Pedagogové interní

Ing. Marek Moudrý

ředitel školy

reditel@sospo.eu, 583 363 043

Předměty: marketing, marketing turismu, sportovní marketing, legislativa a podnikání v EU

O tom, že marketing je věda a umění seznamuji studenty v hodinách od roku 1998. V hodinách i mimo ně věnuji maximální pozornost tomu, aby studenti marketingově uvažovali a mysleli. Aby pochopili, že marketing je nedílnou součástí života nás všech. Vystudoval jsem ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Odborně se kromě marketingu zabývám také fungováním Evropské unie. Studenty s tímto nadnárodním sdružením seznamuji v rámci předmětu Legislativa a podnikání v EU. Jsem autorem učebnice Základy marketingu a publikace Evropská unie v kostce. Mezi mé koníčky patří historie, cestování, turistika a nordicwalking.

Ing. Jitka Němcová

zástupkyně ředitele školy, koordinátor studia talentově nadaných žáků

zastupkyne@sospo.eu , 583 363 044

Předměty: ekonomika a odborné předměty se zaměřením na mezinárodní obchod

V současnosti působím jako zástupkyně školy a zároveň jako učitelka odborných předmětů. Škola je pro mne místem, kde mohu žákům předat základní a aktuální informace z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezinárodního obchodu a legislativy EU. Cílem mé výuky je, aby žáci porozuměli ekonomickým principům, běžným podnikovým činnostem, pravidlům mezinárodního obchodu, fungování měnových politik a v budoucnu mohli podnikat nebo řídit obchodní společnost. Volný čas trávím s rodinou, cestováním a péčí o zahradu. Motto: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede“. Artur C. Clarke

Mgr. José Munoz Abanto

rodilý mluvčí

abanto@sospo.eu , 583 363 048

Předměty: španělský jazyk

!Hola! Pocházím z Peru a v Evropě žiji již od roku 2011. Ve Španělsku jsem vystudoval obor „Výuka španělštiny jako cizího jazyka“ a ten mě zavedl do České republiky, do Olomouce, kde jsem již zůstal. Byl jsem velmi překvapený, jaký talent mají Češi na jazyky a velmi mě baví vyučovat nejen můj rodný jazyk, ale také rád studentům přibližuji kulturu latinské Ameriky a Španělska. Češi jsou velmi milí, jakmile je člověk blíže pozná. Zjistil jsem, že je mi česká kultura velmi blízká. Ve svém volném čase rád čtu a jako správný samozvaný půl-Čech rád jezdím na kole.

Mgr. Ilona Ambrožová

vedoucí PK českého jazyka a spol. předmětů; metodik prevence

ambrozova@sospo.eu , 583 363 045

Předměty: český jazyk a literatura, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní

Na naší škole učím český jazyk a literaturu, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní. Žáci o mně říkají, že když vejdu do třídy, většinou se usmívám a tvářím se vlídně, ovšem umím být také důsledná a přísná. Vždyť i moje motto zní: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti (tedy u maturity). “ Jako školní metodik prevence často sedávám v kabinetu s jednotlivými žáky a nad šálkem čaje společně hledáme způsob, jak vyřešit jejich problémy. Ve společnosti mladých lidí se cítím velmi dobře a dodává mi to energii k práci a taky radost ze života. Ve svém volnu jsem především mámou pro svou dceru, a když vyšetřím trochu času, ráda čtu postmoderní romány a zajímám se o kulturu, dějiny a cizí jazyky.

Mgr. Jana Burešová

koordinátor environmentální výchovy

buresova@sospo.eu , 583 363 052

Předměty: matematika, podnikání v praxi, ekologie, wellness služby

Vystudovala jsem obor aplikace matematiky v ekonomii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Hned po absolvování studia jsem nastoupila na SOŠPO a od té doby zde působím jako vyučující matematiky a ekonomiky. Snažím se ukázat studentům, že matematiku je schopný se naučit každý, kdo chce a není důvod se jí bát. Matematika se v životě vyskytuje vlastně všude. Využíváme ji v běžném životě, ale také v ekonomii a přírodních vědách. Ve svém volném čase se věnuji rodině.

Mgr. Wojciech Czudek

czudek@sospo.eu , 583 363 051

Předměty: tělesná výchova, somatologie, teorie sportovních disciplín, ochrana spotřebitele

Již v dětství jsem byl velmi aktivní a odjakživa mě lákalo zkoušet nejrůznější sporty. Abych se pohybu mohl věnovat naplno celý život a své znalosti a dovednosti jsem mohl předávat dál, rozhodl jsem se vystudovat obor Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem zastáncem toho, že každý člověk - sportovec by měl být komplexně a všestranně zaměřený. Proto se snažím věnovat širokému spektru pohybových aktivit. Oblasti, ke kterým mám nejblíže a věnuji jim spoustu času, jsou však fitness a zdravý životní styl - nejsou jen mým koníčkem, ale působím také jako osobní a kondiční trenér.

Mgr. Michaela Dvořáková

vedoucí PK tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

dvorakova@sospo.eu , 583 363 051

Předměty: tělesná výchova, teorie sportovních disciplín, psychologie, základy společenských věd, volnočasové aktivity a zájmová činnost

Jako bývalá extraligová hráčka volejbalu a trenérka začínajících mladých hráčů fotbalu vím, že pohybová aktivita tvoří neodmyslitelnou složku našeho života. Aktivně se pohybovat je v dnešní době nezbytnost, která by měla být zcela přirozená a vycházet ze samé podstaty zdravého životního stylu. Sport mi ale kromě radosti z pohybu přinesl i schopnost vyrovnávat se s překážkami, respektovat soupeře a vůli bojovat a nevzdávat se. Mým cílem je tyto zkušenosti předávat studentům, učit je milovat pohyb jakéhokoliv druhu, respektovat jeden druhého, vytvořit kladný vztah k pohybové aktivitě a usilovat o zachování zdraví, psychické a fyzické pohody.

Olena Jahnová

koordinátor školního parlamentu

jahnova@sospo.eu , 583 363 048

Předměty: anglický jazyk

Na naší škole působím od roku 2011. Svoji profesionalitou a pozitivním přístupem jsem si získala uznání a respekt mezi studenty. Za mou práci hovoří především úspěchy mých žáků, někteří studují v Anglii na vysokých školách, další jsou úspěšní držitelé certifikátů University of Cambridge FCE a CAE. Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, kino a cestování. Jsem přesvědčena, že laskavý přístup a zároveň výchova k zodpovědnosti jsou klíčem ke správné motivaci studentů.

Mgr. Lucie Kalábová

vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů

kalabova@sospo.eu , 583 363 050

Předměty: matematika, základy přírodních věd

Na naší škole vyučuji matematiku. Snažím se vést studenty k logickému myšlení a jsem ráda, když se při výuce ptají. Vždyť už v 17. století slavný francouzský matematik René Descatres řekl: „Myslím, tedy jsem.“ Mým cílem je, aby se studenti matematiky nebáli, chci jim přiblížit její využití v běžném životě. Vystudovala jsem matematiku a geografii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Svůj volný čas trávím s rodinou společným cestováním a chozením po horách.

Mgr. Zuzana Kočová

vedoucí PK odb. předmětů MT a MKŽ; autorizovaný zástupce PK Průvodce cestovního ruchu, koordinátor průvodcovské činnosti

kocova@sospo.eu , 583 363 049

Předměty: anglický jazyk, italský jazyk, psychologie a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch a žurnalistiku

Jsem absolventkou Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V době studií jsem pracovala jako průvodkyně na zámku a delegátka cestovní kanceláře. Stále se vzdělávám v rámci doplňujícího studia pro pedagogy a snažím se sledovat novinky, které se týkají předmětů, jež vyučuji. Svým studentům se snažím předat zkušenosti, dovednosti a znalosti získané na školách a během praxe. Mezi mladými lidmi jsem ráda, baví mě jejich otevřenost a touha poznávat nové věci. Svůj volný čas věnuji své rodině, se kterou vyrážím na výlety nejen u nás, ale i do zahraničí.

Mgr. Tereza Konečná

vedoucí Školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně, školní kariérový poradce

konecna@sospo.eu , 583 363 045

Předměty: Předměty: německý jazyk, základy společenských věd, právo

Z Nového Jičína, mého rodného města, jsem se do Prostějova přistěhovala v roce 2007. V témže roce jsem úspěšně ukončila studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a následně jsem začala vyučovat na SOŠPO. Na škole učím společenskovědní předměty, právo, komunikační dovednosti, německý jazyk a působím jako výchovná poradkyně. Své povolání mám velmi ráda, každodenní práci s mladými lidmi vnímám jako obohacující a inspirativní. Ve vztahu k žákům se snažím o respektující přístup. Svůj volný čas nejraději trávím výletováním a cestováním se svou rodinou.

Mgr. Aleš Kozel

koordinátor zkoušek Cambridge

kozel@sospo.eu , 583 363 052

Předměty: anglický jazyk

Jsem vyučujícím anglického jazyka. Aprobaci jsem získal na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Mým hlavním cílem je žáky poctivě připravit k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Během svého pobytu ve Velké Británii jsem úspěšně složil cambridgeskou jazykovou zkoušku a získal CertificateofProficiency in English a nyní koordinuji ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Centrum přípravu našich talentovaných studentůna složení právě těchto mezinárodně uznávaných zkoušek. Dlouhodobě je pro mě koníčkem číslo jedna tenis, a proto trávím na kurtu hodně času.

Mgr. Lenka Kučerová

kuceroval@sospo.eu , 583 363 051

Předměty: český jazyk a literatura, dějepis, tvůrčí psaní

Už od dětství mě fascinovaly knihy, připadalo mi, že v nich musí být ukryta všechna moudrost a tajemství světa, proto jsem také vystudovala obor česká filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní svoje znalosti předávám svým studentům. Naše mateřština je nesmírně komplikovaný jazyk, což jsem poznala především během let strávených na jazykové škole v Praze, kde jsem učila mnoho let český jazyk zahraniční studenty. Mám ráda svoji práci, svoje studenty, od nichž se mnohdy leccos učím i já sama. Takže vzdělávání je oboustranné.

Mgr. Jana Mohrová

vedoucí PK cizích jazyků, koordinátor projektů Erasmus+ a e-Twinning

mohrova@sospo.eu , 583 363 053

Předměty: německý a anglický jazyk

Na naší škole vyučuji angličtinu a němčinu a také vedu předmětovou komisi cizích jazyků. Abych se stále vzdělávala po jazykové i metodické stránce, účastním se seminářů v České republice i v zahraničí. Absolvovala jsem například třítýdenní seminář pro učitele v Lipsku a čtrnáctidenní seminář v Berlíně. Mám radost, když studenty moje hodiny baví a když jsou úspěšní na soutěžích a u jazykových zkoušek. Pro studenty připravuji projekty, organizuji zahraniční výjezdy a různé zajímavé akce. Se svými studenty mám přátelský vztah, ale mám nároky na jejich znalosti. Kromě výuky patří k mým koníčkům cestování, hory v zimě i v létě, knížky a divadlo.

Mgr. Miroslawa Pelíšková

peliskova@sospo.eu , 583 363 049

Předměty: anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, seminář z angličtiny

Na této planetě jsou tři krásná místa, která mohu nazvat domovem. Místo, kde jsem se narodila a vyrostla - Polsko. Místo, kde jsem strávila 10 úžasných let svého života - Dublin, Irsko a nyní- Prostějov. Jsem kvalifikovaná učitelka a držitelka certifikátu TEFL (TeachingEnglish as a ForeignLanguage a Business English) ukončený v The TEFL Institute ofIreland. Nedávno jsem získala dodatečnou kvalifikaci Cambridge pro výuku angličtiny online. Na SOŠPO působím jako interní učitel angličtiny a konverzace v anglickém jazyce. Mým cílem je konverzovat v co nejpřirozenějším a uvolněným způsobem. Desetiletí života a práce v Dublinu mě obohatilo o způsob komunikace podobný místním lidem.

Mgr. Václav Stodůlka

koordinátor distančního vzdělávání a správce webového portálu, koordinátor výchovy ke zdraví

stodulka@sospo.onmicrosoft.com , 583 363 049

Předměty: informační a komunikační technologie, administrativní dovednosti, ochrana spotřebitele

Pocházím z Valašska, ale po vystudování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem nakonec „zakotvil“ v Prostějově. Moje povolání mě baví, u studentů si nejvíce cením upřímnosti a schopnosti držet slovo. Výuku směřuji k praktickému využití znalostí v pracovním i osobním životě.Volný čas trávím rozšiřováním svých znalostí, sportem, četbou a setkáváním se s přáteli.

Ing. Daniela Šlézarová

vedoucí předmětové komise ekonomických, grafických a odb. předmětů MEO a EU; koordinátor odborné praxe, koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli

slezarova@sospo.eu , 583 363 050

Předměty: ekonomika, účetnictví, management, ochrana spotřebitele

Na naší škole učím už více než deset ekonomické předměty, účetnictví a management. Jsem autorkou učebnic Účetnictví pro střední školy, spolupracuji při vydávání ekonomických publikací. Při výuce účetnictví či managementu motivuji své žáky k praktickému uplatnění získaných znalostí do jejich dalšího profesního rozvoje. Ve svém volném čase se snažím vzdělávat a sledovat nejnovější trendy v oblasti podnikání a financování, ale také se věnuji zahrádkaření a kynologii.

PaedDr. Jaromír Tomčík

vedoucí PK odborných předmětů sportovního managementu

tomcik@sospo.eu , 583 363 050

Předměty: ekonomika, tělesná výchova, teorie sportovních disciplín, marketing, mezinárodní vztahy, podnikání v praxi, cestovní ruch

Díky studiu na alma mater v Olomouci mohu žákům předávat získané znalosti a dovednosti z ekonomicky zaměřených předmětů a z tělesné výchovy. Stále se vzdělávám a sleduji aktuální a moderní trendy v obou oborech, které jsou pro mě, ale i pro žáky naší školy přínosné a využitelné. Snažím se aktivně i pasivně provozovat sportovní aktivity, přičemž mám nejraději míčové hry. Rád poznávám nejen cizí země, ale i krásy Čech, Moravy a Slezska.

