Kontakty

 

   
ZŘIZOVATEL: 

DOMA-MORAVA holding, a.s.
Olomouc, Holice, Sladkovského 659/40
PSČ 783 71
IČO: 476 77 911


PROVOZOVATEL:

Střední odborná škola podnikání
a obchodu, spol. s.r.o.

Prostějov, Rejskova 2987/4
PSČ 796 01
IČO: 25348418

 

Mgr. Silvie Šteigerlová
jednatelka

tel.: 582 341 413
mobil: 602 427 725
email:steigerlova.s@seznam.cz


VEDENÍ ŠKOLY:Ing. Marek Moudrý

ředitel školy

tel.:   582 333 845
mobil: 602 325 932
email:
reditel@sospo.eu
email:sekretariat@sospo.eu

Ing. Jitka Němcová

zástupkyně ředitele školy


tel.:   582 341 413
mobil: 603 186 771
email:
zastupkyne@sospo.eu


Pedagogický sbor školy
 

Interní vyučující:
Kontaktní údaje:
Vyučované předměty:
Ing. Marek Moudrý
ř
editel školy

reditel@sospo.eu
Marketing
Legislativa a pod. v EU
Marketing turismu
Sportovní marketing
 

Ing. Jitka Němcová
zástupkyně ředitele školy
zastupkyne@sospo.eu

Účetnictví
Ekonomika
Mezinárodní obchod
Legislativa a pod. v EU
Marketing
Mgr. Ilona Ambrožová
vedoucí PK českého jazyka a spol. předmětů
metodik prevence

ambrozova.sospo@seznam.cz
Český jazyk
Literární výchova
Tvůrčí psaní
Mgr. Hana Andrýsková
vedoucí PK tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

andryskova.sospo@seznam.cz
Tělesná výchova
Anglický jazyk
Mgr. Miroslava Hořínková
vedoucí PK přírodovědných předmětů
koordinátor enviromentální výchovy

horinkova.sospo@seznam.cz
Matematika
Základy přírodních věd
Jana Hyblová
asistent pedagoga
 
 
Olena Jahnová
koordinátor školního parlamentu

jahnova.sospo@seznam.cz
Anglický jazyk
Seminář z angl. jazyka
Mgr. Světlana Kočí

koci.sospo@seznam.cz
Matematika
Mgr. Zuzana Kočová
vedoucí PK odb. předmětů MT a MKŽ

zuzka.kocova@seznam.cz
Italský jazyk
Anglický jazyk
Průvodcovská činnost
Tvorba tur. produktů
Marketingové komunikace
Psychologie
Žurnalistika
Mgr. Tereza Konečná
výchovná poradkyně

kohlerova.sospo@seznam.cz
Německý jazyk
Základy společenských věd
Komunikační dovednosti
Právo
Mgr. Aleš Kozel
koordinátor zkoušek Cambridge

kozel.sospo@seznam.cz
Anglický jazyk
Seminář z anglického jazyka
Mgr. Jitka Kučerová

kucerova.sospo@seznam.cz
Geografie zemí EU
Cestovní ruch
Zeměpis cestovního ruchu
Dějiny kultury
Německý jazyk
 

Mgr. Lenka Kučerová

kuceroval.sospo@seznam.cz

Český jazyk a literatura
Dějepis
Mgr. Jana Mohrová
vedoucí PK cizích jazyků

mohrova.ssps@seznam.cz
Německý jazyk
Anglický jazyk

Seminář z angl. jazyka


Mgr. Jan Neužil
 

neuzil.sospo@seznam.cz


Teorie sportovních disciplín
Mark. a man. sport. akcí
Tělesná výchova
Ekonomika
Podnikání v praxi
 
Mgr. Ilona Pánková
vedoucí předmětové komise odborných předmětů SM

pankova.ilona@seznam.cz
Tělesná výchova
Somatologie
Teorie sportovních disciplín
Psychologie sportu
Mgr. Václav Stodůlka
koordinátor výchovy ke zdraví

stodulka.sospo@seznam.cz
Informační a kom. tech.
Administrativní dovednosti
Ing. Daniela Šlézarová
vedoucí předmětové komise ekonomických, grafických a odb. předmětů MEO a EU
koordinátor odborné praxe

slezarovad.sospo@seznam.cz
Účetnictví
Management
Ekonomika
Administrativní dovednosti

Mgr.
Pavla Tollerianová
koordinátor průvodcovské činnosti
 

tollerianova.sospo@seznam.cz

Ruský jazyk
Zeměpis cestovního ruchu
Geografie zemí EU
 
Externí vyučující:
Kontaktní údaje:
Vyučované předměty:

David Breweton
rodilý mluvčí

Seminář z anglického jazyka


Mgr. Ladislav Burgr
odborník z praxe

ladislav.burgr@seznam.cz

Marketingové komunikace

Adela Jaime-Cardona
rodilá mluvčí

Španělský jazyk

Mgr. Miroslav Krša
odborník z praxe
vedoucí Eurocentra Olomouc/regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii
Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Ekonomika neziskového sektoru
Tvorba projektů
Projektový management
Trh práce v EU


Mgr. Jana Novotná

Španělský jazyk
Bc. David Sekanina
odborník z praxe
 
Mediální prezentace
Tvorba mediální prezentace
Ing. Helena Vlková Písemná a elektronic. komunikace
Administrativní dovednosti
Odborní garanti:
Kontaktní údaje:
ŠVP:
Mgr. Dalibor Ovečka Sportovní management
Mgr. Radim Weisser Sportovní management

GDPR:

 
Hana Piňosová
pověřenec na ochranu osobních údajů
tel.: 582 341 413
pinosova.sospo@seznam.cz 

Vnitřní směrnice GDPR


Nahoru