Obory vzdělání - čtyřleté denní studium
 

RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

vzdělávací program:    Mezinárodní obchod a projektové řízení
vzdělávací program:    Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)
vzdělávací program:    Marketingové komunikace a žurnalistika
vzdělávací program:    Sportovní management

Výhody studia RVP Ekonomika a podnikání na naší škole:

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací programy reagují na požadavky kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol a nabízí jedinečnou profilaci, která nabízí větší možnosti budoucího uplatnění absolventů.

• spolupráce s partnerskými organizacemi
Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů škola spolupracuje s mnoha ziskovými i neziskovými organizacemi. Např. Okresní hospodářská komora, reklamním agentura Vendi, Katedra sportu FTK UP Olomouc.
Více informací o partnerech školy naleznete zde.

• odbornost ve výuce
Odbornou stránku výuky zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, absolventi odborných vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Specifické odborné předměty vyučují odborníci z praxe - například problematiku Evropské unie Mgr. Miroslav Krša, vedoucí olomouckého Eurocentra a zaměstnanec Úřadu vlády ČR, tvůrčí psaní Bc. David Sekanina z Olomouckého Deníku nebo například Mgr. Ladislav Burgr jednatel reklamní agentury Vendi.

• odborná praxe
Důraz je při studiu kladen na sepětí teorie s praxí, proto je odborná praxe realizována na pracovištích firem a institucí Prostějovska. Při zajišťování odborné praxe se vychází ze školních vzdělávacích programů, tak aby studenti měli možnost co nejlépe poznat reálné prostředí oblasti, pro kterou se během studia připravují.

• intenzivní výuka cizích jazyků
Na škole je realizována výuka dvou povinných cizích jazyků. Výuka maturitního jazyka je dotována pěti hodinami týdně, přičemž studenti mají možnost rozšířit počet hodin na 7 týdně (dvě hodiny jsou určeny pro konverzaci a přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky). Výuka druhého cizího jazyka je dotována 3 hodinami týdně. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby nepovinného jazyka.
Na škole lez studovat následující cizí jazyky:• příprava k mezinárodním certifikátům
Výuka cizích jazyků je směřována ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů z němčiny - Zertifikat Deutsch a angličtiny - Cambridge English.

                               

Z důvodu zkvalitňování jazykové přípravy a možnosti nabídnout našim studentům získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka jsme navázali spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. Brno, která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. Jazyková škola P.A.R.K. působí na českém trhu již 20 let. Za tu dobu si vydobyla pozici velmi kvalitního a respektovaného poskytovatele vzdělávacích služeb v oblasti anglického jazyka. Od počátku své existence se škola specializuje na přípravu studentů ke zkouškám Cambridge. V rámci spolupráce s touto jazykovou školou jsme inovovali výuku anglického jazyka. Kromě přípravy ke složení maturitní zkoušky studenty připravujeme ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam – FCE a PET. Výuka anglického jazyka probíhá podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.

Úspěšní absolventi FCE zkoušek
Všech pět studentů letošního 4. ročníku, kteří se přihlásili v partnerské jazykové škole P.A.R.K. v Brně k mezinárodní zkoušce FCE z angličtiny, ji úspěšně složilo. Tato úroveň je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Naše studentka Michaela Hroncová dokonce dosáhla na GRADE A.

P.A.R.K. Brno

Nahoru


SPORTOVNÍ MANAGEMENT

      Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
     
Názory na studium Sportovního managementu
      Sportovní licence
      Studenti sportovci na naší škole
      Charakteristika odborných předmětů
      Výuka předmětu Sportovní marketing
      Profil absolventa
      Učební plán
Základní informace o vzdělávacím programu

• čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou

• ekonomické studium zaměřené na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací

• jediné studium sportovního managementu v Olomouckém kraji
Studium s tímto zaměřením nemá obdobu na jiných školách Olomouckého kraje.

• studenti jsou v průběhu výuky připravováni k získání základní licence sportovních trenérů dle specializace studenta (například fotbal, lední hokej, atletika)

• v oblasti výuky předmětů se sportovním zaměřením škola spolupracuje s Katedrou sportu Fakulty tělesné kultury UP Olomouc a dalšími partnery
Spolupráce s katedrou spočívá v přípravě vzdělávacího programu a realizace výuky předmětů se sportovní specializací (Teorie sportovních disciplín, Psychologie sportu, Somatologie)


• v oblasti výuky předmětu sportovní marketing a management škola spolupracuje s marketingovou společností TK PLUS Prostějov. Tato společnost je také hlavním partnerem školy.

