PRO UCHAZEČE


Proč studovat na naší škole?
Ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy.
Zajištění profilové výuky odborníky z praxe.
Webový výukový portál (e-učebnice).
Elektronická komunikace s rodiči a studenty (docházka a klasifikace na internetu).
Získání dodatku (v češtině a angličtině) k maturitnímu vysvědčení – tzv. Europass.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cest. ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Osobní přístup učitelů k žákům a pozitivní školní klima.
Intenzivní výuka dvou cizích jazyků.
Hodinová dotace maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně.
Možnost volby druhého cizího jazyka - angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny.
Příprava ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam.
Výuka anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.
Snížené prospěchové školné.
Sociální stipendium.
Bezplatné zapůjčení vybraných učebnic.
Finanční příspěvky na lyžařský výcvik, vybrané zahraniční poznávací zájezdy a exkurze.
Plná úhrada adaptačního kurzu.
Získání vybrané základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Praxe v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika.
Studijní cesta do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní vztahy a projektové řízení.