Úřední deska

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY
PROGRAM PROTI ŠIKANĚ
VNITŘNÍ PŘEDPIS IVP
VNITŘNÍ PŘEDPIS - NEPROSPÍVAJÍCÍ A TALENTOVĚ NADANÍ
POŽADAVKY NA HODNOCENÍ ČEJ A LIT
POŽADAVKY NA HODNOCENÍ CIZÍCH JAZYKŮ
PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY
PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ S OHLEDEM NA COVID-19

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 1 PRO ŠK. ROK 2021/2022 (30. 8. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 2 - SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ (30. 8. 2021)
HYGIENICKÁ A PROTIEPID. PRAVIDLA PRO ŠK. ROK 2021/2022 (30. 8. 2021)


DOKUMENTY MŠMT/MZD/VLÁDY

MŠMT - MANUÁL K PROVOZU ŠKOL
MŠMT - VYJÁDŘENÍ K DEZINFORMACÍM
MŠMT- METODICKÉ DOPORUČENÍ