Ohlédnutí za maturitními zkouškami

 

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2017
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2016
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2015
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2014
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2013
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2012
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2011
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2010
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2009
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2008

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2007


Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2017

U maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 prospělo 90 % studentů čtyřletého denního studia (4.EP).
Ke zkušebnímu termínu byli připouštěni všichni studenti, z nich čtyři neuspěli u společné čísti MZ. Profilovou část maturitní zkoušky úspšně zvládli všichni studenti. 2. června 2017 převzali všichni úspěšní absolventi školy v přednáškovém sále Národního domu maturitní vysvědčení. Slavnostního předávání maturitních vysvědčení a vyhodnocení nejlepších studentů se zúčastnili hosté školy – RNDr. Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova a Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. K maturitnímu vysvědčení obdrželi všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Tři studentky obdržely osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a 10 studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání.
Maturitní zkoušku úspěšně složilo 27 studentů denního. Z tohoto počtu 8 prospělo s vyznamenáním (2 se samými výbornými). Těmi úspěšnými, kteří prospěli s vyznamenáním, jsou: Tereza Hurdichová, Petr Komárek, Dominika Nagyová, Radim Nemela, Terezie Remencová, Jiří Remeš, Eva Švédová a Jiří Trunda. Vynikajících výsledků jsme dosáhli u anglického jazyka. Deset studentů odmaturovalo na výbornou a v deseti případech hodnocení alespoň z jedné dílčí zkoušky z tohoto jazyka přesáhlo 90 %.
Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost u čtyřletého studia 100 %.

4leté studium jarní období podzimní období
celková úspěšnost 90 % 100 %
Český jazyk a literatura 90 % 100 %
Anglický jazyk 96,5 % 100 %
Profilová zkouška 100 % 100 %Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2016

U maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016 prospělo 90 % studentů čtyřletého denního studia (4.EU, 4.MK, 4.MT). Tři studentky neúspěšně složily společnou část a jedena studentka profilovou část maturitní zkoušky. Po písemné společné části maturitní zkoušky proběhly ústní maturitní zkoušky ze společné a profilové části. 5. června 2016 pak všichni úspěšní absolventi školy převzali na slavnostním shromáždění v přednáškovém sále Národního domu maturitní vysvědčení. Slavnostního předávání maturitních vysvědčení a vyhodnocení nejlepších studentů se zúčastnili hosté školy – RNDr. Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova a Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. K maturitnímu vysvědčení dostali všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. 2 studentky obdržely osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a 28 studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 48 studentů denního a dálkového studia. Z tohoto počtu 4 prospěli s vyznamenáním. Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost u čtyřletého studia 95 %.

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2015

Z přihlášených studentů k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2015 prospělo 90 % studentů čtyřletého denního studia (4.EU, 4.MK, 4.MT). V tabulce nejsou zahrnuty výsledky profilové zkoušky. Školní část neúspěšně složili tři studenti čtyřletého studia. Celorepubliková neúspěšnost u společné části dosáhla 24 %. Po písemné společné části maturitní zkoušky proběhly od 18. do 28. května 2015 ústní maturitní zkoušky ze společné a profilové části. 5. června 2015 pak všichni úspěšní absolventi školy převzali na slavnostním shromáždění v přednáškovém sále Národního domu maturitní vysvědčení. Slavnostního předávání maturitních vysvědčení a vyhodnocení nejlepších studentů se zúčastnili hosté školy – Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova a Mgr. Peter Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu magistrátu. K maturitnímu vysvědčení dostali všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. 9 studentek obdrželo osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a 36 studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 58 studentů denního a dálkového studia. Z tohoto počtu 13 prospělo s vyznamenáním. Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost u čtyřletého studia 98 %.

4leté studium jarní období podzimní období
celková úspěšnost 90 % 98 %
Český jazyk a literatura 93 % 98 %
Anglický jazyk 95 % 98 %
Německý jazyk 100 %  
Ruský jazyk 100 %  


 

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2014

Také v tomto roce velmi dobře uspěli naši studenti u maturitních zkoušek. Didaktické testy a písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků složili úspěšně všichni studenti maturitních ročníků. Z přihlášených studentů k maturitní zkoušce prospělo 100 % studentů čtyřletého denního studia (4.EU, 4.MT). U dálkové nástavby uspělo 92 % studentů. Přičemž celorepubliková neúspěšnost nástavbového studia dosáhla tento rok 45 %. Po písemné společné části maturitní zkoušky proběhly od 19. do 30. května 2014 také ústní maturitní zkoušky ze společné a profilové části. 5. června 2014 pak všichni absolventi školy převzali na slavnostním shromáždění v přednáškovém sále Národního domu maturitní vysvědčení. Slavnostního předávání maturitních vysvědčení a vyhodnocení nejlepších studentů se zúčastnili hosté školy – Dr. František Říha, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu a Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově. K maturitnímu vysvědčení dostali všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. 6 studentek obdrželo také osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a 28 studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání.
Maturitní zkoušku úspěšně složilo 48 studentů denního a dálkového studia. Z tohoto počtu 8 prospělo s vyznamenáním. Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost u čtyřletého studia 100 % a u dálkového studia 93%.

