Zájemcům o studium nabízíme možnost osobní návštěvy naší školy v termínech Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Informace lze také získat na Burze práce a vzdělávání, která proběhne v Prostějově ve Společenském domě 26. 9. 2023 a na přehlídkách středních škol Scholaris v Prostějově a Olomouci.

Dny otevřených dveří

Program dnů otevřených dveří:
- prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
- zapojení odborníků z praxe do výuky
- jazykové vzdělávání a příprava ke složení mezinárodních jazykových certifikátů
- příprava ke složení maturitní zkoušky a přehled výsledků za poslední roky
- příprava ke složení profesních zkoušek Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu
- zapojení do mezinárodních projektů Erasmus+, Jean Monet a eTwinning
- možnosti uplatnění absolventů v praxi nebo při dalším studiu
- další aktivity v průběhu studia (zájezdy, exkurse,…)
- zapojení do soutěží a výsledky studentů
- odborná praxe, průvodcovská a animátorská činnost studentů
- prohlídka interiérů a vybavení školy