Kontakty

 

   
ZŘIZOVATEL: 

DOMA-MORAVA holding, a.s.
Olomouc, Holice, Sladkovského 659/40
PSČ 783 71
IČO: 476 77 911
Ing. Lubomír Kovářík
zástupce zřizovatele a prokurista společnosti


PROVOZOVATEL:

Střední odborná škola podnikání
a obchodu, spol. s.r.o.

Prostějov, Rejskova 2987/4
PSČ 796 01
IČO: 25348418

 

Mgr. Silvie Šteigerlová
jednatelka

tel.: 582 341 413
mobil: 602 427 725
email:steigerlova.s@seznam.cz


VEDENÍ ŠKOLY:Mgr. Václav Křupka

ředitel školy

tel.:   582 333 845
fax.:  582 333 845
mobil: 602 427 712
email:
reditel@sospo.eu
email:sekretariat@sospo.eu


Ing. Marek Moudrý

zástupce ředitele školy


tel.:   582 341 413
mobil: 602 325 932
email:zastupce@sospo.eu

Ing. Jitka Němcová

zástupkyně ředitele školy


tel.:   582 341 413
mobil: 603 186 771
email:
nemcova.sospo@seznam.cz


Pedagogický sbor školy
 

Interní vyučující:
Kontaktní údaje:
Vyučované předměty:
Mgr. Václav Křupka
ředitel školy

reditel@sospo.eu
Německý jazyk
Ruský jazyk
Ing. Marek Moudrý
zástupce ředitele školy

zastupce@sospo.eu
Marketing
Legislativa a podnikání v EU
Marketing turismu
Sportovní marketing
 

Ing. Jitka Němcová
zástupkyně ředitele školy
koordinátor odborné praxe

nemcova.sospo@seznam.cz

Účetnictví
Ekonomika
Mezinárodní obchod
Legislativa a podnikání v EU
Marketing
Mgr. Ilona Ambrožová
vedoucí PK českého jazyka
protidrogový koordinátor

ambrozova.sospo@seznam.cz
Český jazyk
Literární výchova
Základy společenských věd
Anglický jazyk
Mgr. Hana Andrýsková
vedoucí PK tělesné výchovy

andryskova.sospo@seznam.cz
Tělesná výchova
Anglický jazyk
Mgr. Miroslava Hořínková
vedoucí PK přírodovědných předmětů
koordinátor enviromentální výchovy

horinkova.sospo@seznam.cz
Matematika
Základy přírodních věd
Olena Jahnová

jahnova.sospo@seznam.cz
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Mgr. Jiří Kašpárek

kasparek.sospo@seznam.cz
Matematika
Informační a komunikační technologie
Mgr. Zuzana Kočová

zuzka.kocova@seznam.cz
Italský jazyk
Anglický jazyk
Průvodcovská činnost
Zeměpis cestovního ruchu
Tvorba turistických produktů
Marketingové komunikace
Psychologie
Žurnalistika
Mgr. Tereza Köhlerová
mateřská dovolená

kohlerova.sospo@seznam.cz
Německý jazyk
Základy společenských věd
Mgr. Aleš Kozel
koordinátor zkoušek Cambridge

kozel.sospo@seznam.cz
Anglický jazyk
Mgr. Jitka Kučerová

kucerova.sospo@seznam.cz
Geografie zemí EU
Cestovní ruch
Zeměpis cestovního ruchu
Dějiny kultury
Německý jazykMgr. Simona Kvíčalová

kvicalova.sospo@seznam.cz

Španělský jazyk
Základy společenských věd
Psychologie
Právo
Mgr. Jana Mohrová
vedoucí PK cizích jazyků

mohrova.ssps@seznam.cz
Německý jazyk
Anglický jazyk

Mgr. Jan Neužil
 

neuzil.sospo@seznam.cz


Teorie sportovních disciplín
Tělesná výchova
Ekonomika
Podnikání v praxi
 
Mgr. Ilona Pánková

pankova.ilona@seznam.cz
Tělesná výchova
Somatologie
Teorie sportovních disciplín
Psychologie sportu
Ing. Daniela Šlézarová
vedoucí předmětové komise odborných předmětů

slezarovad.sospo@seznam.cz
Účetnictví
Management
Ekonomika
Administrativní dovednosti

Mgr.
Pavla Tollerianová
 

tollerianova.sospo@seznam.cz

Ruský jazyk
Zeměpis cestovního ruchu
Geografie zemí EU
 
Mgr. Jitka Vránová
výchovný poradce

vranova.sospo@seznam.cz
Český jazyk a literatura
Dějepis
Komunikační dovednosti
Česká společnost
 

Mgr. Hana Zdražilová

zdrazilova.sospo@seznam.cz

Matematika
Externí vyučující:
Kontaktní údaje:
Vyučované předměty:


Mgr. Ladislav Burgr

ladislav.burgr@seznam.cz

Marketingové komunikace

James Paterson Leckie
lektor anglického jazyka

Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Dagmar Raisová Český jazyk
Literární výchova
Francouzský jazyk
Bc. David Sekanina
 
Tvůrčí psaní
Mediální prezentace
Tvorba mediální prezentace
Ing. Helena Vlková Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika
Odborní garanti:
Kontaktní údaje:
ŠVP:
Mgr. Dalibor Ovečka Sportovní management
Mgr. Radim Weisser Sportovní management


Nahoru