SOČ
 

Středoškolská odborná činnost patří mezi mimoškolní aktivity studentů, které naše škola podporuje a pomáhá rozvíjet.Jedná se o dobrovolnou zájmovou činnost studentů s cílem vypracování samostatné práce, nebo učební pomůcky. Skládá se ze školního, okresního, krajského a celostátního kola. Každý soutěžící musí svoji práci předložit k posouzení a následně poté ji obhájit před odbornou komisí.
Na naší škole se studenti zapojují do SOČ s cílem co nejlépe uspět v okresním kole a také dokázat si, že mají na něco víc. Některým se pak také podařilo úspěšně reprezentovat naši školu v krajském kole a celostátním kole. Za 8 let se do soutěže zapojilo celkem 15 studentů školy.

Školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 se do Středoškolské odborné činnosti zapojili Petr Komárek a Radim Nemela (2.EP) s prací zabývající se mediálním obrazem hokejových fanoušků v Prostějově. V okresním kole získali 1. místo a na kraji krásné 3. místo.

Školní rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 dosáhl vynikajícího výsledku Jiří Trunda, student 3.MK. V okresním kole získal s prací Marketingové komunikace zámku Plumlov 1. místo a v krajském kole v Olomouci 2. místo s postupem do celostátního kola, které proběhlo v Plzni. Zde obhájil 7. místo.

2013/2014

Školní rok 2007/2008
Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhly studentky 2. ročníku. V okresním kole, které proběhlo 14. května 2008, získaly Simona Dömeová a Lucie Paličková 1. místo v kategorii Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie s prací na téma Využití interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů. Kvalitu práce prokázaly také na krajském kole, které proběhlo v květnu v Prostějově a kde děvčata získala 2. místo s postupem do celostátního kola ve Varnsdorfu. Jejich práce byla pojata jako didaktická pomůcka pro učitele ekonomiky, kteří při výuce využívají interaktivní tabuli.

2007/2008

Školní rok 2005/2006
Vynikajícího úspěchu v historii organizování SOČ na naší škole dosáhli studenti 3. ročníku. V okresním kole, které proběhlo 12. dubna 2006, získaly Irena Moudrá a Petra Soldánová
1. místo v kategorii Ekonomika a řízení s prací na téma Analýza vybraných problémů nezaměstnanosti v regionu Prostějov v letech 2001 – 2005. První místo v okresním kole také získali v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Stanislav Benedikt a Leo Dvořák. V krajském kole, které proběhlo v Prostějově, pak tito studenti s prací na téma Evropská unie korunovali svoje roční snažení 1. místem s postupem do celostátního kola. To letos proběhlo v Karlových Varech v termínu od 9. do 11. června. Stanislav Benedikt a Leo Dvořák svoji práci pojali jako výukové CD, které má pomoci vyučujícímu při probírání učiva o Evropské unii. Studenti prokázali schopnost práce s velkým množstvím informací a jejich následné analýzy. Samotná prezentace v programu PowerPoint je zpracována poutavě a vizuálně atraktivně. Obsahuje řadu zajímavých informací, odkazů, ale také audio a video nahrávek. Jejich cílem bylo pomocí tohoto programu oživit a zatraktivnit vyučovací hodinu.

Školní rok 2003/2004
Říká se, že do třetice vše dobré. Tak i Kateřina Žondrová (4.S) se potřetí zúčastnila Středoškolské odborné činnosti a to s prací Brodecký zámek a hrabata Kálnoky. Rozhodla se pokračovat ve stejné práci z loňského kola SOČ, přičemž ji pozměnila a doplnila o řadu dalších zajímavých informací. Důraz kladla na poslední majitele zámku a osobní vzpomínka pamětníků. V okresním kole získala 2. místo a v krajském kole, které se konalo 11. května 2004 v Prostějově získala taktéž krásné 2. místo a zároveň licitačně postoupila do celostátního kola v Táboře.