• charakteristika studia

Vzdělávací program sportovní management je určen nejen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Studium vede k rozvoji profesionální přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty s problematikou sportovních činností. Sportovní management se zaměřuje na aktivní sportovce a připravuje je do oblasti ekonomiky a řízení sportovních a rekreačních služeb, které jsou pro velkou část populace nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Výhodou vzdělávacího programu je jeho multidisciplinárnost – absolvent je odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a zároveň získá ekonomické vzdělání umožňující řízení sportovních a tělovýchovných organizací veřejného i privátního sektoru.

• organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro trénink, závodní činnost nebo sportovní reprezentaci studentů. Cílem je příprava studentů pro praktické uplatnění v oblasti sportovního managementu a marketingu. Od druhého do třetího ročníku studenti absolvují povinnou praxi ve sportovních klubech a zařízeních, se kterými naše škola spolupracuje a týdenní sportovní soustředění.

• spolupráce se sportovními kluby
Škola v oblasti výuky jednotlivých sportů spolupracuje s prostějovskými sportovními kluby. V rámci spolupráce mají studenti možnost získat základní trenérskou licenci umožňující rozvoj profesionální trenérské dráhy.

1.SK Prostějov


LHK Jestřábi Prostějov

Atletický klub Prostějov


Basketbalový klub Prostějov

Volejbalový klub Prostějov


• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na vysokých školách především obdobného zaměření na sport (např. Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Fakulta sportovních studií v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze) a na ekonomiku, marketing a management.

Nahoru

Sportovní licence

Studenti Sportovního managementu obdrželi fotbalovou licenci
28. ledna 2016 obdrželi všichni studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Sportovní management  C licenci FAČR. Zúročili tak půlroční teoretickou výuku fotbalu v rámci předmětu Teorie sportovních disciplín.

Nahoru

Studenti sportovci na naší škole

V současnosti na naší škole studují studenti z různých sportovních odvětví. Většinou se jedná o fotbalisty, tenisty a atlety, ale také o netradiční sporty jako jsou: hokejbal, silový trojboj, krasobruslení a nohejbal.
Ve školním roce 2017/2018 studuje na naší škole 31 registrovaných hráčů a hráček fotbalu. Nejčastěji se jedná o prostějovské kluby 1.SK Prostějov a TJ Sokol Čechovice. David Píchal a Michal Zapletal hrají za A výběr můžů 1.SK Prostějov. Sabina Ganiecová za Lokomotivu Brno a Alena Pěčková za 1.FC Olomouc.Vynikajících sportovních úspěchů dosahují:
Jiří Veselý, člen českého Daviscupového týmu
Adam Pavlásek, člen českého Daviscupového týmu


Anna Slováková, vítězka juniorského Fed Cupu a mistryně Evropy do 16 let


Daniel Orlita, vítěz Pardubické juniorky ve dvouhře


Jakub Novák, vítěz Pardubické juniorky ve čtyřhře


David Píchal, člen české národní fotbalové reprezentace U17, útočník U17 a A týmu 1.SK Prostějov


Robert Sivoň, člen české národní fotbalové reprezentace U18, obránce U19 SK SIGMA Olomouc


Michal Zapletal, hráč A týmu 1.SK Prostějov, kapitán U18


Ema Cetkovská, mistryně republiky v dráhové a silniční cyklistice


David Pelikán, mistr ČR ve stolním tenise


Josef Haukvic, 1. místo v kategorii dorostenců v brokové střelbě, člen národní reprezentace


Nikol Vencová, atletka a parkur jezdkyně


Elisabeta Kořínková, atletka (AC Prostějov)


Jan Matkulčík, nohejbalista, (TJ Sokol I. Prostějov),


Michal Marek, korfbalissta, (TJ Sokol I. Prostějov),


Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy) a daňová soustava (výpočet daní, daňové přiznání)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Ochrana spotřebitele

podstatou předmětu je získání znalostí a dovedností týkajících se spotřebitelské politiky státu a zákona o ochraně spotřebitele; žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat ve spotřebitelských právech a tato práva uměli uplatňovat (záruční doba, reklamace, značení  zboží)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví)

