Přijímací řízení

 

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků - ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení 56
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- ŠVP Sportovní management

V příštím školním roce (2016/2017) otevíráme všechny nabízené vzdělávací programy.


DVOULETÉ DENNÍ ZKRÁCENÉ STUDIUM RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků - ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení 20
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu

TŘÍLETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM obor: RVP Podnikání (64-41-L/51)

Maximální počet přijímaných žáků - ŠVP Podnikání a marketing 30
- ŠVP Management sociálních služeb

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo
Výsledky přijímacího řízení (1. kolo – 12. dubna 2017) pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení zde.
Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo
Výsledky přijímacího řízení (2. kolo – 19. května 2017) pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení zde.

Kritéria přijímacího řízení
1. kolo
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení zde.
2. kolo
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení zde.

Informace k přijímacímu řízení

Na základě platné legislativy se bude při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících částí:
1)   výsledky jednotné přijímací zkoušky
    - tato zkouška se skládá z českého jazyka a literatury a z matematiky
    - koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
    - termíny stanovuje MŠMT
    - každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí)
    - uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
2)   hodnocení na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy
3) hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče.

Bližší informace k přijímacímu řízení:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

DENNÍ FORMA STUDIA
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy,
a to nejpozději do 1. 3. 2017.
Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy,
a to nejpozději do 12. 5. 2017.
Přihláška pro denní studium ke stažení: zde (vyplňují a tisknou se přední a zadní strana přihlášky)

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy,
a to nejpozději do 1. 3. 2017.
Přihláška pro denní studium ke stažení: zde (vyplňují a tisknou se přední a zadní strana přihlášky)


Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů


Nahoru