4leté studium jarní období podzimní období
celková úspěšnost 100 % 100 %
Český jazyk a literatura 100 % 100 %
Anglický jazyk 100 % 100 %
Matematika 100 %  


 

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2013

U maturitních zkoušek jsme v letošním roce opět dosáhli výrazného úspěchu

Po didaktických testech a písemných pracích společné části maturitní zkoušky proběhly od 20. května 2013 také ústní maturitní zkoušky ze společné a profilové části. Ze zveřejněných výsledků didaktických testů úspěšně složili všichni studenti čtyřletého studia matematiku a cizí jazyk. To znamená, že v těchto předmětech je 100% úspěšnost. Didaktický test z českého jazyka a literatury bohužel nezvládla jedna studentka, přesto je úspěšnost 98 %. Ústní maturitní zkoušky složili všichni studenti. 7. června 2013 převzali letošní absolventi školy na slavnostním shromáždění v Národním domě maturitní vysvědčení. Předávání těchto vysvědčení a vyhodnocení nejlepších studentů školy se zúčastnila také náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková. Všichni absolventi obdrželi navíc Europass - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Naše škola je autorizovanou osobou oprávněnou realizovat zkoušku v profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu. Této možnosti letos v hojném počtu využili i studenti naší školy. Všech deset přihlášených ji složilo úspěšně. Studenti tak navíc získali osvědčení o profesní kvalifikaci, které je na úrovni vyššího odborného vzdělání.

4leté studium jarní období podzimní období
celková úspěšnost   98 % 100 %
Český jazyk a literatura   98 % 100 %
Anglický jazyk 100 % 100 %
Matematika 100 % 100 %

K maturitním zkouškám v jarním zkušebním období byli připuštěni všichni studenti maturitního ročníku. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 62 studentů denního a dálkového studia. Z tohoto počtu 12 prospělo s vyznamenáním. Jsou jimi: Věra Henčlová, Michaela Hrózová, Nikola Kaprálová, Michaela Mačáková, Filip Okleštěk, Jakub Ondrej, Romana Schneiderová, Alina Zastulka, Jiří Dufek, Alice Sekaninová, Pavlína Štěpánková a Helena Svobodová.
Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost u čtyřletého studia 100 % a u dálkového studia 95%.Zprávy z regionálního tisku…
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/skolstvi/3095-maturity-na-gymnaziich-uspeli-skoro-vsichni-nekde-ale-prozili-katastrofu
http://pvnovinky.cz/koktejl/14865-sos-podnikani-obchodu-se-rozloucila-se-studenty

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2012

Ve školním roce 2011/2012 proběhly podruhé státní maturity. Jejich průběh však provázely ze strany MŠMT nejasnosti a organizační pochybení. Změnou vzhledem k předcházejícímu roku bylo centrální hodnocení písemných prací, které se všeobecně setkalo s negativními reakcemi odborné i laické veřejnosti. Proto se i ministr školství rozhodl upravit model státních maturitních zkoušek. Viz. tisková zpráva MŠMT:
http://www.novamaturita.cz/tiskova-zprava-msmt-k-doporuceni-komise-pro-revizi-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1404035860.html

Maturitní zkoušky na naší škole úspěšně ukončilo 58 studentů (39 ze 4letého denního studia a 19 studentů z 3letého dálkového nástavbového studia). Škola tak dosáhla 95 % úspěšnosti. 5 studentů prospělo s vyznamenáním (13% z denního studia).
Ze třídy 4.O: Martin Eyer.
Ze třídy 4.S: Lenka Hanáková, Martina Rudolfová, Klára Valterová
a Adéla Zapletalová.
V čisté míře úspěšnosti (tj. ze studentů, kteří konali maturitní zkoušky; nejsou zde zahrnuti studenti „nepřipuštění“ k maturitní zkoušce) dosáhla škola v jarním termínu 85% úspěšnosti, 15 % studentů neuspělo a to z větší části z českého jazyka a literatury. Všichni studenti pak v tomto předmětu nesplnili pouze dílčí část zkoušky – písemnou slohovou práci. Celorepublikové procento u čisté neúspěšnosti dosáhlo 18,6 %. Po podzimním termínu dosáhla úspěšnost školy 95%. Pouze 5 % našich studentů neúspěšně složilo maturitní zkoušku. U nástavbového dálkového studia uspělo 100% studentů. Několik studentek pak dosáhlo na samotnou špičku všech maturantů v České republice.