Komunikační dovednosti

předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti stylistiky a kultury projevu a dovednosti v oblasti tvorby písemných a především ústních projevů

Psychologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Trh práce v EU

cílem předmětu je, aby byl žák schopen orientovat se  na trhu pracovních sil Evropské unie; žáci získají znalosti týkající se základů fungování trhu práce v EU, práv a povinností zaměstnanců, dovedností uplatnitelných při výkonu budoucího povolání; seznámí se se systémem vzdělávání v zemích Unie a  se vstupem na trh práce (kontaktování zaměstnavatele, tvorba a analýza inzerátu, životopis, přijímací pohovor, jak postupovat při ztrátě zaměstnání)

Geografie zemí EU

podstatou předmětu je získání základního geografického, demografického, historického, kulturního a socio-ekonomického přehledu o členských zemích Unie

Administrativní dovednosti

je předmětem odborného zaměření, ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět písemná a elektronická komunikace; žáci se naučí vyhotovovat různé druhy písemností, vést obchodní korespondenci a samostatně zpracovat závěrečnou písemnou práci

Podnikání v praxi

je předmětem odborného zaměření, ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět ekonomika; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit ekonomické znalosti; žáci se seznámí s podmínkami podnikání v regionu, naučí se komunikovat s úřady státní správy a na základě přednášek na dané téma si vytvořit ucelenější představu o nutných činnostech a znalostech podnikatele

Teorie sportovních disciplín

Je předmětem odborného sportovního zaměření. Umožňuje žákům poznat historii, soutěžní disciplíny
a fyziologické aspekty vybraných tradičních
a moderních sportů. Napomáhá rozpoznat složky sportovního výkonu a ověřit si podmínky, které zabezpečují optimální sportovní výkon. Kultivuje sportovní vědomí žáků, aby pomocí poznatků o sportu, svém těle a jeho fungování porozuměli zákonitostem sportovního tréninku a zvyšování výkonnosti. Předmět rozvíjí vztah ke sportu. Napomáhá žákovi k utváření uceleného základu potřebného ke zvyšování výkonnosti sportovce a rozvíjí jeho teoretické znalosti o fungování lidského těla při zátěži a po ní. Cílem je, aby žáci své znalosti dokázali přenést do tréninkového procesu, ověřovali si své teoretické poznatky v  praxi a vnímali tréninkový proces jako přirozenou a nezbytnou součást zdravého stylu. Výuka vede k respektování zásad fair-play a napomáhá pomocí sportu překonávat překážky i v běžném životě.

Psychologie sportu

Cílem předmětu je naučit žáka ovládat základní psychologické pojmy vztahující se k psychologii sportu. Žák získá dovednost charakterizovat a aplikovat poznatky z oblasti psychologie sportu ve vztahu ke svým vlastním sportovním aktivitám a k přípravě na roli trenéra a sportovního manažera. Jsou u něho rozvíjeny klíčové dovednosti využitelné jednak v realizaci sportovních aktivit, tak i v trenérské
a sportovně-manažerské práci, např. sportovní motivace, psychologické přípravy na výkon, autoregulace chování při sportu apod.

Somatologie člověka

Předmět kultivuje vědomí žáků o vlastním těle, které by mělo být chápáno jako systém se vzájemnou souvislostí všech struktur (svalstvo, kosterní systém, dýchací, oběhová, trávicí a nervová soustava). Důraz je kladen na souvztažnosti mezi tělem a sportem na straně jedné a rizikovými faktory současného životního stylu na straně druhé.

Sportovní marketing

 

Předmět žáky seznamuje s úlohou marketingu ve sportovním odvětví. Jednotlivé složky marketingového mixu jsou aplikovány do prostředí tělovýchovných organizací a sportovních klubů. Žáci se naučí vnímat marketingové nástroje v oblasti sportu s poukazem na sponzoring, jakožto nedílnou součástí fungování sportovních organizací.

Marketing
a management sportovních akcí

Je předmětem odborného zaměření, ve kterém žáci získají praktické dovednosti v návaznosti na předměty teorie sportovních disciplín, ekonomika a marketing. Cílem předmětu je v praxi vyzkoušet si a ověřit si ekonomické a manažerské znalosti formou zpracování závěrečné práce. Žáci se seznámí s praktickými příklady sportovního marketingu a managementu regionu. Předmět žáky připravuje na obhajobu maturitní práce.

• obsah učiva předmětu Teorie sportovních disciplín

Atletika
- běhy
- běh přes překážky
- skoky
- hody a vrhy
- víceboj
Cyklistika
- silniční
- dráhová
- MTB
Esteticko-koordinační sporty
- moderní gymnastika
- sportovní gymnastika
- krasobruslení
- sportovní aerobik
Plavání
Raketové sporty

- badminton
- squash
- stolní tenis
- tenis
Rychlobruslení
- rychlobruslení
- in-line bruslení
Sportovní hry
- basketbal
- florbal
- fotbal
- házená
- lední hokej
- volejbal
Triatlon
Úpolové sporty

- box
- judo
- karate
Vodní sporty
- kanoistika - slalom
- rychlostní kanoistika
- veslování
- windsurfing
Zimní sporty
- běžecké lyžování
- alpské lyžování
- snowboarding
- skoky na lyžích
Moderní a netradiční sporty

U každé sportovní disciplíny bude žák seznámen s její historií, charakteristikou, základními pravidly soutěžní disciplíny, faktory sportovního výkonu, charakteristikou sportovce, vedením tréninku, rozhodcovstvím a případnými zdravotními riziky.

Nahoru

Výuka předmětu Sportovní marketing

Na výuce předmětu Sportovní marketing se podílí nejúspěšnější česká marketingová sportovní společnost TK plus Prostějov. Zajišťuje odborné přednášky z vybraných oblastí sportovního marketingu.
Přednášejícími ve školním roce 2016/2017 byli:
Miroslav Černošek (jednatel společností TK plus a Česká sportovní)
Úvod do sportovního marketingu a jeho historie
Aktuální otázky sportovního marketingu ve světě a v ČR
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu
Karel Tejkal (tiskový mluvčí Česká sportovní, PR manažer projektů Zlatá tretra, Davis Cup a Fed Cup)
PR podpora sportovních marketingových projektů
Jiří Mazánek (marketingový ředitel Česká sportovní)
Marketingový projekt jako základ úspěšnosti
Zdeněk Ertl (předseda Sdružení sportovních svazů České republiky)
Financování sportu v České republice
Jan Železný (atlet a držitel tří zlatých olympijský medailí v hodu oštěpem)
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu

Napsali o nás…
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/18635-miroslav-cernosek-prednasel-studentum-na-sospo

Nahoru

Profil absolventa

Absolventi se uplatní zejména na manažerských postech ve sportovních klubech, ve firmách vyrábějících a prodávajících sportovní zboží, nebo v institucích se sportovními, rekreačními, rehabilitačními nebo volnočasovými programy (fitness, wellness), v marketingových agenturách, v organizacích specializovaných na pořádání sportovních akcí. Absolventi jsou připravování k pokračování ve studiu na vysokých školách sportovního zaměření.

• možné pozice uplatnění
Odborník v oblasti ekonomiky a řízení tělovýchovy, sportu a využití volného času, v oblasti služeb v různých typech pracovišť, vedoucí sportovních družstev i jednotlivců, manažer sportovních aktivit, marketingový specialista v oblasti sportovních programů, lektor sportovních volnočasových aktivit, manažer sportovních klubů, trenér, odborný poradce při prodeji sportovního vybavení, pracovník v rekreačním, výkonnostním i vrcholovém sportu, a to nejen ve sportovních klubech, ale i sportovních zařízeních (fitness centrum, sportovní areály, stadiony, haly), při organizaci sportovních akcí a v oblasti poradenské činnosti apod. Široké poznatky z oblasti ekonomiky, marketingu a managementu umožňují uplatnění také mimo oblast tělovýchovy a sportu. Například v oblasti obchodně - podnikatelské, administrativní a organizační, v oblasti účetního a finančního poradenství. Absolventi jsou připraveni samostatně podnikat a díky dobrému jazykovému vybavení mají možnost pracovat i studovat v zahraničí.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost dvou cizích jazyků
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• znalosti jednotlivých sportovních disciplín
• kreativita
• schopnost přípravy projektového cyklu
• pružnost
• znalost a orientace v českém a evropském právu
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací
 

Nahoru

Učební plánNahoru