Don Quijote (eTwinning)


Název projektu: Don Quijote
Termín realizace: říjen 2021 – duben 2022
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země

Tohoto projektu se účastní žáci ze tří evropských středních škol (SOŠPO – žáci 2. ročníku, Finsko, Francie), kteří studují španělštinu jako druhý jazyk a žáci ze španělské střední školy studující výtvarný obor.
Cílem tohoto projektu je seznámit naše studenty se zahraničními studenty, poznat jejich země, poznat román „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ (autora románu, dobrodružství dona Quijota a místa, kde se děj románu odehrál), vytvořit nové epizody románu a zlepšit jazykové kompetence ve španělštině. Během projektu studenti budou tvořit své osobní prezentace, logo, seznámí se s románem a hrdinou Quijotem, díky kterému poznají krásy Španělska. Jako finální produkt naši studenti vymyslí nová imaginární dobrodružství dona Quijota a španělští žáci budou tyto krátké epizody ilustrovat.