Mezinárodní obchod a projektové řízení


Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, legislativy a podnikání v Evropské unii, projektového managementu a marketingu.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium mezinárodního obchodu a projektového řízení nemá na jiných odborných školách Olomouckého kraje obdobu. Naše škola byla první v České republice, která zavedla do výuky projektový management a zaměření na legislativu a podnikání v EU. Studenti se učí podle učebnic napsaných pedagogy školy (Evropská unie v kostce, Občanský a společenskovědní základ - politologie, člověk v mezinárodním prostředí).

Charakteristika studia
Absolventi získají základní znalosti mezinárodního obchodování a mezinárodních vztahů. Předmět poskytne žákům potřebné znalosti a dovednosti z oblasti vnější měnové a obchodní politiky. Naučí je základním znalostem při mezinárodním obchodování a sestavování kupních smluv. Žáci pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací. Naučí se identifikovat projekt, analyzovat a stanovit cíle projektu, řídit, realizovat, monitorovat a kontrolovat projektový cyklus. Získají schopnosti orientovat se v dokumentech a směrnicích EU se zaměřením na tvorbu projektů, v evropském primárním a sekundárním právu a ve fungování základních orgánů Unie. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Kromě ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing tak, aby žáci chápali jeho podstatu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, cestovní ruch, europodnikání, mezinárodní vztahy, politologie, …).

Studijní cesty do sídla Evropského parlamentu
V rámci výuky se každý žák vzdělávacího programu Podnikání v EU a projektové řízení zúčastní studijní cesty do sídla Evropského parlamentu. Tento zájezd je pro žáky naší školy zcela zdarma. V jeho rámci navštíví budovu Evropského parlamentu, zhlédnou jednání poslanců a zúčastní se přednášky o fungování tohoto zákonodárného orgánu EU. Žáci mají také možnost prohlídky hlavních památek Štrasburku nebo Bruselu a blízkého okolí. Studijní cesty organizujeme ve spolupráci s europoslanci, na základě jejichž pozvání se tyto zájezdy realizují. Dosud se nám podařilo vyvézt více než 150 žáků školy.

Besedy s europoslanci
Odborná výuka předmětů s evropskou problematikou je pravidelně doplňována přednáškami a besedami poslanců Evropského parlamentu. Naši školu navštívilo více než 10 europoslanců (např. Jan Březina, Olga Sehnalová, Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský). Někteří z nich se stali našimi pravidelnými hosty. V rámci těchto návštěv mají žáci jedinečnou možnost se dozvědět informace přímo od zástupce zvoleného za ČR do EU a zároveň s ním mohou diskutovat o různých tématech. UČEBNÍ PLÁN