Ing. René Volek

volek@sospo.eu , 583 363 053

Předměty: ruský jazyk

Ruský jazyk, který učím na naší škole patří do skupiny nejznámějších světových jazyků. Používá jej ke komunikaci více jak 350 milionů lidí. Cílem našich společných výukových hodin se studenty je pochopení ruskojazyčné kultury. Jestli se chcete dobře orientovat v ruské kultuře, ekonomice, obchodu a historii, musíte znát ruský jazyk. Rád studenty seznamujipři hodinách ruštiny nejen s gramatikou a mluveným slovem, ale také s vlastními poznatky z cestování po Ruské federaci, neboť poznávání krásné ruské literatury, kultury, umění, tradic, historie a obchodních zvyklostí je mým koníčkem.

Pedagogové externí

Ing. Helena Vlková

Předměty: písemná a elektronická komunikace

vlkova@sospo.eu, 583 363 049

Na SOŠPO působím již deset let jako externí učitelka předmětu písemná a elektronická komunikace. Ve výuce se snažím o to, aby studenti ovládli klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou a dosáhli přiměřené rychlosti a přesnosti při opisu textů. Ale záleží mi také na tom, aby se učili v příjemné a milé atmosféře. Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům. Ráda čtu, relaxuji prací na zahradě a při rekreačním sportu.

Mgr. Ladislav Burgr

odborník z praxe

burgr@sospo.eu

Předměty: marketingová komunikace

Ve škole vyučuji externě a pracuji v reklamní agentuře VENDI s. r. o. v Prostějov. Vystudoval jsem obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně a v reklamě pracuji od roku 1991. Díky výuce předmětu marketingové komunikace se v tomto oboru neustále dovzdělávám a snažím se tento předmět přiblížit našim studentům. Práce se studenty je pro mne velmi příjemná, vybrali si obor žurnalistiku a tento předmět je baví. Zároveň se snažím studenty připravit na přijímací zkoušky na VŠ v oborech marketingových a žurnalistických. Ve svém volném čase chodím rád do přírody, na ryby a jezdím do oblíbených jižních Čech.

Mgr. Miroslav Krša

odborník z praxe

krsa@sospo.eu

Předměty: tvorba projektů, projektový management, nezisková ekonomika

Ve škole se se studenty setkávám v hodinách tvorby projektů, neziskové ekonomiky, mezinárodních vztahů a trhu práce EU. Baví mě učit, protože vzdělávání je výzva. Každý další rok je jiný. Studenti jsou jiní. Navíc oblasti mého profesního zájmu se neustále vyvíjejí. Co zůstává, je chuť slyšet názory mladých lidí, debatovat s nimi a prostřednictvím debaty v nich probouzet zájem o věc. Ve volném čase jezdím na známá i neznámá místa, hraji na piano a rád na něj poslouchám hrát i jiné. A léto si nejvíce užívám pod beachvolejbalovou sítí.

Bc. David Sekanina

odborník z praxe

Předměty: mediální prezentace

sekanina@sospo.eu, 583 363 049

Předmět, který externě učím, se jmenuje mediální prezentace – spadají pod něj nejen klasické výtvory v PowerPointu, ale i osobní, potažmo zpravodajské blogy. Záleží na tom, mít co říct a vědět komu. Své studenty se snažím naučit jak vytvořit internetový blog a držet jej při životě, který má smysl. Učíme se nacházet v sobě potřebu sdílení, ale i pokoru k formě a žánru. Jako léta praktikující novinář vím, že mladí se dají nakazit radostí z psaní a že, i když se mu nebudou v budoucnu věnovat, ta radost v nich zůstane. A pokud se někdy jako elévové objeví v redakci, mají dobrou šanci, že je po dni plném zmatku jejich zkušenější kolegové na ranní poradě poplácají uznale po zádech…

Adela Jaime Cardona

rodilá mluvčí

jaime@sospo.eu, 583 363 048

Předměty: španělský jazyk

Narodila jsem se na Kubě v Havaně, ale od roku 1974 žiji trvale v České republice. Mám vystudovanou konzervatoř a pedagogiku v Brně. Již deset let ráda předávám studentům znalosti svého mateřského jazyka – španělštiny. Cením si lidí, kteří berou život s humorem a lehkostí. Také si dokáži vychutnat dobré jídlo a zaposlouchat se do příjemné hudby.