Ve výsledcích maturitních zkoušek v roce 2012 se naše škola umístila hned po gymnáziích
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnilo 1. 3. 2013 žebříček škol podle výsledků společné části maturitních zkoušek – tzv. státní maturity v jarním termínu roku 2012. Stali jsme se tak z deseti odborných škol nejúspěšnější. Studenti denního i dálkového nástavbového studia dosáhli úspěšnosti 73,46 %. Naše škola se mezi prostějovskými středními školami umístila na 4. místě, hned za gymnázii. Ve srovnání s obdobnými odbornými školami (obchodní a podnikatelské) jsme v Prostějově byli nejlepší a v Olomouckém kraji
na 5. místě (z 19 obdobných škol)
.
Školy jsou ve zveřejněné databázi seřazeny podle toho, jak jejich studenti dopadli u státních maturit. Zobrazené procentuální hodnoty udávají průměrnou úspěšnost všech žáků, kteří na dané škole dělali příslušnou zkoušku.Maximální možný počet bodů přitom odpovídá 100% úspěšnosti a naopak - žádný bod představuje 0% úspěšnost.
Zveřejněné výsledky opět potvrdily, že jsou naši studenti kvalitně připravování nejen do odborné praxe, ale také ke složení státní maturity. Výsledek práce pedagogů a studijní úsilí studentů nás těší.
Více informací: zde.
Výsledky

zdroj: http://aktualne.centrum.cz/

Zprávy z regionálního tisku….


Článek o předávání maturitních vysvědčení naší školy a fotogalerie
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/uspesni-absolventi-si-prisli-do-naroda-pro-maturitni-vysvedceni-20120608.html

Článek o výsledcích maturitních zkoušek a přehled středních škol Prostějovska
http://www.iprostejov.cz/cz/p/neuspesnych-maturantu-nekde-i-pres-60-procent/

Letos se dařilo také kreativitě studentů naší školy. V soutěži organizované Magistrátem města Prostějova třída 4.O získala 1. místo za své originální pojetí maturitního tabla. V soutěži Prostějovského Deníku pod záštitou senátorky Boženy Sekaninové získala 2. místo třída 4.S.

Články o soutěži o nejoriginálnější tablo v Prostějově
http://www.itydenik.cz/obsah/nejoriginalnejsi-maturitni-tablo-ma-sos-podnikani-obchodu
http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/soutez-nejoriginalnejsi-tablo-ma-sve-viteze-2.html

Článek o soutěži v Prostějovském Deníku
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/hlasujte-o-nejhezci-prostejovske-tablo-roku-2012-20120515.html

Studenti oborů Management obchodu (zaměření na EU) a Management obchodu a služeb (zaměření na cestovní ruch) skládali jednu z profilových zkoušek formou zpracování maturitní práce a její obhajoby. Studenti třídy 4.O zpracovávali projekt (v rámci regionálních operačních programů - NUTS II Střední Morava, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost). Studenti třídy 4.S zpracovávali turistický produkt (itinerář zájezdu v ČR).


Slavnostní ukončení studia, vyhodnocení nejlepších absolventů a předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 8. června 2012 tradičně v prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnosti se kromě vedení a pedagogického sboru školy zúčastnil zástupce zřizovatele školy Mgr. Silvie Šteigerlová a náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková.

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2011

Z výsledků společné části maturitní zkoušky
jarní zkušební období 2011 zpracované CERMATem
U prvních státních maturit jsme dosáhli výrazného úspěchu!
Ve školním roce 2010/2011 ukončilo úspěšně studium 70 studentů (48 ze 4letého denního studia a 22 studentů z 3letého dálkového nástavbového studia). Z tohoto počtu 14 studentů prospělo s vyznamenáním (22%).
Ze třídy 4.O: Dominik Brablec, Marcela Koudelková a Nikola Koutná.
Ze třídy 4.S: Lucie Blažková, Barbora Burešová. Ivana Došlíková (samé výborné), Pavla Hlavatá, Veronika Kotyzová, Helena Svobodová (samé výborné), Bohdana Anna Šafranová, Petra Švédová a Martina Zatloukalová (samé výborné).
Ze třídy 3.PD: Soňa Konečná a Petra Pluháčková.
Studenti oborů Management obchodu (zaměření na EU) a Management obchodu a služeb (zaměření na cestovní ruch) skládali jednu z profilových zkoušek formou zpracování maturitní práce a její obhajoby. Studenti třídy 4.O zpracovávali projekt (v rámci regionálních operačních programů - NUTS II Střední Morava, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a lidské zdroje a zaměstnanost). Studenti třídy 4.S vypracovávali turistický produkt (itinerář třídenního zájezdu v ČR).

