Kritéria přijímacího řízení


Informace o kritériích přijímacího řízení.

Termín pro odevzdání přihlášky:
Termín školní přijímací zkoušky:
Maximální počet přijímaných žáků:
Místo zkoušky:
do 1. 3. 2022 (poštou nebo osobně)
12. 4. 2021 nebo 13. 4. 2021
50 (dvě třídy)
budova SOŠPO, Rejskova 4, Prostějov

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejnil ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení v pondělí 20. října 2021. Kritéria (.pdf)