Specifika školy


Zásadními specifiky naší školy jsou ojedinělá a atraktivní zaměření vzdělávacích programů, pozitivní školní klima a kvalitní výuka cizích jazyků. Největší nárůst v počtu zájemců o studium zaznamenáváme v posledních letech u Sportovního managementu, který poskytuje ekonomické a odborné vzdělání v jednotlivých sportovních disciplínách. Pozorně sledujeme uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce. V evidenci úřadu práce je minimální procento bývalých absolventů. Svědčí o tom statistické údaje na portálu Úřadu práce ČR, které řadí školu na čelní místo mezi středními odbornými školami v Prostějově. Cílem naší školy je poskytovat kvalitní střední odborné vzdělávání se specifickým zaměřením. V rámci inkluze se orientujeme především na nadané žáky a sportovní talenty. Nadaní jedinci jsou vizitkou naši školy. Zárukou kvality poskytovaného vzdělávání je také moderní vybavení. Naše zkušenosti v rámci realizace evropských projektů jsou dobrým vkladem pro pokračování projektové aktivity, která vždy vedla a vede ke zlepšení materiálního a technického zázemí školy.