Letošní maturitní zkoušky byly prvními, kdy se rozjel dlouho odkládaný nový model, který se skládá z profilové školní části a společné části zadávané ministerstvem školství. Maturitní zkoušky se tak neúměrně protáhly a studenti se mohli dozvědět první výsledky až koncem třetího červnového týdne.
Jsme rádi, že naši studenti i v tomto modelu obstáli a dosáhli výborných výsledků.
V % úspěšnosti v jarním zkušebním období u 4letého studia jsme dosáhli 90%, 10% studentů neuspělo, přičemž celorepublikový průměr je 20% neúspěšných studentů.
U nástavbového dálkového studia neuspělo 20%, přičemž celorepublikový průměr je 44%. U společné písemné části neuspěly 3 studenti 4letého studia a 4 studenti 3letého dálkového studia. Čtyři studentky pak dosáhly na samotnou špičku všech maturantů v České republice.A řada studentů se blíží tomuto vysokému hodnocení.

Po podzimní termínu je % úspěšnost studentů 4letého denního studia 98%. Jeden student nezvládl společnou část maturitní zkoušky z matematiky. U dálkové nástavby je pak úspěšnost 92% (tři studenti neuspěli z českého jazyka).

Nejlepší studentka s jednatelem společnosti Nejlepší studentky školy Protokol Ivany Došlíkové

Zprávy z regionálního tisku….
Článek o výsledcích maturitních zkoušek a přehled středních škol Prostějovska po podzimním termínu
http://www.iprostejov.cz/cz/p/podzimni-maturity-opet-poznamenal-neuspech/

Článek o předávání maturitních vysvědčení naší školy a fotogalerie
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-si-prevzali-ovoce-sveho-snazeni-podivejte.html

Článek o výsledcích maturitních zkoušek a přehled středních škol Prostějovska
http://www.iprostejov.cz/cz/p/kazdy-paty-maturant-neuspel/

Článek o výsledcích maturitních zkoušek
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/maturity-uspech-tvrdi-vetsina-skol20110616.html

Slavnostní ukončení studia, vyhodnocení nejlepších absolventů a předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 20. června 2011 tradičně v prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnosti se kromě vedení a pedagogického sboru školy zúčastnil zástupce zřizovatele školy Ing. Lubomír Kovářík a paní senátorka Božena Sekaninová.

2011

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2010
 
Ve školním roce 2009/2010 a po opravných a náhradních zkouškách v září ukončilo úspěšně studium 84 studentů (51 4letého denního studia, 7 studentů 2letého denního nástavbového studia a 26 studentů 3letého dálkového nástavbového studia). Z tohoto počtu 19 studentů prospělo s vyznamenáním.
Ze třídy 4.O: Hana Blahová, Kristýna Greplová, Eva Hrbáčková, Petr Podhorný, Kateřina Sovíčková a Zuzana Sychrová.
Ze třídy 4.S: Veronika Bořilová, Jana Frödová, Andrea Machková, Klára Skřičková a Aneta Vejmolová.
Ze třídy 3.PD: Tomáš Došlík, Václava Došlíková, Lenka Hacarová, Helena Chromková, Kateřina Landsmannová, Diana Machorková, Regina Malá a Tereza Navrátilová.
Praktické maturitní zkoušky skládali poprvé studenti oboru management obchodu (zaměření na EU) formou obhajoby závěrečné práce. Před maturitní komisí obhajovali zpracované projekty.
Slavnostní ukončení čtyřletého studia a předání maturitních vysvědčení proběhlo 4. června 2010 tradičně v prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnosti se kromě vedení a pedagogického sboru školy zúčastnili zástupce zřizovatele školy Ing. Lubomír Kovářík a místostarosta města Prostějova Ing. Pavel Drmola.

