Úřední deska

MATURITNÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024
PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
ORGANIZACE ZÁVĚRU STUDIA A MZ
ORGANIZACE PROFILOVÁ ČÁSTI MZ
SDĚLENÍ MŠMT – DIDAKTICKÉ TESTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ODBORNÉ PŘEDMĚTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – NEPOVINNÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – CIZÍ JAZYK
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – NEPOVINNÝ CIZÍ JAZYK
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL (hodnocení)
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL (seznam četby)
MATURITNÍ PRÁCE - VEDOUCÍ
MATURITNÍ PRÁCE - OPONENT
MŠMT – JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY