Přihláška na střední školuPřihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2020. Na přihlášku se uvádí 2 školy, popřípadě jedna škola s různými ŠVP (zaměřeními). Součástí přihlášky u žáků ZŠ je vyplněná 2. strana přihlášky vč. potvrzení školou, kterou uchazeč navštěvuje. Hlásí-li se do přijímacího řízení uchazeč odjinud, může místo vyplněné zadní strany přiložit ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva roky. Je-li uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, je součástí přihlášky také doporučení školského poradenského zařízení, které je nezbytné pro úpravy přijímacího řízení. Potvrzení od lékaře není nutné.

Přihláška
Základní údaje o škole