Informace k přijímacímu řízení


Na základě platné legislativy se bude při hodnocení výsledků přijímacího řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících částí:

1) výsledky jednotné přijímací zkoušky
- tato zkouška se skládá z českého jazyka a literatury a z matematiky
- koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
- termíny stanovuje MŠMT
- každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí)
- uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
2) hodnocení na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy
3) motivační dopis
4) hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče.