Prezentace školy
 

Partneři školy

V rámci regionu spolupracujeme s více než 30 organizacemi, které pomáhají v umísťování studentů na odbornou praxi a tím přispívají k jejich odborném rozvoji a profesní přípravě na povolání. Intenzivnější spolupráce pak probíhá s následujícími partnery, kteří se např. podílejí svými odbornými zkušenostmi a znalostmi na tvorbě ŠVP, nebo na praktickém předávání znalostí a dovedností žákům formou konzultací, exkurzí, přednášek a besed či umožněním profesního růstu pedagogů školy. 

Partneři školy:
RVP Ekonomika a podnikání
ŠVP Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)
ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení
ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
ŠVP Sportovní management


- Partnery školy jsou pro RVP Ekonomika a podnikání

Okresní hospodářská komora Prostějov
Hospodářská komora je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
Spolupráce s hospodářskou komorou spočívá v pomoci při tvorbě ŠVP, v účasti na organizovaných školeních a seminářích, pomoci při získávání odborníků z podnikatelského prostředí na přednášky a besedy pro žáky školy. Důležitou součástí spolupráce je uzavřené partnerství v oblasti projektů financovaných z EU.


Computer Media s.r.o.
Computer Media s.r.o. je českou společností, která se primárně zabývá vydavatelskou činností v knižním segmentu a elektronických médiích.
Hlavním portfoliem společnosti jsou tištěné publikace s ICT tematikou cílené především na školní sektor a volný knihkupecký trh. V oblasti dodávek tištěných výukových materiálů pro výuku výpočetní techniky se společnost řadí na první příčky žebříčku v ČR. V poslední době Computer Media rozšiřuje profil vydávaných titulů i na tituly mimo oblast ICT. Spolupráce s vydavatelstvím spočívá v umožnění profesního růstu pedagogů školy a v získávání informací o odborných publikacích a učebnicích na českém trhu.S vydavatelstvím aktivně spolupracují dva pedagogové školy:
Ing. Marek Moudrý
- je autorem pracovních učebnic Marketing – podstata marketingu (1. a 2. díl) a učebnice pro pedagogy Marketing – podstata marketingu
- více informací
http://www.computermedia.cz/knihy/zaklady-marketingu-s.html
http://www.computermedia.cz/knihy/zaklady-marketingu-s2.html
- je spoluautorem učebnice Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (autorsky se podílel na kapitolách 6 -10)
- více informací http://www.computermedia.cz/knihy/osz-politologie.html
- podílel se na odborné spolupráci učebnic Ekonomie nejen k maturitě (1. a 2. díl)


Ing. Daniela Šlézarová
- je spoluautorkou učebnice Příklady a cvičení k ediční řadě učebnic Ekonomie nejen k maturitě.
- více na http://www.computermedia.cz/knihy/ekonomie-nejen-k-maturite-reseni.html
- je spoluautorkou učebnic Praktické účetnictví pro střední školy 1. a 2. díl.
- více na http://www.computermedia.cz/knihy/ucetnictvi-pro-stredni-skoly-1-2vyd.html
- podílela se na odborné spolupráci učebnic Ekonomie nejen k maturitě (2. díl)


Mgr. Tereza Köhlerová
- je spoluautorem učebnice Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (autorsky se podílela na kapitolách 1 -5)
- více na http://www.computermedia.cz/knihy/osz-politologie.htmlNahoru

- Partneři školy - ŠVP Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)

Asociace průvodců ČR
Škola je přidruženým členem Asociace průvodců ČR. Tato profesní organizace vznikla roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu.


Zámek Plumlov
Škola se zámkem v Plumlově spolupracuje v oblasti výkonu průvodcovské činnosti, organizování kulturních akcí a propagaci zámku v regionu.
http://pvnovinky.cz/koktejl/25162-sospo-prostejov-navazala-spolupraci-s-plumlovskym-zamkem
   

Zámek Boskovice
Škola se zámkem v Boskovicích spolupracuje v oblasti výkonu průvodcovské činnosti.


FTL - FIRST TRANSPORT LINES, a.s. Prostějov
je významnou regionální firmou zajišťující především silniční nákladní a osobní dopravu, provozující cestovní kancelář a zabývající se obchodní činností.
Partnerství mezi školou a firmou FTL spočívá v pomoci při tvorbě a naplňování vzdělávacího programu a  v zajišťování zájezdů pro potřeby výuky, kdy dochází k úzké spolupráci mezi vyučujícími cestovního ruchu a obchodním oddělením společnosti. Tato spolupráce umožňuje výjezdy žáků po České republice a do zahraničí jako součást průvodcovské praxe. K zajištění dobré uplatnitelnosti absolventů školy pomáhají také vzájemné konzultace učitelů odborných předmětů s pracovníky společnosti v oblastech týkajících se vzdělávacího programu. Komunikace je zaměřena na předávání odborných znalostí žákům např. prostřednictvím přednášek a besed především v oblastech dopravy a cestovního ruchu (provozování cestovní kanceláře). Pedagogům pomáhá pravidelná konzultace s pracovníky společnosti lépe vnímat reálné prostředí praxe, požadavky trhu a nové trendy v oblasti turizmu.

Česká Hostelová Asociace
Spolupráce s Českou Hostelovou asociací spočívá v realizaci ubytovacích služeb během zájezdů do zahraničí a přednáškové činnosti v oblasti cestovního ruchu. Studenti tak mají další možnost rozšíření odbornosti v oblasti turismu, především pak v zaměření na hostelling (filozofie hostelů, historie, hostelling ve světě a ČR, současnosti a budoucnost hostelů) a cestování. První přednáška se uskuteční na začátku měsíce dubna.
 