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2009
 
Ve školním roce 2008/2009 a po opravných a náhradních zkouškách v září ukončilo úspěšně studium 43 studentů 4letého denního studia,  13 studentů 2letého denního nástavbového studia  a 30 studentů 3letého dálkového nástavbového studia. Z tohoto počtu 11 studentů prospělo s vyznamenáním. Ze třídy 4.O: Petr Bílá, Ivana Dosedělová a Michal Kocourek. Ze třídy 4.S: Zbyněk Cit a Ivana Pantělejevová. Ze třídy 2.P: Jarmila Fojtíková a ze třídy 3.PD: Martin Hubáček, Leoš Chodura a Zdeněk Jahn.
Slavnostní ukončení čtyřletého studia a předání maturitních vysvědčení proběhlo 4. června 2009 tradičně v prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnosti se kromě vedení a pedagogického sboru školy zúčastnili zástupce zřizovatele školy Ing. Lubomír Kovářík, místostarosta města Prostějova Ing. Pavel Drmola a senátorka Božena Sekaninová. Druhé slavnostní ukončení studia pro dálkové studium proběhlo 19. června 2009 v obřadní síni prostějovské radnice.

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2008

Maturitní zkoušky


Ve školním roce 2007/2008 maturitní zkoušku úspěšně složilo 46 studentů čtyřletého denního a dvouletého denního nástavbového studia. Z tohoto počtu 14 studentů prospělo s vyznamenáním. Ze třídy 4.O: Marek Cygal, Aneta Křížová, Michaela Maráková, Aneta Pěničková, Veronika Štefková, Trnečková Kateřina a Markéta Vykopalová. Ze třídy 4.S: Gabriela Crhanová (samé výborné), Romana Hajnová, Hana Mrázková (samé výborné), Martina Smékalová a Michaela Svítková.
Ze třídy 2.P: Soňa Šmérková a Martina Vlachová. V tomto roce také skládali zkoušku dospělosti studenti dálkového nástavbového studia. Jedná se o studenty oboru Podnikání, kteří využili možnosti v rámci celoživotního vzdělávání doplnit si ve vyšší formě již dříve získané vzdělání. V některých případech to byla nutnost pro výkon jejich zastávaných pracovních pozicí, v jiných případech zájem o dosažení vyššího vzdělání. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 22 studentů. Z tohoto počtu 7 prospělo s vyznamenáním: Ivana Černá, Milan Čudovský, Erika Lemmererová, Ivana Řezníčková (samé výborné), Ivan Srovnal, (samé výborné), Pavel Svoboda a Milan Ševčík.
Slavnostní ukončení studia a předání maturitních vysvědčení proběhlo pro denní studium 2. června 2008 v prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnosti se kromě vedení a pedagogického sboru školy zúčastnili: zástupce zřizovatele školy Ing. Lubomír Kovářík, místostarosta města Prostějova Ing. Pavel Drmola a Dr. František Říha, vedoucí odboru školství Městského úřadu v Prostějově. Po této slavnosti proběhlo přátelské posezení pedagogů a studentů v přilehlých salóncích, kde byl připraven raut. Druhé slavnostní ukončení studia pro dálkové studium proběhlo 19. června 2008 v obřadní síni prostějovské radnice. Slavnostního aktu se opět zúčastnil host školy pan místostarosta Ing. Pavel Drmola.

Nahoru

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2007

Maturitní zkoušky


1. června 2007 se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům v krásných secesních prostorách Národního domu v Prostějově. Slavnost začala národní hymnou a hymnou Evropské unie. Poté následovaly projevy pana ředitele a zástupce zřizovatele školy Ing. Lubomíra Kováříka. Předávání maturitních vysvědčení se jako čestný host zúčastnila paní senátorka Božena Sekaninová. Tato událost byla výjimečná a důležitá pro naši školu. Letos to byl „jubilejní“ 10. maturitní ročník. V tomto roce absolventi poprvé obdrželi společně s maturitním vysvědčením EUROPASS, dodatkem k vysvědčení o maturitní zkoušce, který zvyšuje uplatnitelnost absolventa na mezinárodním trhu práce. Předání maturitních vysvědčení zakončila hymna evropských soukromých škol. Poté se studenti a pedagogové přesunuli do přilehlých salónků, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení.
Letošní maturitní zkoušky vykonalo 53 studentů, z toho 12 z oboru zaměřeného na legislativu a podnikání v EU, 20 z oboru zaměřeného na cestovní ruch a 21 studentů denního nástavbového studia Podnikání. S vyznamenáním prospělo 12 studentů, 4 neprospěli.

Písemná maturitní zkouška z českého jazyka

 

Obhajoby písemných maturitních prací z cestovního ruchu

 

Ústní maturitní zkoušky

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 

Nahoru