Kritéria přijímacího řízení


Informace o kritériích přijímacího řízení.

Termín pro odevzdání přihlášky: do 1. 3. 2021 (poštou nebo osobně)
Termín školní přijímací zkoušky: 5. 5. 2021 nebo 6. 5. 2021
Maximální počet přijímaných žáků: 56
Místo zkoušky: budova SOŠPO, Rejskova 4, Prostějov


Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejnil ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení v pondělí 11. ledna 2021. Kritéria (.pdf)