Řízení služeb a marketing turismu
(cestovní ruch)

Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu a propagaci turistických produktů.

Vzdělávací program připravuje žáky v oblasti řízení služeb se zaměřením na marketing turismu. Žáci se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou praxi, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získají schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v oblasti cestovního ruchu. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Kromě ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing tak, aby absolventi chápali jeho podstatu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu, především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu, hotelnictví).

5 důvodů, proč studovat cestovní ruch na naší škole
TRADICE A ZKUŠENOSTI
Jsme jedinou školou v Prostějově, která se vzdělávání v oblasti cestovního ruchu věnuje více než 20 let. Za dobu našeho působení jsme získali stabilní místo ve vzdělávací soustavě regionu. Jsme uznávanou vzdělávací institucí nabízející netradiční a moderní vzdělávací programy.Vzdělávací program Řízení služeb a marketing turismu je ve své podstatě jedinečným oborem, který základní znalosti z cestovního ruchu doplňuje o dovednost propagovat turismus a schopnost vytvořit turistický produkt nebo itinerář zájezdu.

KVALITNÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVA A ODBORNOST
V rámci odborné výuky připravujeme naše žáky ke zvládnutí maturitní zkoušky z cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu. Jednou z profilových maturitních zkoušek je také obhajoba maturitní práce. Žáci před maturitní komisí obhájí jimi vytvořený itinerář zájezdu. Odbornou stránku výuky vedou plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti s cestovním ruchem. Teoretická výuka je doplněna přednáškami odborníků z praxe, exkurzemi a tematickými zájezdy.

AKREDITACE MINISTERSTVEM
Od roku 2011 jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu a realizaci profesní kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Ministerstvo tak udělením autorizace uznalo naši kvalitní a dlouholetou odbornou přípravu v oblasti cestovního ruchu.

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST
Naši žáci se v průběhu studia připravují také na práci průvodce. Teoretickou výuku doplňuje praktická činnost průvodce na zámcích v Boskovicích a Plumlově, v centru Prostějova a při zájezdech. Ve volném čase studenti od roku 2004 realizují veřejností oblíbené prohlídky centrem Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže.

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
V průběhu čtyřletého studia se žáci účastní různých zájezdů, při nichž si rozšířují znalosti z oblasti zeměpisu cestovního ruchu a vyzkouší si práci průvodce. Součástí vzdělávání jsou také exkurze na turisticky atraktivní místa ČR. UČEBNÍ PLÁN