EU projekty

- Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
- Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí
- Peníze středním školám


Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostíV letech 2013 až 2014 realizovala naše škola projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zásadním způsobem přispět k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků, a to v návaznosti na regionální trh práce a potřeby regionální ekonomiky. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti podnikání. Tyto moduly inovovaly výuku příslušných odborných předmětů RVP Ekonomika a podnikání. Zavedeny buly také vyučovací metody, organizačních formy a výukové činnosti, které zvýšily kvalitu vyučovaných předmětů a přispěly k osvojení si základních návyků a kompetencí v podnikatelské oblasti. Primární výukovou metodou pro využití nových učebních pomůcek bylo interaktivní webové rozhraní a dále přímá výuka se zapojením žáků prostřednictvím interaktivních dataprojektorů a netbooků. Žákům tak byla poskytnuta atraktivnější a méně stereotypní forma výuky vedoucí k rozvoji podnikatelských dovedností a znalostí.
Vytvořený vzdělávací portál se stal nedálnou součástí přímé výuky (prezentace, videa, testy, pracovní lity) a domácí přípravy studentů (e-učebnice, pre-testy, videa, interaktivní odkazy,..). V nejbližším období bude škola pokračovat v doplňování vzdělávacích materiálů odborných předmětů na webový portál, tak aby pokrýval odborné předměty všech vzdělávacích programů.

Realizované výstupy projektu
- 6 interaktivních učeben (interaktivní dataprojektor, pc, ozvučení učebny)
- 28 netbooků pro potřeby výuky
- interaktivní webové rozhraní umožňující studentům neomezený přístup ke studijním materiálům a testům
- vytvoření 12 výukových modulů

Cíl projektu
Cílem projektu bylo zásadním způsobem přispět k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků, a to v návaznosti na regionální trh práce a potřeby regionální ekonomiky.

Tvorba výukových pomůcek
Hlavní aktivita celého projektu spočívala ve vytvoření inovativních výukových pomůcek a výukových postupů aplikovatelných do výuky příslušných předmětů.
Základním výstupem aktivity je komplexní vzdělávací produkt, který byl vytvořen pro využití ve výuce předmětů Ekonomika, Management, Marketing, Účetnictví, Trh práce v EU, Mezinárodní obchod, Nezisková ekonomika, Legislativa a podnikání v EU, Projektový management, Marketingové komunikace, Cestovní ruch a Zeměpis cestovního ruchu.
Jedná se tedy o jeden ucelený produkt, který se skládá z výukových modulů pro jednotlivé předměty (celkem 12 modulů). Veškeré moduly jsou součástí vytvořeného webového portálu. Výukové moduly byly určeny pro výuku na netboocích s využitím interaktivního dataprojektoru a část (zejména pracovní) byla vytištěna pro potřeby cílové skupiny. Vytvořený produkt tak kombinuje pomůcky a výukové metody různého rozsahu a obsahu (jedná se např. o textové přípravy, prezentace, testové a procvičovací úkoly, interaktivní cvičení nebo další digitální výukové prvky). Distanční výukové texty tvoří podporu prezenční výuky. Skládají se z části výkladové, procvičovací a ověřovací (autoevaulační testy).

Fotografie z ověřování webového portálu

Ukázky vzdělávacích materiálů
Ukázka informačního letáku
Nahoru