Personální zabezpečení


Pedagogický sbor naší školy je plně odborně kvalifikovaný a aprobovaný. Jeho složení odpovídá potřebě skloubit požadavky a nároky na učitele s kompetencemi nezbytnými pro moderní výchovu a vzdělávání. Samozřejmostí je přátelský přístup učitelů k žákům, snaha o dialog a komunikaci, toleranci a spravedlnost. Důraz je kladen na nejnovější metody a formy vzdělávání. Pedagogický sbor je stabilizovaný, většina učitelů působí ve škole dlouhodobě. Vedení školy je tvořeno ředitelem a jeho zástupkyní. Na výchovně vzdělávacím procesu se podílí vedoucí předmětových komisí, výchovný poradce a metodik prevence.

Odbornou stránku výuky zajišťují odborníci z praxe, odborní garanti a rodilí mluvčí. Na výuce se také podílí další odborníci a to nejčastěji formou přednášek, worshopů a besed.

Odborníci z praxe a odborní garanti
Mgr. Ladislav Burgr – jednatel reklamní agentury Vendi
Doc. PhDr. Miroslav Černošek Ph.D. – jednatel společností TKPlus a Česká sportovní
Mgr. Miroslav Krša – vedoucí Eurocentra v Olomouci, zaměstnanec Úřadu vlády ČR
Mgr. Dalibor Ovečka – ředitel základní školy Jana Železného, místopředseda atletického klubu, vedoucí trenér SPS
Bc. David Sekanina – novinář a editor Olomouckého Deníku
Mgr. Radim Weisser – ředitel základní školy E. Valenty, předseda dozorčí rady 1.SK Prostějov


Rodilí mluvčí
Adela Jaime Cordona – španělský jazyk
Aryee Gabriel Charles – anglický jazyk