Diplom Kateřiny Žondrové Kateřina Žondrová - květen 2003 - předávání diplomů na prostějovské radnici za účasti starosty města Prostějova  

Školní rok 2002/2003
Soutěže se podruhé zúčastnila studentka Kateřina Žondrová (3.O/S), tentokrát s prací na téma Hrabata Kálnokyové a zámek Brodek
u Prostějova
(obor č. 16 Historie). V okresním kole s touto prací získala 2. místo a postoupila do krajského kola, které proběhlo v květnu
v Prostějově. Zde opět vybojovala krásné 2. místo.
Tato práce je zaměřena na šlechtický rod: hrabata Kálnoky de Köröspatak, který je výrazně spojen s obcí Brodek u Prostějova a zároveň
i s prostějovským regionem. Důraz je kladen na rodokmen uvedeného šlechtického rodu se stručnou charakteristikou jednotlivých majitelů brodeckého zámku a na samotnou historii zámku. Součástí práce jsou také unikátní fotografie zámeckého interiéru z přelomu 19. a 20. století.

Školní rok 2001/2002

V loňském školním roce se SOČ zúčastnily tři studentky. Kateřina Žondrová (2.O/S) s prací na téma Vězeňství v minulosti a současnosti (obor č. 17 Filozofie, politologie...) získala 2. místo a postup do krajského kola, které se konalo v květnu v Prostějově. Martina Hadrová (3.O) vybojovala v okresním kole bronz za práci Egypt a egyptská kultura (obor č. 16 Historie) a zároveň postup do krajského kola.
Nejlepší z trojice studentek se stala Alexandra Něničková (3.O). S prací na téma Středoškolští studenti a město Prostějov (obor č. 14 Pedagogika, psychologie...) vyhrála okresní kolo a v krajském kole skončila na 2. místě.

Školní rok 2000/2001

Také ve  školním roce 2000/2001 se dva studenti zapojili do
Lukáš Kutý - duben 2001 - předávání diplomů na prostějovské radnici za účasti starosty města ProstějovaStředoškolské odborné činnosti, která není procházkou růžovým sadem. Přestože si každý vybírá obor, který je mu nejbližší, musí pro něj obětovat hodně volného času a ten je například u studentů maturitních ročníků vzácný. Přesto se Alena Klečková (4.S) a Lukáš Kutý (4.S) pro SOČ rozhodli.
Alena Klečková se hlásila na Karlovu univerzitu, a proto si také zvolila práci Historie Karlovy univerzity, se kterou se zúčastnila okresního kola v oboru č.16 Historie, ostatní humanitní a společenskovědné obory.
Lukáše Kutého naopak zajímal svět výpočetní techniky, a proto snad ani nepřekvapilo, že si zvolil práci na téma Vše o PC pro středoškoláky (obor č.12 Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie). Svoji SOČ pojal jako učební pomůcku všem studentům, kteří by si chtěli prohloubit základní znalosti o osobním počítači a kteří by si také rádi svůj PC doma sestavili.

Školní rok 1999/2000

V tomto školním roce se úspěšně zapojili do SOČ studenti Jana
Jana Vašková - duben 2000 - předávání diplomů na prostějovské radnici za účasti místostarostky města ProstějovaVašková (2.O) a Petr Petřík (3.OA).
V okresním kole vyhrála Jana Vašková s prací Atraktivity naší planety (obor č.12 Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie). Úspěšně také reprezentovala naši školu na krajském kole v Holešově. Práci koncipovala jako učební pomůcku pro předmět cestovní ruch, a to formou ručně malovaných obrázků vybraných atraktivit jednotlivých státu světa se stručným textovým doprovodem. V současnosti je její práce součástí výzdoby naší školy.
Okresního kola se také úspěšně zúčastnil Petr Petřík s prací Historie NHL a její největší osobnosti (obor č.16 Historie).

Školní rok 1998/1999

V okresním kole zvítězila v oboru č. 13 Ekonomika a řízení studentka Renáta Rybová (2.NDO) s prací na téma Vývoj nezaměstnanosti v okrese Prostějov v letech 1990 - 1998. Zároveň postoupila i do krajského kola, které proběhlo v Brně.
Okresního kola se také zúčastnily studentky Dagmar Michlová (4.S) a Eva Novotná (4.S) s prací Volný čas dětí a mládeže z konce 90. let 20. století. Pro svou specifičnost v oboru č.14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a velmi dobré umístění postoupily také do krajského kola.

Nahoru