Seznamovací kurz

Cílem kurzu je zpříjemnit nově nastupujícím studentům start do nového školního roku na naší škole a zbavit je případné rozpačitosti a pocitů nejistoty. Třídenní seznamovací kurzy organizuje škola od roku 2007 a jsou vždy plně hrazeny školou. Místem konání jsou například rekreační střediska v Horce nad Moravou, Baldovci, Sloupu nebo Blansku. Program organizují lektoři profesionálních agentur (např. agentura Ovečkovi nebo agentura GMP. Žáci mohou vyzkoušet rozmanité a pro mnohé nedostupné aktivity, které obsahují prvky teambuildingu, tzv. stmelení kolektivu (seznamovací hry, hry s řešením určitého úkolu, hry na důvěru). Součástí kurzu je také volný čas, který mohou žáci věnovat spontánní zábavě. Seznamovací kurz žákům i třídním učitelům pomáhá urychlit proces vzájemného poznávání se v neformálním prostředí a v zátěžových situacích.

Školní rok 2017/ 2018
 


 

Školní rok 2016/ 2017
Školní rok 2015/ 2016
Školní rok 2014/ 2015
Školní rok 2013/ 2014
Školní rok 2012/ 2013
Školní rok 2011/ 2012
Školní rok 2010/ 2011
Školní rok 2009/ 2010
Školní rok 2008/ 2009
Školní rok 2007/ 2008
Školní rok 2006/ 2007

 

Nahoru