Marketingové komunikace a žurnalistika


Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti marketingových komunikací.Vzdělávací program reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol, kteří mají zájem působit v oblasti marketingu, reklamy, public relations a žurnalistiky.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium marketingových komunikací a žurnalistiky nemá na jiných odborných školách Olomouckého kraje obdobu. Byl vytvořen ve spolupráci s reklamními agenturami, novináři a odborníky na propagaci a public relation.

Charakteristika studia
Studium vzdělávacího programu je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností. Studium je zaměřeno na zvládnutí nejnovějších znalostí nástrojů, strategií a metod uplatňovaných v integrované marketingové komunikaci, mediální a manažerské praxi podniků a firem. Vedle teoretických znalostí a odborných dovedností získá náš absolvent i praktické schopnosti optimálního rozhodování a přijímání konkrétních opatření v oblasti marketingu organizací, které ve své práci využívají k dosažení svých cílů marketingové komunikační postupy: příprava a tvorba komunikačních strategií, realizace marketingových kampaní, výběr médií pro vytváření marketingového mixu. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické.

Odborná praxe v oblasti žurnalistiky
Naši studenti se v průběhu studia připravují na práci novináře u tištěných nebo elektronických médií. Škola spolupracuje v oblasti získávání praktických zkušeností v žurnalistice s regionálními periodiky:
- Prostějovský večerník
- Prostějovský deník
- Prostějovské novinky
- Hanácké noviny

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (marketing, marketingové komunikace, žurnalistika, ekonomika, management). UČEBNÍ PLÁN