Vybavení školy


Součástí školního areálu je výdejna stravy, tělocvična a venkovní sportoviště (hřiště s asfaltovým povrchem určené především pro basketbal, hřiště s umělým povrchem sloužící ke hraní volejbalu, tenisu, házené a minikopané, venkovní stůl pro stolní tenis, posilovací zařízení a workoutové hřiště (osm cvičebních prvků, bradla, sestava na kliky a záda a posilovací lavice). Výuka tělesné výchovy žáků probíhá ve školní tělocvičně, v Národním sportovním centru, ve sportovní hale TK Agrofert Prostějov v Kostelecké ulici a v tělocvičně na Vápenici. Kromě 8 kmenových učeben slouží ke vzdělávání 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny (v každé je 24 žákovských PC) a multimediální učebna posluchárenského typu s interaktivním dotykovým panelem. Všechny jsou vybaveny učitelským počítačem připojeným k internetu, interaktivním dataprojektorem a ozvučením. Žáci mohou ve volném čase vyžívat studovnu s pěti počítači připojenými k internetu a tiskárnou. Budova školy je kompletně pokryta Wi-Fi sítí. Žákům je k dispozici školní bufet, nápojový a potravinový automat. Pro relaxaci jim slouží místnost se stolním tenisem. Ve škole je také školní knihovna, v níž žáci kromě beletrie (povinné četby k maturitní zkoušce) najdou i o odbornou literaturu.

V posledních letech jsme vynaložili nemalé finanční prostředky na vybavení učeben a v tomto trendu i nadále pokračujeme. Pravidelně obnovujeme a modernizujeme jak používaný hardware a software, tak i zařízení veškerých prostor školy, které tak odpovídají požadavkům kladeným na vzdělávání 21. století. Učebny i chodby jsou účelně vyzdobeny nástěnkami a velkoformátovými fototapetami. V posledních šesti letech proběhla etapová výměna původních dřevěných oken za nové umělé. Po rekonstruovaném sociální zázemí u tělocvičny proběhla o letních prázdninách 2021 komplexní rekonstrukce sociálního zařízení. Průběžně obnovujeme vybavení kanceláří nábytkem na míru asportovní zařízení na venkovním hřišti.