Úřední deska

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (19. 5. 2021)
INFORMACE K DALŠÍMU POSTUPU (19. 5. 2021)
SCHŮZKA S RODIČI UCHAZEČŮ O STUDIUM
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 23 (13. 4. 2021)
OCHRANA ZDRAVÍ/TESTOVÁNÍ – duben 2021 (MŠMT)
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 20 (18. 3. 2021)
AKTUÁLNÍ INFORMACE (březen 2021)
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – INFOGRAFIKA (březen 2021)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - LETÁK
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – INFOGRAFIKA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 15. 3. 2021 (MŠMT)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 5. 1. 2021 (MŠMT)
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (excel)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (MŠMT)

MATURITNÍ ZKOUŠKY

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 24 (13. 4. 2021)
OCHRANA ZDRAVÍ/TESTOVÁNÍ – duben 2021 (MŠMT)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 19 (17. 3. 2021)
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021
PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
ORGANIZACE ZÁVĚRU STUDIA A MZ (12. 3. 2021)
ORGANIZACE PROFILOVÁ ČÁSTI MZ (12. 3. 2021)
ORGANIZACE ZÁVĚRU STUDIA A MZ
ORGANIZACE PROFILOVÁ ČÁSTI MZ
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ODBORNÉ PŘEDMĚTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL (seznam četby)
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – CIZÍ JAZYKY

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
VNITŘNÍ PŘEDPIS IVP
VNITŘNÍ PŘEDPIS - NEPROSPÍVAJÍCÍ A TALENTOVĚ NADANÍ
POŽADAVKY NA HODNOCENÍ ČEJ A LIT
POŽADAVKY NA HODNOCENÍ CIZÍCH JAZYKŮ
PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY
PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ S OHLEDEM NA COVID-19

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 28 (18. 5. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 27 (17. 5. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 26 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 25 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 24 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 23 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 22 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 21 (13. 4. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 20 (18. 3. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 19 (17. 3. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 18 (27. 2. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 17 (15. 2. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 16 (1. 2. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 15 (22. 1. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 14 (7. 1. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 13 (6. 1. 2021)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 12 (28. 12. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 11 (14. 12. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 10 (30. 11. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 9 (23. 11. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 8 (2. 11. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 7 (9. 10. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 6 (8. 10. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 5 (2. 10. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 4 (18.9. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 3 (9. 9. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 2 (23. 9. 2020)
OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 1 (27. 8. 2020)
INFORMACE OFFICE 365
HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŠK. ROK 2020/2021


DOKUMENTY MŠMT/MZD/VLÁDY

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL (duben 2021)
LETÁK - TESTOVACÍ DIAGRAM (duben 2021)
MŠMT - MANUÁL K PROVOZU ŠKOL (duben 2021)
MŠMT - MANUÁL K TESTOVÁNÍ (duben 2021)
MŠMT – NÁVRAT K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (duben 2021)
DOPORUČENÍ K HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ (4. 1. 2021)

DOKUMENTY KHS OLOMOUCKÉHO KRAJE