Struktura jednotné přijímací zkouškyTest z českého jazyka a matematiky.
Obsah testů byl v roce 2019 souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Testy obsahovaly asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení. U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut. Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.

Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) ředitel školy na základě školského poradenského zařízení povolil prodloužení časového limitu na řešení testů.