Termíny jednotné přijímací zkouškyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na dny:

13. 4. 2023 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
14. 4. 2023 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se bude konat 10. 5. 2023 (1. termín) a 11. 5. 2023 (2. termín).

Termín zkoušky je určen pořadím dané školy na přihlášce (první termín je pro první školu, druhý pro druhou).

Náhradní termín je určen pro žáky, kteří se nemohou dostavit ke konání přijímací zkoušky v řádném termínu (např. z důvodů nemoci). Náhradní termín stanovuje ředitel školy ze zdravotních důvodů a na základě písemné omluvy.

K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách, na vývěsce ve škole).

Zájemce o studium Sportovního managementu upozorňujeme, že se nejedná obor s talentovou zkouškou.