EU projekty

- Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
- Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí
- Peníze středním školám


Podpora čtenářské a jazykové gramotnostiTaké naše škola se zapojila do Výzvy č. 56 a MŠMT nám schválilo projekt Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti. V rámci tohoto projektu proběhly dva zahraniční výjezdy. Koncem října jsme zrealizovali zájezd do Mnichova. 35 studentů absolvovalo jazykový kurz němčiny na jazykové škole v Mnichově zakončený získáním certifikátu. V rámci doprovodného programu studenti navštěvovali památky Mnichova a blízkého okolí. Během pěti dnů poznali historické centrum Mnichova, navštívili olympijský stadion, fotbalový stadion FC Bayern Mnichov, absolvovali prohlídku pohádkového zámku Neuschwanstein, zastavili se v Garmisch-Partenkirchen u skokanských můstků, v Oberammergau a u Štarnberského jezera. Vyzkoušeli si, jak se řídí BMW (v muzeu této bavorské automobilky) a na vlastní kůži zažili natáčení trikového filmu ve filmových ateliérech Bavaria. Druhý zájezd směřoval do Londýna. Od 14. do 20. listopadu deset vybraných studentů poznávalo pamětihodnosti Londýna a zúčastnilo se jazykového kurzu. Studenti navštívili Westminster, White Hall (vládní čtvrť), Buckingham Palace (oficiální sídlo a úřad britského panovníka), Trafalgar Square,l kde se nachází pomník admirála Nelsona a Národní galerie, Coca Cola London Eye (135 metrů vysoké vyhlídkové kolo), Tower of London, Tower Bridge (zvedací most a symbol Londýna), Tate Modern, Oxford Street, Regent Street, St. Paul’s Cathedral, Churchill War Rooms (podzemní sídlo hlavního štábu během druhé světové války), St.James’s Park, Hyde Park, Greenwich (nultý poledník, Královská observatoř, Národní námořní museum) a královský hrad Windsor. Zájezdy byly plně hrazeny z finančních prostředků získaných z projektu.

Realizované výstupy projektu
- pořízení 150 literárních děl
- 15 čteček
- pilotní ověření čtenářských dílen
- jazykově-vzdělávací zájezd do Mnichova pro 35 studentů
- jazykově- vzdělávací zájezd do Londýna pro 10 studentů

Cíl projektu
Zavedení čtenářské dílny v rámci výuky Českého jazyka a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Fotografie z jazykově-vzdělávacího zájezdu do Mnichova

 

Fotografie z jazykově-vzdělávacího zájezdu do Londýna

Články v regionálním tisku
- sospo_mnichov_2015.pdf
- sospo_londyn_2015.pdf


Nahoru