Informace k přijímacímu řízení


Již osmým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat maturitní obory, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní organizací CERMAT a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Uchazeč měl doposud vždy možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž konal jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. V letošním školním roce dochází výrazným změnám.

Největší změnou je elektronické podávání až tří přihlášek do maturitních oborů. To nahrazuje dřívější dvě papírové přihlášky. Školy se budou do přihlášky uvádět dle priority: tedy na první místo se uvede škola, o kterou má uchazeč největší zájem. Na digitalizaci přihlášek pak rovnou navazuje zrušení zápisových lístků i odvolání. Změnou je také průběh 2. kola přijímacího řízení, které má také centrálně spravované digitalizované přihlášky.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:
- Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému - DIPSY.
- Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem a až 5 přihlášek v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
- Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
- Střední školy nemají zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít. Naše škola bude výsledky vzdělávání za základní školy zohledňovat.
- Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) ředitelům středních škol uchazeče na základě jejich prioritizace přiřazovat ke konkrétním školám. Zdroj: MŠMT

MŠMT zprovoznilo speciální webové stránky k přijímacímu řízení, které jsou průběžně aktualizovány: www.prihlaskynastredni.cz

Doporučujeme všem uchazečům o studium na naší škole a jejich rodičům sledovat tyto webové stránky.
Aktualizováno 26. 1. 2024


Úřední hodiny:
Po - Čt 7.30 - 15.30 hod.
Pá 7.30 - 13.00 hodStřední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Prostějov, Rejskova 2987/4, 796 01
IČO: 25348418
ID datové schránky: jhx45d8
sekretariát:
582 341 413, 583 363 041
sekretariat@sospo.eu
ředitel školy:
582 333 845, 583 363 043


Partnerská škola