Kritéria přijímacího řízení


Informace o kritériích přijímacího řízení.

Termín pro odevzdání přihlášky:
Termín školní přijímací zkoušky:
Maximální počet přijímaných žáků:
Místo zkoušky:
do 1. 3. 2023 (poštou nebo osobně)
13. 4. 2023 nebo 14. 4. 2023
52 (dvě třídy)
budova SOŠPO, Rejskova 4, Prostějov

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejnil ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení v pondělí 24. října 2022. Aktualizovaná verze (zohledňující přijímaní cizinců – azylantů) byla zveřejněna 30. ledna 2023. Kritéria (.pdf)