Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Ostatní projekty

- Projekt "Dobrodružství s němčinou"
- Projekt "Active Citizens"
- Projekt "Studenti píší noviny"
- Spolupráce s Prostějovským Večerníkem
- Spolupráce s Prostějovskými novinkami
- Spolupráce s Hanáckými novinami
- Spolupráce s týdeníkem Marketing&Media
- Projekt "Předinou za poznáním"
- Projekt "Jaro v Evropě"


Projekt "Předinou za poznáním"

Logo Mikroregionu Předina

Autoři zastavení naučné stezky Dopis o naučné stezce

Studenti se podíleli na projektu "Předinou za poznáním"
Studenti cestovního ruchu Martin Fryč, Nikola Brablecová, Monika Pazderová a Michaela Svítková se podíleli na projektu Předinou za poznáním. Jejich hlavním úkolem bylo vytvoření naučné stezky, která by měla oživit turistický ruch v této oblasti Hané a v jeho návaznosti také pomoci podnikatelským aktivitám ve sdružených obcích, zapojit obyvatele do života v obci a prohloubit v nich pocit sounáležitosti s místní lokalitou.
Škola v roce 2006 navázala partnerskou spolupráci s mikroregionem Předina za účelem vybudování naučné cyklostezky v této části bývalého prostějovského okresu.
V mikroregionu jsou sdruženy obce Dobrochov, Brodek u Prostějova, Ondratice, Želeč, Otaslavice, Vincencov, Vranovice – Kelčice, Hradčany – Kobeřice a Vřesovice.

V první fázi projektu museli studenti natrasovat naučnou stezky tak, aby byly do ní zahrnuty všechny vesnice mikroregionu a významné památky této oblasti. Dále sbírali informace potřebné pro obsahovou tvorbu jednotlivých zastavení. Tyto informace pak museli zpracovat tak, aby se nejednalo pouze o vytvoření odborného textu. Celkem naučnou stezku tvoří 15 zastavení s informačními tabulemi, odpočívadly a doplňkovým mobiliářem. Poslední aktivitou na projektu bylo slavnostní otevření stezky pro veřejnost.

-    Úspěšná prezentace projektu
2. března 2006 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci veřejná prezentace, které se zúčastnili dva studenti školy, zástupce ředitele a starosta Dobrochova. Prezentaci byla přítomna komise ministerstva pro místní rozvoj, která rozhoduje o přidělení dotace z fondů EU.

-   Slavnostní otevření naučné stezky
Ve středu 15. listopadu 2006 proběhlo v Otaslavicích slavnostní zakončení společného projektu Mikroregionu Předina a naší školy spojené se slavnostním otevřením naučné stezky Předinou za poznáním. Zakončení projektu proběhlo na obecním úřadě v Otaslavicích. Přítomni byli všichni představitelé devíti sdružených obcí, manažerka mikroregionu a za naši školu ředitel se zástupcem, paní učitelka Procházková (autorka kreseb) a šestice studentů podílejících se na této aktivitě. Čestným hostem byla senátorka za Prostějovsko, paní Božena Sekaninová. V rámci zakončení projektu si studenti představili prezentaci na dataprojektoru během které všem přítomným popsali jejich podíl na projektu. Poté se všichni hosté přesunuli k otaslavickému kostelu, kde si prohlédli výslednou podobu jednoho ze zastavení. Společnou procházku obcí zakončili u zříceniny gotické věže nazývané Hladomorna.

 

Slavnostní otevření

-    Ukázky zastavení naučné stezky

-    Ukázka propagačního materiálu

 

Nahoru