Termíny jednotné přijímací zkouškyVyhlášení termínu jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne na naší škole 8. června 2020.

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky byl schválen zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Celý text zákona najdete na stránkách MŠMT nebo v Úřední desce na webu školy.

Vyhlášení termínu jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek
Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

Jeden termín přijímací zkoušky a jeden náhradní termín.
• Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli
z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).
• Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).
• Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
• Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.