Dny otevřených dveří

Pokud to epidemiologická situace dovolí, máme naplánovány Dny otevřených dveří v termínech 11. 11. 2021, 8. 12. 2021 a 12. 1. 2022. Sledujte prosím aktuální informace na školním webu a facebooku.

Zájemcům o studium nabízíme možnost osobní návštěvy
naší školy
v termínech Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po předchozí telefonické domluvě.
Informace lze také získat na přehlídkách středních škol Scholaris
v Prostějově a Olomouci a na on-line dnech otevřených dveří.

Den otevřených dveří 11. 11. 2021

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin je umožněna zájemcům o studium a jejich rodičům osobní návštěva školy.
Z důvodu dodržování epidemiologických opatření doporučujeme předchozí telefonické nahlášení. Zájemci o prohlídku se domluví na předběžném čase návštěvy školy a nahlásí zaměření, o které mají zájem. Prohlídky školy a následné prezentace budou v předem daných časových intervalech, aby nedocházelo ke shlukování osob v jednotlivých učebnách.
Objednat se lze v pracovní dny v čase od 8.00 do 14.00 hod. na tel. čísle 582 341 413.
Po dobu účasti na dnu otevřených dveří je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor).
Sledujte prosím aktuální epidemiologická opatření MŠMT a KHS Olomouckého kraje!
Dny otevřených dveří

Program dnů otevřených dveří:
- prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
- zapojení odborníků z praxe do výuky
- jazykové vzdělávání a příprava ke složení mezinárodních jazykových certifikátů
- příprava ke složení maturitní zkoušky a přehled výsledků za poslední roky
- příprava ke složení profesních zkoušek Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu
- zapojení do projektů (Erasmus+, eTwinning,…)
- možnosti uplatnění absolventů v praxi nebo při dalším studiu
- další aktivity v průběhu studia (zájezdy, exkurse,…)
- zapojení do soutěží a výsledky studentů
- odborná praxe a průvodcovská činnost studentů
- prohlídka interiérů a vybavení školy

On-line den otevřených dveříPotřebujete-li zjistit informace o možnostech studia na naší škole a nemůžete osobně přijet nad Dny otevřených dveří, tak se s námi můžete spojit prostřednictvím aplikace Google Meet.
23. 11. 2021 v čase od 17.00 do 18.00 vám budou k dispozici garanti vzdělávacích programů.
K přihlášení na on-line schůzku musíte mít účet Google.
Na přiložené odkazy stačí v daný termín a čas kliknout.
V případě technických problému, prosím volejte na tel. číslo: 605 390 435.

Mezinárodní obchod a projektové řízení
Ing. Jitka Němcová
garant vzdělávacího programu a zástupkyně ředitele školy

Přihlásit se

Marketingové komunikace a žurnalistika | Animátor volného času
Mgr. Zuzana Kočová
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Sportovní management
PaedDr. Jaromír Tomčík
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Marketing turismu a wellness služby
Mgr. Jitka Kučerová
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Virtuální prohlídka školy