Postavme mosty (Erasmus+)


Název projektu: Postavme mosty (Brücken bauen; Let's build bridges)
Termín realizace: 2018-2020
Realizující subjekty: školy šesti evropských zemí

Od školního roku 2018/2019 jsme zapojeni do dvouletého projektu šesti evropských škol (Postavme mosty) programu Erasmus+. Naši studenti postupně vycestovali do Portugalska, Polska, Chorvatska, Německa a Lotyšska. Záměrem projektu je vzájemné poznávání kultur, naučení se rozhodovat o svém jednání a být za ně odpovědní, objevovat a sdílet talenty, učit se od starších generací a jiných kultur.