Střední odborná škola podnikání a obchodu, Rejskova 4, Prostějov  
               
Výsledky přijímacího řízení - 19. 5. 2017 - 2. kolo  
               
obor vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  
           
               
    pořadí reg. číslo celkem přijetí       
    bodů      
  1. 311 87,2 přijat      
  2. 313 83,2 přijat      
  3. 431 82,5 přijat      
  4. 122 80,1 přijat      
  5. 312 78,6 přijat      
  6. 224 74,4 přijat      
  7. 225 70,2 přijat      
  8. 226 69,4 přijat      
  9. 223 67,2 přijat      
  10. 121 58,8 přijat      
  11. 119 52,5 přijat      
  12. 432 35,4 přijat      
  13. 435 33,9 přijat      
  14. 434 26,4 přijat      
  15. 120 22,5 přijat      
  16. 433 20,0 přijat      
               
Při rovnosti bodů o pořadí rozhodne průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika 
a cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí příslušné třídy nižšího gymnázia.  
               
         
         
               
               
V Prostějově 19. 5. 2017                                                                     Mgr. Václav Křupka    
                                                                     ředitel školy