Zájemcům o studium nabízíme možnost návštěvy naší školy v termínech Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Informace lze také získat na přehlídkách středních škol Scholaris v Prostějově a Olomouci nebo na Burze práce a vzdělávání.Program dnů otevřených dveří:

- prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
- zapojení odborníků z praxe do výuky
- jazykové vzdělávání a příprava ke složení mezinárodních jazykových certifikátů
- příprava ke složení maturitní zkoušky a přehled výsledků za poslední roky
- příprava ke složení profesních zkoušek Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu
- možnosti uplatnění absolventů v praxi nebo při dalším studiu
- další aktivity v průběhu studia (zájezdy, exkurse,…)
- zapojení do soutěží a výsledky studentů
- odborná praxe a průvodcovská činnost studentů
- zapojení do projektů (Erasmus+, eTwinning,…)
- prohlídka interiérů a vybavení školy