Termíny jednotné přijímací zkoušky14. 4. 2020 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
15. 4. 2020 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se bude konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky obdobně jako v minulém roce, tj. v první polovině května 2020. Konkrétní termíny zveřejní MŠMT nejpozději do 30. ledna 2020.

Termín zkoušky je určen pořadím dané školy na přihlášce (první termín je pro první školu, druhý pro druhou). Náhradní termín je určen pro žáky, kteří se nemohou dostavit ke konání přijímací zkoušky v řádném termínu (např. z důvodů nemoci). Náhradní termín stanovuje ředitel školy ze zdravotních důvodů a na základě písemné omluvy. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách, na vývěsce ve škole).