Dny otevřených dveří

Pokud to epidemiologická situace dovolí, máme naplánovány Dny otevřených dveří v termínech 11. 11. 2021, 8. 12. 2021 a 12. 1. 2022. Sledujte prosím aktuální informace na školním webu a facebooku.

Zájemcům o studium nabízíme možnost osobní návštěvy
naší školy
v termínech Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po předchozí telefonické domluvě.
Informace lze také získat na přehlídkách středních škol Scholaris
v Prostějově a Olomouci a na on-line dnech otevřených dveří.
Ve středu 12. 1. 2022 proběhl poslední den otevřených dveří.
Zájemci o studium na naší škole se mohou telefonicky domluvit na osobní návštěvě školy v průběhu měsíců ledna a února.
Objednat se lze v pracovní dny v čase od 8.00 do 14.00 hod. na tel. čísle 582 341 413.
Sledujte prosím aktuální epidemiologická opatření MŠMT a KHS Olomouckého kraje!Dny otevřených dveří

Program dnů otevřených dveří:
- prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
- zapojení odborníků z praxe do výuky
- jazykové vzdělávání a příprava ke složení mezinárodních jazykových certifikátů
- příprava ke složení maturitní zkoušky a přehled výsledků za poslední roky
- příprava ke složení profesních zkoušek Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu
- zapojení do projektů (Erasmus+, eTwinning,…)
- možnosti uplatnění absolventů v praxi nebo při dalším studiu
- další aktivity v průběhu studia (zájezdy, exkurse,…)
- zapojení do soutěží a výsledky studentů
- odborná praxe a průvodcovská činnost studentů
- prohlídka interiérů a vybavení školy

On-line den otevřených dveříPotřebujete-li zjistit informace o možnostech studia na naší škole a nemůžete osobně přijet nad Dny otevřených dveří, tak se s námi můžete spojit prostřednictvím aplikace MS Teams.
31. 1. 2022 v čase od 17.00 do 18.00 vám budou k dispozici ředitel školy a zástupkyně ředitele školy.
Zeptat se jich můžete na vzdělávací programy, přijímací řízení, maturitní zkoušky, výuku cizích jazyků nebo na to, co vás zajímá.

K přihlášení na on-line schůzku využijte přiložených odkazů aplikace MS Teams.
Na přiložené odkazy stačí v daný termín a čas kliknout.
V případě technických problému, prosím volejte na tel. číslo: 605 390 435.

Ing. Marek Moudrý
ředitel školy

Přihlásit se

Ing. Jitka Němcová
zástupkyně ředitele školy

Přihlásit se