Animátor volného času


Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání se zaměřením na volnočasové aktivity a tvorbu poznávacích, vzdělávacích, společenských a pohybových programů.

Charakteristika studia
Vzdělávací program připravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat animátorskou činnost, vytvořit a zrealizovat animátorský produkt. Studenti dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v cestovním ruchu se zaměřením na animační aktivity. Naučí se chápat animátorskou činnost jako způsob aktivního využití volného času, jeho organizace a vykonávání různých aktivit. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Specifické odborné zaměření a licence
V oblasti výuky předmětu animační činnost spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se touto oblastí, např.: Agentura Tapaza, GM5, Ovečkovi a také cestovním ruchem. Studenti mají možnost získat odbornou praxi v oblasti zprostředkování firemních programů, teambuildingových akcí, letních táborů, ozdravných pobytů a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro výkon činností v oboru. Cílem je příprava studentů pro praktické uplatnění v oblasti animačního managementu a marketingu. Ve druhém a třetím ročníku studenti absolvují povinnou praxi ve volnočasových agenturách a organizacích, se kterými naše škola spolupracuje.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu, především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu, hotelnictví, animátorská činnost, pedagogika volného času, rekreologie).

UČEBNÍ PLÁN