Struktura jednotné přijímací zkouškyTest z českého jazyka a matematiky.
Oproti běžnému průběhu dochází v roce 2020 k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) ředitel školy na základě školského poradenského zařízení povolil prodloužení časového limitu na řešení testů.