Prezentace videa


Možnosti studia na SOŠPO
Zaměření Mezinárodní obchod a projektové řízení
Zaměření Sportovní management
Zaměření Marketingové komunikace a žurnalistika
Zaměření Marketing turismu a wellness služby
Zaměření Animátor volného času
Přijímací řízení na SOŠPO
Maturitní zkoušky na SOŠPO
Evropská Cena Jana Amose Komenského - vyhlášení
Evropská Cena Jana Amose Komenského - nominace
Letecké záběry SOŠPO
Virtuální prohlídka SOŠPO