Charakteristika školy


Naše škola byla zařazena do sítě středních škol v srpnu roku 1994. Za dobu svého působení jsme připravili pro další studium na školách vyššího typu a do praxe více než 1 300 žáků. Od roku 2009 sídlíme v budově s bohatou vzdělávací historií na Rejskově ulici v centru města. Dopravní dostupnost je pro žáky ze širokého okolí velmi dobrá. Škola se nachází v centru města, v blízkosti zastávek MHD. Od místního vlakového nádraží k nám dojdete za cca 5 minut. Stejná vzdálenost je také z náměstí TGM v centru města. Hlavní vlakové a autobusové nádraží je vzdáleno asi 6 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy. Příjezd automobilem je možný pouze z ulice Vápenice, protože Rejskova je jednosměrnou komunikací směrem k místnímu vlakovému nádraží.Spádovým územím naší školy jsou okresy Prostějov, Olomouc a Přerov. Díky nadregionálním vzdělávacím programům se každoročně zvyšuje počet žáků ze vzdálenějších oblastí Moravy.Zaměření naší školy je odborné, čtyřletý studijní cyklus je ukončen maturitní zkouškou.