácká kyselka Horní Moštěnice, Pivovar Litovel, firma A.W. Loštice, Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, Rudolf Jelínek Vizovice. Studenti vzdělávacího programu zaměřeného na cestovní ruch v rámci studia navštěvují různé památkové objekty a historická města, např. zámky Plumlov, Boskovice, města Olomouc (historické centrum, Arcibiskupský palác, Klášter Hradisko, katedrála) a Brno (historické centrum, vila Tugendhat). Studenti ze vzdělávacího programu Marketingové komunikace a žurnalistika pak navštěvují redakce tištěných a elektronických médií, např. Český rozhlas Olomouc, rádio Haná, Česká televize Praha a Prostějovský deník. Studenti mají také možnost navštívit vybrané veletrhy a výstavy dle jejich studijního zaměření.

šk. rok 2016/2017

Exkurze do Příbora a Kopřivnice
V úterý 6. prosince navštívili studenti marketingu turismu Muzeum Sigmunda Freuda v Příboře, výrobnu medových perníků Marlenka a muzeum automobilů Tatra v Kopřivnici.

Exkurze do rozhlasových stanic
Studenti 3. ročníku Marketingových komunikací a žurnalistiky navštívili 8. prosince 2016 regionální studio Českého rozhlasu v Olomouci a Rádio Haná. Dozvěděli se plno zajímavých informací týkajících se rozhlasové žurnalistiky a na základě praktických zkušeností mohli posoudit rozdíly mezi veřejnoprávní a privátní rozhlasovou stanicí.

Exkurze do Zlína a Vizovic
19. října 2016 proběhla tradiční exkurze do Zlína a Vizovic. Studenti 3. ročníku si prohlédli Baťovu správní budovu, tzv. jedenadvacítku, projeli se osobním výtahem J. A. Bati a zhlédli výstavu Princip Baťa. Druhou část exkurze tvořila návštěva vizovické firmy Rudolf Jelínek. 

Zájezd do Vídně
Ve čtvrtek 6. října proběhl tradiční zájezd do Vídně. Studenti si prohlédli historické centrum města a navštívili Císařskou hrobku, kde jsou uloženy ostatky Habsburků, mimo jiné Marie Terezie, Josefa II. a císařovny Sisi. Při exkurzi do sídla OSN si studenti prohlédli velký konferenční sál a dozvěděli se mnoho informací o historii OSN, členských zemích a o práci jednotlivých organizací. Závěr dne patřil zábavnímu parku Prater.

Exkurze do Boskovic
Také ve školním roce 2016/2017 proběhla tradiční exkurse do Boskovic spojená s průvodcovskou činností na zámku rodiny Mensdorff - Pouilly. Studenti marketingu turismu (3.TM) si vyzkoušeli roli průvodce v zámeckých interiérech před mladšími spolužáky (2.TM) a zároveň si všichni prohlédli židovskou čtvrť.


Exkurze do Arcibiskupského paláce v Olomouci
17. října 2011 proběhla exkurse do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Exkurze se zúčastnili studenti 1. ročníku se zaměřením na marketingové komunikace a žurnalistiku. V rámci tohoto vzdělávacího programu se totiž v 1. ročníku vyučuje předmět česká společnost, který má za cíl představit žákům vývoj české společnosti od roku 1848 do současnosti. A právě při probírání učiva o nástupu císaře Františka Josefa I. na Rakousko-Uherský trůn roku 1848 navštívili studenti prostory, ve kterých k této významné události došlo. Arcibiskupský palác je sídlem olomouckých arcibiskupů od roku 1777, je největší barokní stavbou v Olomouci a v minulosti ji navštívili např. císař Ferdinand I. Dobrotivý, Marie Terezie, pruský král, ruský car, první československý prezident T. G. Masaryk či papež Jan Pavel II. Studenti také navštívili dóm sv. Václava, kde se ve stručnosti seznámili s minulostí a výzdobou tohoto katedrálního kostela.

Exkurze - Zlín a Vizovice (říjen 2011):
14. října se studenti 4. a 3. ročníku v rámci výuky marketingu zúčastnili exkurze do východomoravské metropole Zlína. Na programu byla prohlídka Muzea obuvi, kde studenti shlédli film o historii Baťových závodů a dobové reklamy na výrobky firmy Baťa. Pozornost také vzbudily výukové filmy z let 1938 a 1942, která sloužili k výuce prodavačů v obchodních domech Baťa. Na prohlídku muzea navázala exkurse do Baťovy správní budovy, tzv. „Jedenadvacítky“, která byla ve své době nejvyšší budovou ve střední Evropě. Tuto plně klimatizovanou budovu nechal postavit Jan Antonín Baťa za rekordních 8 měsíců pro potřeby správy svých závodů. Studenti měli po odborném výkladu výjimečnou možnost projet se osobním výtahem Jana Antonína Bati, který sloužil jako ředitelská kancelář. Druhým cílem exkurse byla prohlídka závodu Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Zde se studenti seznámili s historií firmy, výrobkovým portfoliem a marketingovou strategií tohoto světově proslulého výrobce košer lihovin.
.

Exkurze za památkami Brna (2011):
1. dubna 2011 byla poprvé v historii zpřístupněna veřejnosti vzácná vila Dušana Jurkoviče. Tento významný architekt je známý svými stavbami na Poustevnách v Beskydech nebo v Luhačovicích. Jedněmi z prvních návštěvníků této modernistické stavby inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění se stali naši studenti. Navštívili jsme rodinnou vilu Dušana Jurkoviče přičemž jsme měli ojedinělou možnost shlédnout interiéry domu, který český stát v roce 2006 vykoupil a z Norských fondů financoval náročnou rekonstrukci. Studenti se v průběhu prohlídky dozvěděli informace o realizaci samotné rekonstrukce. Mohli tak doslova nahlédnout „pod pokličku“ památkářům. Součástí zájezdu byla také prohlídka historického centra Brna a návštěva výstavy Koloniál u pana Bajzy, která probíhá v Moravském zemském muzeu.

Velké Losiny, Dóm, Starorežná Prostějov:

Velké Losiny - ruční papírna Starorežná Olomouc - dóm sv. Václava
Starorežná Starorežná  

Ekocentrum Sluňákov, Pivovar Litovel, Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích:

 

Exkurze do Mladé Boleslavi, prostějovské Starorežné a do keramičky v Loučanech u Olomouce:

Praha ČNB Škoda auto muzeum Škoda auto muzeum
Škoda auto muzeum zámek v Brodku u PV

zámek Humprecht

Nahoru