Sportovní management


Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací. Studium s tímto zaměřením nemá v jiných školách Olomouckého kraje obdobu – jsme jedinou školou s tímto sportovním zaměřením.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium s tímto zaměřením nemá obdobu na jiných školách Olomouckého kraje - jsme jedinou školou s tímto sportovním zaměřením, které účelně kombinuje ekonomické vzdělání se zaměřením na sport.

Specifické odborné zaměření a sportovní licence
Vzdělávací program byl vytvořen ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a odborníky na management a marketing sportovních akcí. V oblasti výuky předmětu sportovní marketing a management spolupracujeme s marketingovou společností TKplus. Tato společnost je také hlavním partnerem školy. V oblasti výuky jednotlivých sportů spolupracuje s prostějovskými sportovními kluby a organizacemi. V rámci spolupráce mají studenti možnost získat základní trenérskou licenci umožňující rozvoj profesionální trenérské dráhy (například fotbal).

Charakteristika studia
Vzdělávací program Sportovní management je určen nejen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Studium vede k rozvoji profesionální přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty s problematikou sportovních činností. Sportovní management se zaměřuje na aktivní sportovce a připravuje je do oblasti ekonomiky a řízení sportovních a rekreačních služeb, které jsou pro velkou část populace nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Výhodou vzdělávacího programu je jeho multidisciplinárnost – absolvent je odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a zároveň získá ekonomické vzdělání umožňující řízení sportovních a tělovýchovných organizací veřejného i privátního sektoru.

Organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro trénink, závodní činnost nebo sportovní reprezentaci studentů. Cílem je příprava studentů pro praktické uplatnění v oblasti sportovního managementu a marketingu. Ve druhém a třetím ročníku studenti absolvují povinnou praxi ve sportovních klubech a zařízeních, se kterými naše škola spolupracuje. Talentovaným sportovcům a členům sportovních středisek mládeže a české reprezentace umožňujeme studium dle individuálního vzdělávacího plánu.

Pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se zaměřením na sport (např. Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Fakulta sportovních studií v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze), ale také na ekonomiku, marketing a management.

Výuka předmětu Sportovní marketing
Na výuce předmětu Sportovní marketing se podílí nejúspěšnější česká marketingová sportovní společnost TK plus Prostějov. Zajišťuje odborné přednášky z vybraných oblastí sportovního marketingu.

Teorie sportovních disciplín
Teorie sportovních disciplín je předmětem odborného sportovního zaměření. Umožňuje žákům poznat historii, soutěžní disciplíny a fyziologické aspekty vybraných tradičních a moderních sportů. Předmět rozvíjí vztah ke sportu. Napomáhá žákovi k utváření uceleného základu potřebného ke zvyšování výkonnosti sportovce a rozvíjí jeho teoretické znalosti o fungování lidského těla při zátěži a po ní. Cílem je, aby žáci své znalosti dokázali přenést do tréninkového procesu, ověřovali si své teoretické poznatky v praxi a vnímali tréninkový proces jako přirozenou a nezbytnou součást zdravého stylu.

U každé sportovní disciplíny je žák seznámen s její historií, charakteristikou, základními pravidly soutěžní disciplíny, faktory sportovního výkonu, charakteristikou sportovce, tréninkem, rozhodcovství a případnými zdravotními riziky.

Obsah učiva předmětu Teorie sportovních disciplín
Atletika:
běhy, běh přes překážky , skoky, hody a vrhy, víceboj
Cyklistika:
silniční, dráhová, MTB
Esteticko-koordinační sporty:
moderní gymnastika, sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní aerobik
Plavání
Raketové sporty:
badminton, squash, stolní tenis, tenis
Rychlobruslení:
rychlobruslení, in-line bruslení
Sportovní hry:
basketbal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, volejbal
Triatlon
Úpolové sporty:
box, judo, karate
Vodní sporty:
kanoistika - slalom, rychlostní kanoistika, veslování, windsurfing
Zimní sporty:
běžecké lyžování, alpské lyžování, snowboarding, skoky na lyžích
Moderní a netradiční sporty

UČEBNÍ PLÁN