Sportovní management


Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací. Studium s tímto zaměřením nemá v jiných školách Olomouckého kraje obdobu – jsme jedinou školou s tímto sportovním zaměřením.

Žáci jsou v průběhu výuky připravováni k získání základní licence sportovních trenérů dle svojí zvolené specializace (například fotbal).
Při obsahové tvorbě jednotlivých předmětů se sportovním zaměřením jsme spolupracovali s Katedrou sportu Fakulty tělesné kultury UP Olomouc a dalšími partnery. V oblasti výuky předmětu sportovní marketing a management je naším hlavním partnerem marketingová společnost TK PLUS Prostějov, a jednotlivé prostějovské sportovní kluby. Žáci tak mají možnost získat základní trenérskou licenci, která jim umožní rozvoj jejich profesionální trenérské dráhy.

Charakteristika studia
Vzdělávací program Sportovní management je určen nejen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Studium vede k rozvoji profesionální přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty s problematikou sportovních činností. Sportovní management se zaměřuje na aktivní sportovce a připravuje je do oblasti ekonomiky a řízení sportovních a rekreačních služeb, které jsou pro velkou část populace nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Výhodou vzdělávacího programu je jeho multidisciplinárnost – absolvent je odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a zároveň získá ekonomické vzdělání umožňující řízení sportovních a tělovýchovných organizací veřejného i privátního sektoru.

Organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro trénink, závodní činnost nebo sportovní reprezentaci žáků. Cílem je jejich příprava pro praktické uplatnění v oblasti sportovního managementu a marketingu. Ve druhém a třetím ročníku žáci absolvují povinnou praxi ve sportovních klubech a zařízeních, s nimiž naše škola spolupracuje, a týdenní sportovní soustředění.

Pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se zaměřením na sport (např. Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Fakulta sportovních studií v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze), ale také na ekonomiku, marketing a management.

Výuka předmětu Sportovní marketing
Na výuce předmětu Sportovní marketing se podílí nejúspěšnější česká marketingová sportovní společnost TK plus Prostějov. Zajišťuje odborné přednášky z vybraných oblastí sportovního marketingu.

Teorie sportovní disciplíny
Teorie sportovní disciplíny je předmětem odborného sportovního zaměření. Umožňuje žákům poznat historii, soutěžní disciplíny a fyziologické aspekty vybraných tradičních a moderních sportů. Předmět rozvíjí vztah ke sportu. Napomáhá žákovi k utváření uceleného základu potřebného ke zvyšování výkonnosti sportovce a rozvíjí jeho teoretické znalosti o fungování lidského těla při zátěži a po ní. Cílem je, aby žáci své znalosti dokázali přenést do tréninkového procesu, ověřovali si své teoretické poznatky v praxi a vnímali tréninkový proces jako přirozenou a nezbytnou součást zdravého stylu.

U každé sportovní disciplíny je žák seznámen s její historií, charakteristikou, základními pravidly soutěžní disciplíny, faktory sportovního výkonu, charakteristikou sportovce, tréninkem, rozhodcovství a případnými zdravotními riziky.

Obsah učiva předmětu Teorie sportovních disciplín
Atletika:
běhy, běh přes překážky , skoky, hody a vrhy, víceboj
Cyklistika:
silniční, dráhová, MTB
Esteticko-koordinační sporty:
moderní gymnastika, sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní aerobik
Plavání
Raketové sporty:
badminton, squash, stolní tenis, tenis
Rychlobruslení:
rychlobruslení, in-line bruslení
Sportovní hry:
basketbal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, volejbal
Triatlon
Úpolové sporty:
box, judo, karate
Vodní sporty:
kanoistika - slalom, rychlostní kanoistika, veslování, windsurfing
Zimní sporty:
běžecké lyžování, alpské lyžování, snowboarding, skoky na lyžích
Moderní a netradiční sporty

UČEBNÍ PLÁN