Termíny přijímací zkouškyV rámci přijímacího řízení uchazeči o studium nebudou konat jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Jednotná přijímací zkouška je nahrazena školní přijímací zkouškou.

Termíny školní přijímací zkoušky
5. 5. 2021
6. 5. 2021


Čas konání zkoušky
- český jazyk a literatura od 8.30 hod. (70 minut, netýká se PUP)
- anglický jazyk od 11.00 hod.
Příchod do školy: 7.45 - 8.25 hod.

Upozorňujeme na nutnost dodržování epidemiologických a hygienických opatření a doložení potvrzení o negativním výsledku testování na Covid-19. Podrobnější informace jsou v úřední desce.

Školní přijímací zkouška probíhá v jednom termínu, který byl uchazeči stanoven školou. Pozvánka k přijímacím zkouškám byla odeslána elektronicky 30. března 2021.

Školní přijímací zkouška probíhá v jednom termínu, který bude uchazeči stanoven školou.

Termín zkoušky je určen pořadím dané školy na přihlášce (první termín je pro první školu, druhý pro druhou). K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách, na vývěsce ve škole).

Zájemce o studium Sportovního managementu upozorňujeme, že se nejedná obor s talentovou zkouškou.