Silné stránky školy


Příznivé přátelské klima školy, vzájemná komunikace na velmi dobré úrovni.

Erudovaný a stabilní pedagogický sbor.

Výhodná poloha školy v centru města.

Atraktivní vzdělávací programy.

Velmi dobré výsledky žáků ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků ve srovnání se školami a obory obdobného typu.

Image a tradice školy.

Realizace průzkumů veřejného mínění.

Průvodcovská činnost studentů.

Fungující komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Efektivní činnost provozně ekonomického úseku.

Výchovná a poradenská činnost.

Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách (Talent Olomouckého kraje, Navrhni projekt, sportovní soutěže…)

Spolupráce školy se sociálními partnery.

Vybavení školy dostatkem učeben s interaktivními tabulemi, audiovizuální technikou, výpočetní technikou, síťovou konektivitou včetně WiFi a novým nábytkem ve třídách.

Organizace a řízení vzdělávacího procesu.

Aktivní práce školního výchovného poradce a školního metodika prevence.