Kritéria přijímacího řízeníInformace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2020.