Úspěchy pedagogů


Abychom při vzdělávání našich žáků dosáhli co nejkvalitnějších výsledků, působí na naší škole zejména plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, kteří si dále své dosažené vzdělání prohlubují. Mnozí z nich jsou autory či spoluautory odborných publikací a učebnic určených pro výuku na středních školách. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z našich hlavních priorit. Naším cílem je vytvořit našim vyučujícím co nejlepší podmínky pro jejich odborný a kvalifikační růst, a to zejména v těch oblastech, které přímo navazují na jejich odbornost. Přihlížíme přitom také na náplň jednotlivých školních vzdělávacích programů, které na naší škole realizujeme. Abychom v rámci výuky žáků dosáhli co nejtěsnějšího sepětí teorie s praxí, patří mezi naše externí učitele i odborníci z praxe.

Ing. Marek Moudrý

Je autorem učebnic Marketing – podstata marketingu (1. a 2. díl) a učebnice pro pedagogy Marketing – podstata marketingu. Je spoluautorem učebnice Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (je autorem 6. – 10. kapitoly). Odborně se podílel na tvorbě učebnice Ekonomie nejen k maturitě (1. a 2. díl) a je autorem publikace Evropská unie v kostce. V r. 2012 převzal u příležitosti Dne učitelů z rukou Olomouckého hejtmana Martina Tesaříka ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Ing. Daniela Šlézarová

Je spoluautorkou učebnice Příklady a cvičení k ediční řadě učebnic Ekonomie nejen k maturitě a autorkou učebnic Praktické účetnictví pro střední školy 1. a 2. díl. Odborně se podílela na obsahu učebnice Ekonomie nejen k maturitě (2. díl).

Mgr. Tereza Konečná

Je spoluautorkou učebnic Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁR. PROSTŘEDÍ (autorsky se podílela na kapitolách 1 -5) a Občanský a společenskovědní základ -SOCIOLOGIE – MÉDIA.

Mgr. Jana Mohrová

Svým tvůrčím a inovativním přístupem k výuce německého jazyka dokáže žáky pro tento jazyk nadchnout a mnozí z nich pod jejím vedením dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách. Rozvíjí také spolupráci s partnerskou školou v rakouském Deutschlandsbergu a spolupracuje na naplňování záměrů aktuálně realizovaných projektů e-Twinning a Erasmus+ . Je autorkou úspěšného projektu Dobrodružství s němčinou pořádaného už třetím rokem pro žáky prostějovských základních škol. V r. 2018 byla v rámci Dne učitelů už podruhé oceněna statutárním městem Prostějov jako nejlepší pedagog střední školy. V r. 2019 převzala u příležitosti Dne učitelů z rukou Olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Olena Jahnová

Patří k vynikajícím učitelům anglického jazyka na naší škole. Stylem výuky dokáže studenty zaujmout a výraznou zodpovědností a profesionalitou naučit tento cizí jazyk a zároveň s nimi dosáhnout vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách. Talentované studenty také připravuje na složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge CAE a FCE. Mimo výuku se věnuje studentům v rámci doučování a přípravy na jazykové soutěže a olympiády. Je také koordinátorkou studentské samosprávy. V roce 2021 byla oceněna jako Pedagog Prostějova.