Marketing turismu a wellness služby
(cestovní ruch)

Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti podnikání v cestovním ruchu se zaměřením na tvorbu a propagaci turistických produktů a wellness služby.

Charakteristika studia
Vzdělávací program připravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na marketing turismu a wellness služby. Studenti se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získají schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v cestovním ruchu. Naučí se chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu, především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a wellness).

5 důvodů, proč studovat cestovní ruch na naší škole
TRADICE A ZKUŠENOSTI
Jsme jedinou školou v Prostějově, která se vzdělávání v oblasti cestovního ruchu věnuje 25 let. Za dobu našeho působení jsme získali stabilní místo ve vzdělávací soustavě regionu. Jsme uznávanou vzdělávací institucí nabízející netradiční a moderní vzdělávací programy. Tento vzdělávací program je ve své podstatě jedinečným oborem, který základní znalosti z cestovního ruchu doplňuje o dovednost propagovat turismus a schopnost vytvořit turistický produkt nebo itinerář zájezdu se zaměřením na poskytování služeb v oblasti wellness.

KVALITNÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVA A ODBORNOST
V rámci odborné výuky připravujeme naše žáky ke zvládnutí maturitní zkoušky z cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu. Jednou z profilových maturitních zkoušek je také obhajoba maturitní práce. Žáci před maturitní komisí obhájí jimi vytvořený itinerář zájezdu. Odbornou stránku výuky vedou plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti s cestovním ruchem. Teoretická výuka je doplněna přednáškami odborníků z oblasti cestovního ruchu a wellness (cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, lázně a wellnes zařízení), exkurzemi a tematickými zájezdy.

AKREDITACE MINISTERSTVEM
Od roku 2011 jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu a realizaci profesní kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Ministerstvo tak udělením autorizace uznalo naši kvalitní a dlouholetou odbornou přípravu v oblasti cestovního ruchu. V rámci výuky připravujeme studenty ke složení profesní zkoušky, která je na úrovni vyššího vzdělání a je také nejvyšším dokladem v oblasti průvodcovské činnosti.

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST
V průběhu studia se naši studenti připravují také na práci průvodce. Teoretickou výuku doplňuje praktická činnost průvodce na zámcích v Boskovicích a Plumlově, v historickém centru Prostějova, v celé ČR a zahraničí. Ve volném čase studenti od roku 2004 realizují veřejností oblíbené prohlídky centrem Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže. V oblasti průvodcování spolupracujeme s Asociací průvodců České republiky, jejíž jsme členem.
profesní kvalifikace - Průvodce cestovního ruchuZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
V průběhu čtyřletého studia se studenti účastní zájezdů, při kterých si rozšíří znalosti z oblasti zeměpisu cestovního ruchu a vyzkouší si práci průvodce. Součástí vzdělávání jsou také exkurze na turisticky atraktivní místa ČR. UČEBNÍ PLÁN