Historie školy


Naše škola byla založena pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb v roce 1994. Své první prostory škola získala v administrativní budově firmy Intergea ve Vrahovicích. O rok později jsme se přestěhovali do budovy na Palackého ulici. V roce 2001 navštěvovalo naši školu 105 studentů. Při příležitosti vstupu ČR do EU jsme zorganizovali první prohlídky zámku v Brodku u Prostějova. Na tyto úspěšné prohlídky navazují prohlídky městského hřbitova, kostela Povýšení svatého Kříže a centra Prostějova.

Od 1. září 2005 jsme působili v prostorách zrušené základní školy na Husově náměstí. Na základě účinnosti nového školského zákona došlo ke změně názvu školy na Střední odborná škola podnikání a obchodu. Ve školním roce 2005/2006 u nás studovalo 225 studentů čtyřletého denního studia, dvouletého denního a tříletého dálkového nástavbového studia. V roce 2006 jsme zprovoznili elektronickou komunikaci s žáky a rodiči v rámci programu Bakaláři. 10. ledna 2007 byla našim studentům slavnostně předána do užívání multimediální učebna posluchárenského typu. V září téhož roku proběhl první adaptační (stmelovací) kurz. V průběhu školního roku 2008/2009 tým našich pedagogů zpracoval vlastní vzdělávací programy a od 1. září se podle nich začalo vyučovat. Jedná se o Mezinárodní obchod a projektové řízení a Řízení služeb a marketing turismu.

V roce 2009 jsme se přestěhovali do současného působiště v Rejskově ulici a zároveň jsme se stali autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. K této zkoušce v rámci výuky marketingu turismu připravujeme naše žáky. Od roku 2011jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj profesní kvalifikace Specialista marketingu a zároveň jsme se zapojili do práce Národní soustavy kvalifikací. V rámci výuky nového ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika jsme navázali spolupráci s regionálními periodiky.

U prvních „státních“ maturit v roce 2011 dosáhli naši žáci výrazného úspěchu, v jarním zkušebním termínu jich zkoušku úspěšně složilo 98 %. Od školního roku 2014/2015 jsme vzdělávací nabídku rozšířili o Sportovní management. Stali jsme se jedinou školou v Olomouckém kraji, která toto vzdělání nabízí. Od roku 2015 jsme autorizovaným zkušebním centrem jazykové školy Lingua Olomouc, abychom tak zkvalitnili přípravu žáků ke složení jazykových certifikátů. V roce 2017 jsme byli oceněni Olomouckým krajem jako talentová škola. V letošním školním roce navštěvuje naši školu více než 200 žáků čtyřletého denního studia.