Nahoru

- Partneři školy - Podnikání v EU a projektové řízení

Eurocentrum Olomouc
Eurocentra vznikla v návaznosti na Koncepci informování o evropských záležitostech, která byla vládou České republiky schválena 13. července 2005. Cílem Eurocenter je podporovat informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu o tématech Evropské unie. Občané do nich mohou přicházet se svými dotazy, které se týkají Evropské unie. Eurocentra poskytují informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí velkou škálu informačních materiálů a celou řadu dalších doplňkových služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.
Spolupráce s Eurocentrem v Olomouci spočívá v pomoci při tvorbě ŠVP, zkvalitnění výuky odborných předmětů se zaměřením na Evropskou unii spočívající v odborných konzultacích, získávání odborných tištěných i multimediálních podkladů k výuce a v realizaci přednášek pro žáky školy.


Nahoru

- Partneři školy - Marketingové komunikace a žurnalistika

Prostějovský Večerník
Prostějovský

Večerník je zpravodajský a společenský týdeník vycházející od roku 1997. Vydavatel týdeníku je společnost Haná Press s.r.o., do jejíhož portfolia patří také prostějovské Radniční listy a Olomoucký Večerník. V současnosti je nejčtenějším regionálním periodikem na Prostějovsku vycházejícím každé pondělí.
Spolupráce s Prostějovským Večerníkem spočívá v pomoci při tvorbě a naplňování vzdělávacího programu marketingové komunikace a žurnalistika. Škola s týdeník spolupracuje od roku 2001, studenti pravidelně realizují průzkumy veřejného mínění, které vycházejí na stránkách tohoto periodika.


Prostějovský deník
Prostějovský deník (dříve jen Prostějovský týden) je regionálním periodikem vycházejícím každý den kromě neděle. Vydavatelem je společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. patřící mezi největší vydavatelské domy v České republice. Redakce Prostějovského deníku připravuje pravidelné seriózní zpravodajství z Prostějovska v rozsahu několika stran. Středeční vydání obsahuje tradiční regionální týdeník Prostějovský týden. Prostějovský deník mimo regionální zpravodajství přináší celostátní a světové zprávy a obsahuje různé tématické přílohy. Prostějovský deník má také elektronickou podobu zpravodajství na webové adrese http://prostejovsky.denik.cz/
Spolupráce s Prostějovským deníkem spočívá v pomoci při tvorbě a naplňování vzdělávacího programu marketingové komunikace a žurnalistika. Především se jedná o praktické vedení předmětů žurnalistika a tvůrčí psaní, kdy se členové redakce budou podílet na předávání praktických zkušeností týkajících se chodu novin a psaní článků. Žáci také budou v redakci naplňovat odbornou praxi publikační činností.Prostějovské novinky
Prostějovské novinky jsou zpravodajský web poskytující informace z Prostějova a okolí. Spolupráce spočívá v realizaci praxe studentů se zaměřením na žurnalistiku. Studenti mají možnost publikovat vlastní články na tomto zpravodajském webu. Prakticky se tak připravují na budoucí profesní dráhu novináře.VENDI, s.r.o. Prostějov
Reklamní agentura VENDI je českou společností působící od roku 1996 v oblasti marketingových komunikací v regionu střední Moravy. Své služby poskytuje nejen regionálním klientům, ale také nadnárodním společnostem, které v tomto regionu působí.
Agentura se zaměřuje mimo jiné na venkovní reklamu, grafické práce, pořádání kulturních a společenských akcí a pro řadu klientů poskytuje full servisové služby.
Spolupráce s agenturou VENDI spočívá v pomoci při tvorbě ŠVP, zkvalitnění výuky odborných předmětů se zaměřením na marketing a v realizaci přednášek pro žáky školy.


Nahoru

- Partneři školy – Sportovní management

TK plus s.r.o.
Marketingová společnost TK PLUS se sídlem v Prostějově působí především v oblasti pořádání sportovních a kulturních aktivit. Spolupráce s marketingovou společností spočívá v podpoře naší školy v oblasti prezentace a zajištění výuky sportovního marketingu.


Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
FTK je součástí Univerzity Palackého v Olomouci a základními studijními směry FTK UP jsou studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství.

Katedra sportu FTK UP Olomouc
Katedra zajišťuje výuku učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, studium sportů a sportovních disciplín. Spolupráce s katedrou spočívá v přípravě vzdělávacího programu a zajištění pedagogů pro výuku předmětů se sportovní specializací.

Okresní fotbalový svaz Prostějov
Sdružuje regionální fotbalové kluby a organizuje sportovní zápasy.


1.SK PROSTĚJOV
1.SK Prostějov je pokračovatelem klubu s dlouholetou tradicí a bohatou minulostí, do které patří i účast mezi tehdejší československou fotbalovou elitu. Strategie nového klubu vychází z výchovy mladých hráčů. V Prostějově se mladí připravují na fotbalovou kariéru pod vedením kvalitních trenérů ve třinácti družstvech. Od sezóny 2011-2012 získal klub statut "Sportovního střediska mládeže FAČR" pro žákovské kategorie a od sezóny 2012-2013 statut "Sportovního centra mládeže". Spolupráce s 1. SK Prostějov spočívá v zajištění výuky teorie kopané a v přípravě na získání základní trenérské licence kategorie „C“.


Atletický klub Prostějov
Atletický klub Prostějov je sportovní sdružení zabývající se atletickými disciplínami, mezi které patří například běh, skoky, vrhy nebo atletické víceboje. Spolupráce s Atletickým klubem spočívá v zajištění výuky teorie atletických disciplín a v přípravě na získání základních trenérských licencí kategorie „C“ a „D“.


Basketbalový klub ProstějovVolejbalový klub ProstějovNahoru