Zapojení do projektů


V letech 2011 až 2012 jsme v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovali projekt Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICT. Cílem bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, a inovace příprav učitele na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností ve využívání cizích jazyků. V letech 2013 až 2014 jsme realizovali projekt zaměřený na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků, a to v návaznosti na regionální trh práce a potřeby regionální ekonomiky. Zapojili jsme se také do Výzvy č. 56 s projektem Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti. V jeho rámci jsme uskutečnili dva zahraniční výjezdy žáků. V současnosti realizujeme projekt Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Od nového školního roku je naše škola zapojena do dvouletého projektu šesti evropských škol Let'sbuildbridges (Postavme mosty) Erasmus+. Naši žáci vycestují do Portugalska, Polska, Chorvatska, Německa a Lotyšska. Studenti německého jazyka jsou také zapojeni do projektu eTwinning s partnerskou školou BHAK Deutschlandsberg v Rakousku. Kromě toho se naše škola účastnila i dalších projektů, jako byly např. Jaro Evropy, Předinou za Poznáním a Active Citizens.


Erasmus+
Od školního roku 2018/2019 jsme zapojeni do dvouletého projektu šesti evropských škol Let's build bridges (Postavme mosty) Erasmus+. Naši studenti postupně vycestují do Portugalska, Polska, Chorvatska, Německa a Lotyšska. Záměrem projektu je vzájemné poznávání kultur, naučení se rozhodovat o svém jednání a být za ně odpovědní, objevovat a sdílet talenty, učit se od starších generací a jiných kultur.


Dobrodružství s němčinou
Již třetím rokem připravujeme pro žáky 8. tříd základních škol v Prostějově soutěž nazvanou Abenteuer in der Stadt neboli Dobrodružství ve městě. Chlapci a dívky, kteří se učí němčinu teprve prvním nebo druhým rokem, si mohli své znalosti vyzkoušet na deseti stanovištích v centru Prostějova. Soutěž finančně podpořilo Statutární město Prostějov.


Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO
V letech 2017-2019 realizujeme projekt v rámci podpory škol formou zjednodušeného vykazování. Jedná se o šablony personální podpory: koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a školní kariérový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP (ICT a výchova k podnikavosti), stáže pedagogů ve firmách, nové metody ve výuce a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.


eTwinning
Studenti naší školy, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, jsou zapojeni do projektu eTwinning s partnerskou školou BHAK Deutschlandsberg v Rakousku. V projektu s názvem "Představujeme své město" se rakouští studenti učí česky a naši studenti německy, jak se představit, napsat o svých koníčcích, napsat přání k Vánocům, poznat objekty ve městě, popsat cestu, poznávat významné osobnosti obou měst a podobně. Součástí projektu jsou také výměnné pobyty v obou zemích.
V říjnu 2018 proběhl výměnný pobyt 22 studentů z BHAK Deutschlandsberg na naší škole. Neopakovatelným zážitkem se stalo přijetí primátorkou města Prostějova Alenou Raškovou ve slavnostních prostorách radnice. Naši hosté zde jako poděkování předvedli krátké hudební představení štýrské lidové hudby. Studentům bylo umožněno prohlédnout si historické prostory radnice a také vystoupit na radniční věž. Vyvrcholením programu byl koncert našich hostů na náměstí před muzeem. Studentská kapela představila nejen štýrskou lidovou hudbu, ale zahrála i řadu populárních písniček. Vystoupení mladých hudebníků se stalo středem pozornosti prostějovské veřejnosti.