Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Ostatní projekty

- Projekt "Dobrodružství s němčinou"
- Projekt "Active Citizens"
- Projekt "Studenti píší noviny"
- Spolupráce s Prostějovským Večerníkem
- Spolupráce s Prostějovskými novinkami
- Spolupráce s Hanáckými novinami
- Spolupráce s týdeníkem Marketing&Media
- Projekt "Předinou za poznáním"
- Projekt "Jaro v Evropě"


Projekt "Jaro v Evropě"

2010

Zahajovacími akcemi šestého ročníku projektu Jaro Evropy byly multimediální výukové programy Integrační procesy v EU pro 2. ročník a Lisabonská smlouva pro třídu 3.O. Programy připravilo Eurocentrum Olomouc ve spolupráci z Univerzitou Palackého v Olomouci. Na přelomu května a června proběhl poznávací zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu, kterého se zúčastnili vybraní studenti ze třídy 3.O. Závěrečnou akcí projektu byla přednáška poslance Evropského parlamentu Jana Březiny pro 3. ročník. Návštěvu pana europoslance oživila prezentace fotografií studentů Jonáše Navrátila a Tomáše Wágnera o jejich poznávací cestě do Bruselu.

2010

2009
Jaro Evropy 2009 bylo věnováno diskusím o budoucnosti EU. Pod heslem „Evropou hýbou myšlenky“ proběhly na naší škole dvě aktivity zaměřené na budoucí fungování Unie. 27. dubna 2009 se uskutečnila přednáška o fungování Evropského parlamentu, kterou organizovalo Eurocentrum Olomouc. Pro studenty 3. a 4. ročníků si stážistky z katedry politologie FF UP v Olomouci připravily výukový program o Evropském parlamentu a jeho významu pro další fungování EU. Součástí byla také následná diskuse e studenty. Druhou akcí byla přednáška České předsednictví v Radě EU aneb Evropě jsme to osladili.

2008
Rok 2008 byl v rámci projektu Jaro Evropy pojat jako Evropský rok  mezikulturního dialogu. V duchu hesla Společně v rozmanitosti proběhly i aktivity na naší škole. Ve dvou termínech (30. dubna a 7. května) proběhly Evropské dny. Náplň těchto dnů tvořilo  multimediální pásmo věnované historii a současnosti EU a přednáška vedoucího Eurocentra v Olomouci. Přednáška byla zaměřena na vyhodnocení jednotlivých evropských roků 2006, 2007 a 2008. Po přednášce pak následovala volná diskuse  na evropskou problematikou. Součástí projektu byla také návštěva  Eurocentra v Olomouci. V průběhu dubna a května pak v rámci hodin občanské nauky a dějepisu probíhaly diskuse se studenty týkající se mezikulturního dialogu. Na  pozvání europoslance Jana Březiny se vybraní studenti 4. ročníku zúčastnili zájezdu do Bruselu. Hlavním cílem čtyřdenního zájezdu byla návštěva největšího mnohonárodnostního parlamentu na světě. Mimo jiné studenti navštívili historické město Bruggy.

   

2007
Třetím rokem jsme se zapojili do evropského projektu Jaro Evropy, který si klade za cíl zapojit mladé lidi do dění v Unii. V roce 2007 si Evropská unie připomíná 50. výročí podpisu Římské smlouvy. Proto byl tento ročník založen na myšlence „Společně od 1957“. První akcí byla přednáška poslance evropského parlamentu Jana Březiny. Po ní následovala beseda s přítomnými studenty. Tento den se také studenti třídy 2.O zúčastnili multimediálního pořadu věnovaného historii, symbolům a institucím EU. Dalšími akcemi byly dvě návštěvy Eurocentra v Olomouci. Součástí prohlídky kontaktního místa o EU byly přednášky o Historických meznících ve vývoji EU. Na den Evropy (9. května) proběhl ve škole Evropský den. Studenti školy se zapojili do diskusí věnovaných různým tématům (rasismus, rovné podmínky mužů a žen v zaměstnání, islám a Evropa, společná měna euro, evropské jazykové portfolio).

   

2006
Naše škola se zapojila do celoevropského projektu Jaro v Evropě, jehož cílem je aktivizovaní mladých lidí do dění v Evropské unii. První akcí „druhého ročníku“ byl 21. dubna 2006 Evropský den, kterého se zúčastnili studenti prvních až třetích ročníků. V první části zhlédli multimediální pásmo o Evropské unii, které vytvořili studenti 3. ročníku Stanislav Benedikt a Leo Dvořák. Studenti se seznámili s historickým vývojem Unie a jejími symboly. Poté vystoupil první host, místostarostka města Prostějova Božena Sekaninová, která studenty seznámila se vztahy města a EU. Přítomným sdělila, kolik finančních zdrojů se Prostějovu v uplynulém období podařilo získat ze strukturálních fondů Unie a na jaké účely tyto prostředky byly použity. Poté studentům představil EU další host, europoslanec Jan Březina. Ve svém vystoupení se zaměřil na fungování Evropského parlamentu, legislativní procesy a vztahy této instituce s Evropskou komisí a Radou EU. Závěr Evropského dne byl věnován diskusi. Studenti své otázky směřovali na oba hosty, přičemž je nejvíce zajímaly názory na vstup Turecka do Unie, uvolňování pracovních trhů, zavedení eura, možnosti čerpání finančních prostředků, studium a uznávání našich maturitních vysvědčení v Unii.

   

Další aktivitou v rámci projektu Jaro v Evropě byla účast pěti studentů 2. ročníku na oslavách Dne Evropy na Horním náměstí v Olomoucí. Zde 9. května prezentovali Rakousko, současnou předsedající zemi EU. Studenti oblečeni v kostýmech z doby Mozartova pobytu v Olomouci (malý Mozart, Marie Terezie, Josef II.) připravili pro zájemce kviz o Rakousku, propagační předměty, krátkou scénku a ochutnávku nejznámějšího rakouského cukroví, Sachrova dortu.

Poslední akcí byl zájezd do Bruselu. 14 studentů 3. ročníku na pozvání europoslance Jana Březiny se zúčastnili poznávací cesty do Bruselu. Celý čtyřdenní zájezd financovaly fondy Evropská unie. Hlavním cílem zájezdu byla návštěva největšího parlamentu na světě.

 

Nahoru