Odborná praxe

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
    - Základní informace o odborné praxi
    - Žádost o individuální odbornou praxi
    - Odborná praxe SWOT analýza pro studenty 3. a 4. ročníku
    - Odborná praxe výkaz práce
    - Odborná praxe hodnocení praxe zaměstnavatelem

Odborná výuka je na naší škole doplněna o odbornou praxi a předměty v rámci učební praxe. Odborná praxe probíhá ve 3. a 4. ročníku v rámci jednoho týdne za pololetí. V tomto období jsou studenti umístěni na pracovištích ziskových i neziskových organizací, se kterými naše škola spolupracuje. Zde pak vykonávají různé činnosti vycházející z jejich studijního zaměření a dosavadních dovedností. Studenti si také mohou praxi vybrat dle svého zájmu (tzv. individuální praxe).

Praxe na zámcích Boskovice a Plumlov
Od roce 2006 spolupracujeme s majiteli zámku v Boskovicích. Pod vedením vyučující Mgr. Zuzany Kočové si studenti po teoretické přípravě mají možnost vyzkoušet činnost průvodce přímo v zámeckých interiérech. Poprvé si to studenti vyzkoušeli ve školním roce 2006/2007. Ti nejlepší pak mají možnost pokračovat jako průvodci na boskovickém zámku ve svém volném čase. Od roku 2015 pak obdobně spolupracujeme se zámkem v Plumlově.

Marketingové výzkumy a ankety
Studenti naší školy pravidelně od roku 2002 realizují průzkumy veřejného mínění pro regionální noviny Prostějovský večerník. V rámci této aktivity si prakticky ověřují znalosti získané z marketingu. Pro Prostějovský deník pak studenti žurnalistiky realizují ankety, které jsou na stránkách tohoto deníku pravidelně zveřejňovány.
 

 

Předměty v rámci učební praxe
2. ročník - všechny vzdělávací programy
Administrativní dovednosti
3. a 4. ročník – Podnikání v EU a řízení projektů
Podnikání v praxi
Tvorba projektů
3. a 4. ročník – řízení služeb a marketing turismu
Průvodcovská činnost
Tvorba turistických produktů
3. a 4. ročník – Marketingové komunikace a žurnalistika
Mediální prezentace
Tvorba mediální prezentace
3. a 4. ročník – Sportovní management
Podnikání v praxi
Marketing a management sportovních akcí

Nahoru