RVP Ekonomika a podnikání


název RVP:
kód RVP:
kategorie vzdělávání:
skupina oborů:
výstupní certifikát:
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Ekonomika a administrativa
vysvědčení o maturitní zkoušce

RVP Ekonomika a podnikání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během studia naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Naši absolventi najdou uplatnění v oblasti středního managementu, dokáží zajistit ekonomický, obchodní nebo personální chod organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy, nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v těch se zaměřením na ekonomiku, management nebo marketing.

Vzdělávací programy reagují na požadavky kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol a nabízí jedinečnou profilaci, díky níž naleznou větší možnosti svého budoucího uplatnění.

Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů spolupracujeme s mnoha ziskovými i neziskovými organizacemi. Např. Okresní hospodářská komora, reklamní agentura Vendi, TK plus Prostějov, nakladatelství Computer Media, město Plumlov, statutární město Prostějov, zámek Plumlov, zámek Boskovice, cestovní kanceláře a volnočasové agentury.

Odbornou stránku výuky zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, absolventi odborných vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Specifické odborné předměty vyučují odborníci z praxe - například problematiku Evropské unie a mezinárodních vztahů Mgr. Miroslav Krša, vedoucí olomouckého Eurocentra a zaměstnanec Úřadu vlády ČR, tvůrčí psaní Bc. David Sekanina z Olomouckého Deníku, marketingové komunikace Mgr. Ladislav Burgr, jednatel reklamní agentury Vendi.

Důraz při studiu je kladen na sepětí teorie s praxí, proto je odborná praxe realizována na pracovištích firem a institucí Prostějovska. Při jejím zajišťování vycházíme ze školních vzdělávacích programů tak, aby žáci měli možnost co nejlépe poznat reálné prostředí oblasti, pro kterou se během studia připravují.

Ve škole je realizována výuka dvou povinných cizích jazyků. Výuka maturitního jazyka je dotována 5 hodinami týdně, přičemž žáci mají možnost rozšířit počet hodin na 7 týdně (2 hodiny jsou určeny pro konverzaci a přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky). Výuka druhého cizího jazyka je dotována 3 hodinami týdně. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby nepovinného jazyka. Ve škole lze studovat následující cizí jazyky: anglický, německý, ruský, španělský, italský a francouzský. Výuka cizích jazyků je směřována ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů Zertifikat Deutsch a Cambridge English. Výuku anglického jazyka doplňují konverzační hodiny s rodilým mluvčím.